Ben Maudling, Savills: Realitní byznys je výrazně postaven na lidech

Jiné společnosti, zaměřením i velikostí srovnatelné se Savills, v Česku už dávno jsou – proč přicházíte až nyní?

Vidíme na trhu příležitosti a prostor. Vnímáme zřetelnou mezeru, kde na jedné straně stojí velké realitní korporace zaměřené na získání co největšího podílu na trhu díky velkému objemu zakázek a na druhé straně tohoto spektra pak menší firmy, které ale mohou postrádat mezinárodní prvek, na který by přilákaly talenty a nejzkušenější lidi na trhu.

Máte pro český trh připravenu nějakou inovaci či rozšíření služeb, čím se chcete lišit od své konkurence?

Věřím, že klienti si žádají především zkušenosti, znalost trhu a doporučení v oblasti, ve které podnikají. Realitní byznys je výrazně postaven na lidech. Vnímáme potřebu inovací, přesto se chceme zaměřovat především na aktivity našich klientů a poskytovat jim individuální servis, nikoliv zavádět nové technologie určené pro masový trh. Způsob, jakým jsou naše poradenské služby propojeny s širší nabídkou finančního řízení je něco, co konkurence nenabízí.

Hodně se mluví o tom, že vlastně všude, ve všech sektorech schází kvalifikovaní lidé. Jaké zkušenosti s personalistikou jste v ČR udělali vy?

Ano, stále to platí, i když se situace od poslední finanční krize velmi zlepšila. Nicméně firmy stále nijak zvlášť neinvestují do svých zaměstnanců ve smyslu kvalitního školení a globálně uznávaného vzdělávání v oblasti nemovitostí. Mnozí zaměstnanci tak získávají jen velmi úzkou specializaci, aniž by rozuměli realitnímu trhu v širší perspektivě. To pak má dopad na hodnotu služeb poskytovanou klientovi. Tito lidé vnímají jen malou část faktorů potřebnýách pro rozhodovací proces a stěží tak mohou klientovi nabídnout komplexní pohled a doporučení. Toto je přesně místo, ve kterém se bude Savills odlišovat. Podívejte se na jména lidí, kteří k nám zatím nastoupili, na jejich zkušenosti napříč různými sektory, a na široké spektrum činností a pozic, které doposud zastávali – to všechno jim umožní poskytovat služby přesně na míru, založené na dlouhodobé strategii, přidané hodnotě a v souladu s klientem.

Mezi domácími odborníky probíhá diskrétní diskurs – podle jedněch je český realitní trh už srovnatelný s trhy západní, respektive „realitně“ vyspělé Evropy, podle druhých v realitní sféře Evropu stále rozděluje ( s určitou výjimkou Německa) „železná opona“, a to zejména pro investory. Jak to vidíte vy?

Je zde stále zřetelné cenové zvýhodnění a právě tato cenová arbitráž je to, co láká investory do regionustřední a východní Evropy. Úspěšní ale budou jen za předpokladu, že dokáží správně vyhodnotit rizika s tím související. Někdy je riziko způsobeno kratšími nájemními dobami nebo nestandardním nastavením nájemních smluv, zatímco jindy je jeho příčinou neschopnost investorů důkladně porozumět trhu – tady je v pozadí nižší transparentnosti, než na kterou jsou zvyklí ze západní Evropy. Transparentnost je zatím hlavním rozlišovacím prvkem ve srovnání se západními trhy.

Bez ohledu na to je dnes Česko pro realitní investory docela lákavý cíl, přinejmenším podle údajů o realizovaných nákupech.

Nemovitosti jsou stále v hledáčku investorů. Přitom český realitní trh je dnes v pohybu. Mění se podmínky pronájmů, způsoby financování a úvěrování, geopolitické ukazatele. Stejně jako se mění riziko a očekávaná návratnost. A s tím se vyvíjejí také názory a preference investorů. Silně institucionalizovaní investoři jsou dnes všudepřítomní, ale i ti další chtějí využít nesprávného nastavení ceny u některých nemovitostí a některých sekundárních faktorů. V národnostním složení investorů převažuje Evropa, ale samozřejmě jsou hojně zastoupeni také investoři z Blízkého Východu, Asie, Jižní Afriky a USA, kteří jsou připraveni navýšit svou přítomnost na vašem realitním trhu.

Jak vnímáte současnou situaci na trhu vy?

Nájemní trh je zdravý jak na straně nájemců, tak pronajímatelů a to ve všech sektorech. Retail bude pravděpodobně těžit ze zrušení intervencí ze strany ČNB, i když případné zpevnění kurzu koruny může zase omezit růst průmyslových sektorů tažených exportem, jež teď zažívaly několik let solidního růstu. Kancelářský segment zaznamenal období poklesu nájemného a silných pobídek, nicméně se zdá, že v tomto ohledu bylo už dosaženo dna - očekáváme růst pronájmů a můžeme zaznamenat zvýšení nájemného. Investiční trh je silný a diverzifikovaný a na uzdě ho drží pouze nedostatek dostupných produktů. Přitom leccos naznačuje, že potenciální prodejci budou své nemovitosti v prostředí nízkých úroků nadále držet. Alternativy pro investování kapitálu jsou ovšem omezené, takže lez čekat i to, že poptávka po kvalitních realitních produktech bude trvat.

Petr Bým

Hlavní partneři

Naši partneři