Aktuální trendy v sektoru „industriálu“

Podle informací sdružení Industrial Research Forum  bylo v třetím čtvrtletí tohoto roku ve výstavbě celkem 372 600 m2 moderních skladových a výrobních prostor, z nichž se 35 % stavělo na čistě spekulativní bázi. Lokalitou, která je letos z pohledu nového developmentu na vzestupu, je Ostravsko, kde se realizuje a chystá řada velkých projektů.

Na logistickém trhu severní Moravy jsou dnes aktivní četné developerské společnosti, například P3, CTP, GLP a Conterra. Prvně zmíněná firma dokonce nedávno ohlásila velký projekt na brownfieldu v ostravských Vítkovicích – P3 tady na ploše 160 000 metrů čtverečních plánuje multifunkční zónu pro skladové, výrobní a obchodní kapacity. „Ostravsko je tradiční průmyslový region, který nabízí dostatek kvalitních zaměstnanců, potřebnou infrastrukturu - letiště, železniční dopravní uzel, dálnice - a návaznost na slovenský a polský trh. Po saturovaných trzích v Praze, Plzni a velmi brzy i Brně očekáváme další rozvoj právě na Ostravsku. Chystaná výstavba se týká jak rozvojových zón, tak revitalizace brownfieldů,“ říká Jan Podzimek ze společnosti Arcadis. Její aktuální analýza logistického trhu upozorňuje i na další dominantní trendy tohoto segmentu komerčních nemovitostí.

Environmentální certifikace jako standard    

Po kancelářských nemovitostech jsou to právě industriální haly a parky, které nejčastěji prochází environmentální certifikací. Hodnocení trvalé udržitelnosti se stalo standardem trhu, přitom tuzemské nemovitosti na tomto poli vykázaly i výjimečné výsledky. „V České republice jsme v letošním roce zaznamenali dokonce několik významných mezinárodních úspěchů. Distribuční centrum německého on-line prodejce Real Digital, které postavila developerská společnost Panattoni, získalo hodnocení BREEAM Outstanding a stalo se nejvíce ekologickou průmyslovou budovou na světě podle nejnovějších standardů BREEAM 2016 New Construction. A v letošním roce nechala společnost CTP certifikovat své portfolio téměř 300 budov v šesti zemích, což je nejrozsáhlejší certifikace v Evropě,“ říká Pavel Čermák, ředitel společnosti Arcadis. Podle Pavla Sovičky ze společnosti Panattoni je pro její klienty téma udržitelnosti dnes nanejvýš aktuální: „Proto poslední projekty, kde bychom standardně mířili na certifikaci BREEAM Very Good, posouváme na přání našich klientů na vyšší úroveň Excellent či dokonce Outstanding. Uživatelé nových průmyslových nemovitostí tak mohou jít příkladem uživatelům rezidenčních nemovitostí, kde kritérium ceny zatím převládá nad kritériem udržitelnosti.“

Automatizace i digitalizace

Již několik let před příchodem koronavirové pandemie brzdil rozvoj tuzemského trhu průmyslových a skladových nemovitostí nedostatek pracovních sil. Řada firem zejména v oblasti automobilového průmyslu a oblasti takzvané logistiky třetí strany proto přistoupila k výrazné automatizaci a digitalizaci svých provozů. Tento trend zjevně podpoří a urychlí pandemie - firmy budou muset ze zdravotních a bezpečnostních důvodů omezovat pohyb svých zaměstnanců ve skladech.

„Silná orientace na spokojenost koncových zákazníků s rychlostí a spolehlivostí dodávek je jedním z faktorů pro neustále se zvyšující míru automatizace v logistice. Aktuální růst v rámci segmentu e-commerce zvyšuje tlak na efektivitu a kapacitu provozů, a tím se také zvyšuje intenzita zájmu o automatizaci. I proto registrujeme případy zvýšených technických požadavků na nové prostory pro běžnou logistiku tak, aby umožnily případnou automatizaci provozů v budoucnu, aniž by tyto změny vyžadovaly rozsáhlé stavební úpravy,“ uvádí Tomáš Buchal ze společnosti Arcadis Czech Republic.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři