8:00-9:00  
Registrace, ranní káva


9:00  
Zahájení konference
  Petr Gandalovič, primátor města Ústí nad Labem
9:15-10:15  
Slabiny současné právní úpravy nemovitostního práva
- 1. článek, - 2. článek. - 3. článek
 • case study asset deal vs. share deal při akvizici multifunkčního komplexu
 • přímý prodej nemovitosti vs. koupě akcií projektové společnosti - právní a daňové výhody a nevýhody, samostatný pohled financující banky
 • převod závazků a dluhů, zánik zajištění, kolize zástav
 • záruka za jakost, prohlášení a ujištění
 • problematika projektového manažera, independent certifier, quality surveyor, hlavní rizika - zkušenosti projektového manažera
  Moderátor:
  Gabriel Achour, Glatzová & Co.
  Panelisté:
  Leoš Anderle, SG Projekt Management, s.r.o.
  Václav Havrlant, Harmonie Group, a.s.
  Radmila Kuzicová, Česká spořitelna, a.s.
  Otakar Martinec, Sekyra Group, a.s.
  Eva Zemanová, Ernst & Young

10:15-10:30  
Coffee break


10:30-11:45  
Právní a daňové aspekty developerských projektů od investičního záměru k pronájmu
- 1. článek - 2. článek.
 • územní a stavební řízení, dopad nového správního řádu
 • nájem nemovitosti a nebytového prostoru
 • vlastnictví pozemku vs. vlastnictví komunikace
 • prodej / vklad nemovitosti, prodej společnosti - základní daňové aspekty
  Moderátor:
  Václav Vlk, Rödl & Partner
  Panelisté:
  Jan Berr, Rödl & Partner
  Peter Noack, HTP ČR, s.r.o.
  Jan Slanina, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Petr Urbánek, Europolis Real Estate Asset Management, s.r.o.
11:45-12:00  
Coffee break


12:00-13:15  
Právní a daňové aspekty rezidenčních developerských projektů
- 1. článek
 • modelové právní struktury používané u developerských projektů rezidenčního bydlení se zohledněním požadavků developera, banky a klienta
 • vhodná právní struktura vs. daňová optimalizace
 • daňová úskalí developerský projektů rezidenčního bydlení, zejména z pohledu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z převodu nemovitostí
  Moderátorka:
  Klára Štěpánková, Linklaters, v.o.s.
  Panelisté:
  Viktor Čechura, Harmonie Group, a.s.
  Robert Kohn, HVB Bank, a.s.
  Tomáš Laštovka, ECM Real Estate Invest Development Prague, s.r.o.
  Bohdana Pražská, Linklaters, v.o.s.

13:15-14:15  
Oběd


14:15-15:30  
Kolektivní investování na trhu nemovitostí
- 1. článek - 2. článek

 • aktuální stav a slabá místa současného zákona o kolektivním investování ve vztahu k nemovitostním fondům
 • regulace nemovitostních fondů ze strany KCP
 • kolektivní investování a daně
 • expanze německých fondů na český realitní trh
  Moderátor:
  Eugen Oehm, KPMG ČR, s.r.o.
  Panelisté:
  Daniel Drahotský, Česká spořitelna, a.s.
  Martin Hanzlík, Unie investičních společností ČR
  Libor Michálek, Komise pro cenné papíry
  Michael Spörl, KPMG ČR, s.r.o.
  Karel Šturm, Squire, Sanders & Dempsey, v.o.s.
Na konferenci byl zajištěn česko-anglický simultánní překlad.