CEE: poptávka po kancelářích oslabuje

Podle analýzy poradenské společnosti JLL ve druhém čtvrtletí roku 2020 poptávka po kancelářských prostorech v celé střední a východní Evropě ve srovnání s předchozími lety výrazně poklesla. Tento trend je patrný ve všech hlavních městech zemí regionu.

Například v Praze se citelně snížil zejména objem nově uzavřených nájemních smluv, které za druhé čtvrtletí zahrnovaly jen 45 300 metrů čtverečních - ve srovnání s pětiletým průměrem je to pokles o 45 %. Jednoznačnou příčinou je nejistota spojená s dalším ekonomickým vývojem z důvodu pandemie koronaviru.

V průběhu druhého čtvrtletí přitom bylo v Praze dokončeno 88 000 metrů čtverečních nových kanceláří, což ve srovnání s průměrem předchozích čtvrtletí představuje téměř dvojnásobný přírůstek.

Nárůst neobsazenosti

„Větší nabídka nových kanceláří v kombinaci se sníženou poptávkou se v Praze projevily na růstu neobsazenosti na 6,1 %, což je v rámci střední Evropy stále nejnižší číslo. Mezikvartálně neobsazenost rostla ve všech hlavních městech střední a východní Evropy. K nárůstu došlo také v meziročním srovnání s jedinou výjimkou, a tou je Varšava, kde neobsazenost meziročně poklesla na 7,9%. Pokud jde o další vývoj neobsazenosti v Praze, očekáváme pouze mírný nárůst, a to zejména z důvodu nižšího objemu plánovaných projektů ve výstavbě,“ uvedla Blanka Vačkova, vedoucí oddělení výzkumu společnosti JLL.

„I přes útlum realizované poptávky evidujeme dlouhodobě pozitivní absorpci, která drží neobsazenost na stále nízké úrovni. S ohledem na projekty ve výstavbě a jejich míru předpronajatosti nepředpokládáme do konce roku růst neobsazenosti o více než 1 %. V současné době do neobsazenosti významně promlouvají podnájmy, jejichž objem činí přibližně 1-2 % nad rámec aktuálně volných ploch,“ dodává Martin Stričko, analytik oddělení výzkumu JLL.

Výstavba pokračuje

Navzdory omezením způsobeným pandemií koronaviru bylo výrazné množství kancelářských prostor dokončeno také v dalších hlavních městech regionu. Nejvíce se jich na trhu objevilo ve Varšavě - 100 300 metrů čtverečních, a v Budapešti 87 800 metrů.

I přes pokles poptávky a zvyšující se neobsazenost pokračují investoři ve střední Evropě ve výstavbě kancelářských projektů s plánovaným dokončením ještě v letošním a příštích dvou letech. Nejvyšší objem nové výstavby nyní vykazuje Varšava a v Budapešť, kde nově stavěné kanceláře představují více než 10 % současné celkové nabídky. To samé platí pro Bukurešť a Bratislavu. V Praze jsou to naopak pouhá 4 %.

Pandemie koronaviru se zatím neprojevila na nejvyšších cenách za pronájem kancelářských prostor. Nejvíce zaplatí nájemce za metr čtvereční a měsíc v Budapešti, a to až 25 eur za měsíc a „čtverec“, ve Varšavě 24 eur. Oproti tomu v Praze se nájemné pohybuje maximálně na hranici 22 eur. Naopak nejlevněji se ve střední Evropě pořídí kancelářské prostory v Bukurešti a Bratislavě. Zvyšují se ale pobídky pro nájemce včetně nájemních prázdnin.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři