Albertov Rental Apartments slaví 10. narozeniny

O téměř 28 % se od zahájení provozu zvýšilo nájemné v historicky prvním areálu zařízených nájemních bytů Albertov Rental Apartments v Praze. Průměrná doba pronájmu za stejné období, tedy deset let, vzrostla obdobně, aktuálně činí 27 měsíců. A zhruba 22 % všech bytů se pronajme jen na základě referencí spokojených klientů.

Albertov Rental Apartments je historicky prvním komerčním nájemním objektem, který v Praze nabídl koncepci nadstandardního bydlení v tzv. servisovaných apartmánech - tedy v komplexně vybavených bytech včetně kvalitního nábytku, spotřebičů, doplňků a dokonce i předmětů denního užití. Vzhledem k dalším výhodám, mezi které patří zejména flexibilita v délce nájemního vztahu a doplňkové služby, byl tento projekt na pražském trhu dlouhou dobu unikátní.

„Kolaudace areálu Albertov Rental Apartments proběhla na konci roku 2007 a první nájemní smlouva byla podepsána k 19. březnu 2008. Svým konceptem uzavřeného, bezpečného a klidného bydlení s recepcí a doplňkovými službami se stal Albertov historicky prvním komplexem tohoto typu v Praze a téměř o dekádu předběhl svou dobu,“ říká ředitelka projektu Veronika Ježková, která má na starosti jeho každodenní provoz.

Inspirativní koncept

Do provozu vstoupil areál Albertov Rental Apartments s mottem „Pocit domova s pohodlím hotelu“ a následující desetiletí se na tom nic nezměnilo. Naopak – zkušenosti z Albertova společnosti CTR umožnily rozšíření stejného konceptu i do dalších evropských měst. Dnes je Albertov součástí širší sítě partnerských nájemních objektů, které CTR provozuje také v Drážďanech (103 bytů), aktuálně dokončuje další v bavorském Regensburgu (79 bytů) a zcela nový staví také v Košicích na Slovensku (151 bytů).

Změny ale probíhají i v pilotním projektu. Albertov po dekádě úspěšného provozu průběžně investuje do rekonstrukce bytů a jejich vybavení. Probíhající modernizace bytů zahrnují například instalaci ambientního osvětlení, obklady dominantních vnitřních stěn bytů režným zdivem, rekonstrukce koupelen a kuchyňských linek. Stejně tak investuje i do inovace designu a modernizace společných prostor, výtahů a dalšího zařízení. Chod areálu tím ale není nijak omezen, rekonstrukce probíhají postupně tak, jak jsou jednotlivé byty s koncem nájemních smluv uvolňovány.

Albertov Rental Apartments, to není jen 269 plně vybavených bytů k pronájmu, ale také více než 300 podzemních parkovacích míst, supermarket, restaurace a několik dalších prodejen a služeb, které jsou rezidentům areálu i obyvatelům v okolí k dispozici.

Areál dnes představuje více než 13 300 metrů čtverečních bytové plochy a téměř 2 800 metrů komerčních kapacit. Naprosto výjimečným bonusem pro jeho obyvatele je vlastní vinice s altánem. Byla založena v roce 2009 a navazuje na dlouhou historii pěstování vinné révy v Praze.

Dlouhodobé pronájmy dominují

Desetileté zkušenosti v provozování a permanentně vysoká obsazenost areálu od roku 2010 poskytují také poměrně širokou základnu dat o vývoji nadstandardního segmentu nájemního bydlení v centru Prahy. V éře krátkodobého pronajímání a módní vlny investičních bytů se přímo nabízí hlavně otázka, jaký poměr vlastně tvoří klientela krátkodobých pronájmů vůči klasickým dlouhodobým. „V případě Albertov Rental Apartments označujeme za dlouhodobé všechny pronájmy, které překročí dobu šesti měsíců. V tomto členění obsadí krátkodobější pronájmy přibližně třetinu našich bytů, zbylé dvě třetiny jednotek připadají na dlouhodobé nájemní vztahy. Dosud nejdelší platná nájemní smlouva byla uzavřena v listopadu 2008 a je prodlužována dodnes,“ vysvětluje Veronika Ježková.

Inspirace z USA i z Německa

Vznik konceptu servisovaných apartmánů se datuje již do 60. let minulého století, přičemž místem jejího zrodu byly Spojené státy americké. V 80. letech pak začaly první takové rezidence vznikat i v západní Evropě, zejména v Německu. Spolu s tím, jak rostl objem peněz v ekonomice a stoupala poptávka po dobře zajištěných, nízkorizikových investicích se stabilním výnosem, došlo v posledním desetiletí k výraznému rozvoji tohoto segmentu bytového trhu.

Například v Německu došlo v porovnání let 2016 a 2017 k meziročnímu nárůstu o 100 nových domů s průměrným počtem 120 servisovaných apartmánů na objekt, což znamenalo, že celková zásoba tohoto typu bydlení dosáhla v dubnu 2017 již 580 domů s 31 600 byty. V posledních letech se myšlenka servisovaných apartmánů čím dál více prosazuje také v České republice.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři