Diskusní snídaně Stavebního fóra pořádaná dne 12.7.2007
v hotelu Clarion, Hradební 9, Praha 1

Dopravní infrastruktura, nemovitostní trh
  • Plánovaná výstavba a uvažované lokality
  • Územní plán, příprava a realizace stavby
  • PPP a možnosti financování dopravní infrastruktury
  • Mýtné na silnicích I.- III. třídy
  • Zákon o vyvlastnění
  • Dopravní infrastruktura a její vliv na cenu nemovitostí
  • Developer a jednání s občanskými iniciativami
Program:
Registrace 8:00-8:30 hod.
Diskuse 8:30-10:00 hod.
Hlavním partnerem diskuse byla společnost Česká spořitelna, a.s.
Diskusi moderoval:
Oldřich Bronec (Mott MacDonald)
Diskuse se zúčastnili:
Jan Benda (ČSAD Praha holding, a.s.)
Pavlína Beránková (Nörr Stiefenhofer Lutz, v.o.s.)
Jan Blažek (Milestone Partners, a.s.)
Ilona Drbohlavová (Nörr Stiefenhofer Lutz, v.o.s.)
Petra Horáková (ARTN)
Věra Koudelková (Komerční banka, a.s.)
Martin Kouřil (AAAINDUSTRY.CZ, a.s.)
Petr Kovářík (Mott MacDonald)
Milena Kozumplíková (Městská část Praha 3)
Jiří Kubát (Česká inženýrská, a.s.)
Karel Kvapil (Právo)
Michal Nečesánek (Cushman & Wakefield, s.r.o.)
Jiří Novák (Státní fond dopravní infrastruktury)
Rodrigo Portillo (Cushman & Wakefield, s.r.o.)
Josef Sokač (MS Real - reality, s.r.o.)
Michal Šourek (MS architekti, s.r.o.)
Jiří Švestka (K4, a.s.)
Martin Vacek (PETERKA & PARTNERS, v.o.s.)
David Vosol (bpv Braun Haškovová, sdružení advokátů)
Změna programu vyhrazena.