Český „industriál“ vykazuje dobrou kondici  

Na konci 2. čtvrtletí tohoto roku dosáhla v České republice podle údajů poradenské společnosti JLL celková nabídka průmyslových a skladových areálů třídy A plochy 8, 82 milionu metrů čtverečních. Dokončeno bylo v tomto období přibližně 219 600 metrů čtverečních, a to v rámci 17 parků po celé zemi, což je nejvíce od 4. čtvrtletí roku 2017.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se u výstavby jedná o 16% navýšení a meziročně dokonce o 36 %. Při porovnání čísel za celý první půlrok 2020 jde o nárůst o 30 % - celková nově vystavená plocha činila 409 000 metrů čtverečních. „Zatímco měsíc květen byl z hlediska dopadů vládních opatření na ochranu proti koronaviru nejcitelnější, na trh průmyslových a skladových nemovitostí tato opatření neměla velký vliv - zaznamenali jsme výrazně vyšší aktivitu a poptávku po pronájmech prostor než v předchozím čtvrtletí,“ vysvětluje James Fitzgerald z JLL.

Za druhé čtvrtletí tohoto roku byla většina projektů segmentu „industriálu“ dokončena v Praze a jejím okolí (27 %), následují Plzeňský kraj (23 %) a Karlovarský kraj (14 %).

V současné době je ve výstavbě 441 600 metrů čtverečních průmyslových a skladových prostor, z nichž 234 800 metrů bude dokončeno už ve 3. čtvrtletí. Největším projektem, jehož výstavba byla zahájena v průběhu druhého čtvrtletí 2020, je nová budova o rozměru 30 900 metrů čtverečních ve zcela novém areálu CTPark Ostrava – Poruba, který je stavěn na spekulativní bázi. Podíl spekulativní výstavby logistických kapacit tak u nás stoupl na celkových 42 %.

„Nová“ poptávka spíše klesá

V průběhu prvního pololetí 2020 dosáhl objem všech podepsaných smluv, tedy včetně renegociací, 360 500 metrů čtverečních - meziročně jde o nárůst o 14 %. Zcela nově uzavřené nájmy tvoří výměru 191 500 metrů čtverečních, a to signalizuje ve čtvrtletním srovnání nárůst o 76 %, ale pokles o 15 % oproti předchozímu roku. V porovnání s pětiletým průměrem výsledků došlo ve 2. čtvrtletí (254 800 „čtverců“) u nově uzavřených smluv k poklesu o 25 %. Z hlediska poptávky byla v 2. čtvrtletí nejaktivnějším regionem Praha a její okolí, kde se realizovalo 37 % všech uzavřených nájmů, když Plzeňský kraj naopak dominoval v kategorii nově uzavřených smluv s 47 %.

V průběhu 1. pololetí bylo ve skladových a průmyslových areálech celkově pronajato 678 200 metrů čtverečních ploch. Oproti předchozímu roku to je snížení o 13 %, zatímco nově uzavřené smlouvy (300 400 metrů čtverečních) vykázaly pokles dokonce o 37 %.

„Hlavním odvětvím, které dominovalo s celkovým podílem 53 % poptávce po průmyslových a skladových prostorech během pandemie koronaviru, jsou logistické společnosti a velké e-shopy, jejichž odbyt ve druhém čtvrtletí prudce stoupl,“ říká J. Fitzgerald.

Volných „čtverců“ je málo

Na konci druhého čtvrtletí roku 2020 dosáhla míra neobsazenosti 4,6 %, což vzhledem k dostavění velkého množství hal a hospodářskému útlumu ukazuje stabilitu a dobrou kondici „industriálu“ v České republice. Celkově je v současné době na trhu 404 800 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. V okolí Prahy nicméně mnoho volných ploch není a zcela naplněné kapacity jsou v Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Karlových Varech a jižních Čechách.

„Vzhledem k situaci očekáváme zvolnění spekulativní výstavby v druhé polovině tohoto roku i na začátku roku 2021. Dále předpokládáme, že se v následujícím čtvrtletí bude posilovat trend předčasného vyjednávání o nových podmínkách stávajících nájmů a také to, že pronajímatelé začnou nabízet novým zájemcům zajímavější podmínky. Celkově je zřejmé, že v průběhu druhého čtvrtletí nebyl sektor průmyslových a skladových nemovitostí pandemií koronaviru  zasažen výraznou měrou. Její dopady očekáváme spíše v druhé polovině letošního roku a v dalším období,“ doplňuje J. Fitzgerald.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři