E. Korec, T. Pardubický a J. Řežáb o novele SZ, ekonomice a politice

Evžen Korec, generální ředitel společnosti EKOSPOL

Pražský rezidenční trh má dnes různé problémy. Jak dopadly na vás, jaké budou – odhadem – hospodářské výsledky vaší firmy za rok 2017?

Letošní rok tržby EKOSPOLU dosáhnou 1,1 miliardy korun a zisk bude 250 milionů korun. Tržby společnosti se v posledních letech pohybují kolem hranice jedné miliardy korun a zisk se pohybuje kolem 200 milionů korun. Tato čísla chceme udržet i v příštím roce.

Leckdo míní, že lhůty povolovacích řízení se zkrátí díky novele stavebního zákona. Váš názor?

Schválení novely vnímám velmi pozitivně. Je výborné, že novela přišla, jen měla být schválena před deseti lety, ne-li dříve. V případě, že k ní stavební úřady přistoupí tak, jak autoři novely předpokládali, tak to zcela jistě umožní zkrácení celého procesu. Bude záležet na tom, zda budou stavební úřady dodržovat lhůty a využívat to, co novela umožňuje – tedy sloučené řízení. Pokud se však rozhodnou řízení bojkotovat a zdržovat, tak jim v tom ani současná novela nezabrání. Lhůty v zákoně jsou jedna věc, druhou pak je jejich dodržování. Opakovaně se setkáváme s tím, že stavební úřady správní lhůty nedodržují a rozhodnutí běžně vydávají i dlouho po vypršení všech termínů. Pokud se tedy nezmění tento přístup úředníků, tak ani nový zákon nepomůže. Protože ani on neobsahuje účinné sankce za porušování termínů pro rozhodnutí.

Jiní jsou zase toho názoru, že dokud se nezmění společenské klima a mentalita úředníků stavebních úřadů, ani sebelepší legislativa kulhající výstavbě nepomůže?!

Stavitelé po celém světě bojují s postojem veřejnosti, který krásně vystihuje anglický akronym NIMBY, což jsou počáteční písmena sousloví Not In My Back Yard, tedy česky „ne na mém dvorku“. Většina lidí totiž nechce, aby se v jejich sousedství cokoliv stavělo, proto je tak silný odporů vůči developerům, jejichž plány jim tento postoj narušují. V minulosti se na této populistické vlně bohužel svezli někteří,  a to nejen, lokální politici, kteří nedokázali nabídnout jiný smysluplný program, než jen destrukci a stagnaci. Pod jejich vlivem pak začaly rozhodovat i některé stavební úřady, jejichž nezávislost na místní samosprávě je jen fiktivní. Dokud si tito představitelé veřejné moci neuvědomí, že musí myslet také na budoucnost a přirozený rozvoj jim svěřených míst, tak se situace nijak nezlepší. Ono je totiž jednoduché nadávat na zlé developery, ale přijít s něčím konstruktivním už potřebuje opravdového vizionáře. Takových bohužel mezi našimi politiky příliš není.

Česko bude mít po volbách novou politickou reprezentaci – očekáváte v té souvislosti změny nějaké výraznější změny postojů, jaké k výstavbě naši politici zaujímají?

Obávám se, že se nic výrazně nezmění. Vždyť i současná končící vláda měla podporu stavebnictví mezi svými prioritami, a jak to vypadalo ve skutečnosti? Investice vázly, legislativa se lepila na poslední chvíli. Přitom stavebnictví patří k významným pilířům celé ekonomiky a přináší velký multiplikační efekt. Všichni politici by si proto měli uvědomit, že pokud se bude českému stavebnictví dařit, tak že na tom vyděláme úplně všichni. Protože všichni musíme někde bydlet a po něčem jezdit.

Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP

Pražský rezidenční trh má dnes různé problémy. Jak dopadly na vás, jaké budou – odhadem – hospodářské výsledky vaší firmy za rok 2017? 

Očekáváme stabilitu a náš další mírný ekonomický růst. A to díky tomu, že jsme již dříve diverzifikovali naše investice a například oproti roku 2007 investujeme zhruba čtyřnásobně více v zahraničí. Poskytujeme služby a servis ve všech segmentech bydlení. Díky naší realitní kanceláři Maxima Reality jsme aktivní na trhu sekundárních nemovitostí. A prostřednictvím další firmy ProBydlení jsme vstoupili na trh rekonstrukcí, investic do nemovitostí a vybavení domácností.

Leckdo míní, že lhůty povolovacích řízení se zkrátí díky novele stavebního zákona. Váš názor?

Nutno přiznat, že na začátku byla velká vůle a snaha. Výsledek už tak dobrý není, nikoli ale vinou předkladatele, tedy MMR, ale spíše tím, co z něj po zásazích dalších ministerstev zbylo. Novela stavebního zákona tak bohužel nakonec přinesla jen dílčí změny. Věřme, že nový zákon, jehož teze už byly představeny, nebude následovat osud novely. Snad se již všichni poučili.

Leckdo je zase toho názoru, že dokud se nezmění společenské klima a mentalita úředníků stavebních úřadů, ani sebelepší legislativa kulhající výstavbě nepomůže?!

To nejsou oddělené soustavy, ale naopak zcela propojené. Dokud si politici neuvědomí nutnost systémové změny a podpory druhého nejdůležitějšího průmyslového odvětví české ekonomiky, pak nelze nic změnit. Pokud procitnou, pak je nasnadě několik jasných opatření – nový stavební zákon, který přinese zjednodušení a zprůhlednění systému. A také srozumitelnost pro všechny. Mnoho nedorozumění dnes plyne ze složité legislativy a zmatků, které přináší. Ruku v ruce s tím musí jít oddělení státní správy a místní samosprávy na úrovni stavebních úřadů. Jasné nastavení vztahu investorů, místních samospráv, ale také odborné i laické veřejnosti. Budou-li tyto vztahy jasně definovány, pak zde nebude prostor pro zneužívání. A to bude správný moment pro změnu mentality. U ní nelze čekat, že se změní sama o sobě, musíme u ní vytvářet podmínky. To je jeden z hlavních úkolů dobrého politika. Napsat dobrý zákon na základě takového zadání by pak mělo být věcí odborníků.

Česko bude mít po volbách novou politickou reprezentaci – očekáváte v té souvislosti změny nějaké výraznější změny postojů, jaké k výstavbě naši politici zaujímají?

Neočekávám, protože politici stále nepochopili hloubku problému, včetně jeho provázanosti s oblastmi, jako jsou služby, doprava a infrastruktura. Dnes strany objevily segment nájemního nebo tzv. dostupného bydlení a nově slibují výstavbu stovek bytů. Ale již nikde neříkají, že pokud budou i nadále na jejich sliby platit současná pravidla a podmínky, tak klíče od dnes slibovaného dostupného bydlení budou v Praze předávat šťastným nájemcům bytů zástupci vlády, kterou si zvolíme ve volbách v roce 2025. Ale volebním slibem nikdy nezarmoutíte.

Jan Řežáb, majitel společnosti JRD

Pražský rezidenční trh má dnes různé problémy. Jak dopadly na vás, jaké budou – odhadem – hospodářské výsledky vaší firmy za rok 2017?

Za největší komplikace na pražském rezidenčním trhu považujeme zvyšování cen stavebních prací, nedostatek volných pozemků určených k výstavbě a neúměrně pomalý a složitý povolovací proces, kvůli kterému rychle klesá nabídka nových bytů. I přes tento nepříznivý trend prochází naše firma v současné době dynamickým rozvojem. Očekáváme, že díky úspěšným akvizicím letos prodáme nemovitosti za 500 mil. Kč a v příštím roce již prolomíme hranici jedné miliardy Kč.

Leckdo míní, že lhůty povolovacích řízení se zkrátí díky novele stavebního zákona. Váš názor?

Aktuálně nepředpokládáme, že by na naše projekty vzhledem k jejich velikosti měla novela podstatný vliv.

Jiní jsou zase toho názoru, že dokud se nezmění společenské klima a mentalita úředníků stavebních úřadů, ani sebelepší legislativa kulhající výstavbě nepomůže?!

Takto jsem chtěl odpovědět na předchozí otázku, je vidět erudice tazatele.

Česko bude mít po volbách novou politickou reprezentaci – očekáváte v té souvislosti změny nějaké výraznější změny postojů, jaké k výstavbě naši politici zaujímají?

Jsme z podstaty optimisté a nepochybujeme o tom, že se naše společnost celkově vyvíjí správným směrem. Dalo by se možná říci, že navzdory krokům jakékoliv politické reprezentaceJ. Věříme proto, že lidé samotní si budou stále více uvědomovat, jak důležitý je pro náš život udržitelný rozvoj, jehož součástí je i environmentálně šetrná výstavba. A snad se pár osvícených najde i mezi politiky

Petr Bým

 

Hlavní partneři

Partneři