Glosář Z. Klapalové: konzultační služby dříve a dnes

Co měl Brexit a pandemie společného? Nejistotu. Toto slovo a hlavně atmosféra s ním spojená se prolínala nejen médii, ale stala se doslova všudypřítomnou. S růstem nejistoty roste potřeba informací, a to pokud možno přesných, aktuálních a relevantních. Nijak překvapivě jsme proto i my pocítili, jak stoupá poptávka po naší odborné pomoci.

Největší nápor zaznamenali kolegové z oddělení správy nemovitostí. Za pochodu museli nastudovat veškerá opatření a změny spojené s Brexitem i pandemií – v druhém případě zejména všechny možnosti podpůrných anti-covid programů pro nájemníky a majitele realit. Zájem o úspory a vyšší efektivitu zase vedl k nutnosti podrobnějších analýz provozních nákladů. A náš specializovaný tým ve spolupráci s architektem pomáhal našim klientům s postupným návratem zaměstnanců do kanceláří; kvůli hygienicko-protiepidemickým opatřením bylo zapotřebí provést žádoucí dispoziční úpravy, navrhnout ideální rozsazení zaměstnanců, optimalizovat provoz v rámci rizikových míst a podobně. Klienti také vyžadovali častější zprávy o výkonu svých nemovitostí, včetně zpracování predikce vývoje disponibilních zdrojů. Četné požadavky přicházely i na odhadce – vznikla nutnost aktualizace ocenění i adekvátně reagovat na případné výkyvy cen. Investoři rovněž pečlivě sledovali vývoj výnosů a developeři pohyb míry neobsazenosti kancelářských ploch.

To vše najednou způsobilo, že realitní poradenství už nepředstavuje jenom zprostředkování obchodních transakcí, ale celou řadu komplexních a vysoce odborných činností. Majitelé realit a investoři potřebují podporu správců svých majetků, architektů, projektových manažerů, odhadců a v neposlední řadě odborníků na marketing a výzkum trhu. Nové situace si totiž žádají nová řešení. Ostatně také banky s růstem rizik vyžadují velmi podrobné a aktuální zprávy o situaci na realitním trhu, o vývoji cen a stavu poptávky i nabídky, o trendech doma i v zahraničí.

Renomované konzultační společnosti takové služby vždy poskytovaly a poskytují. Jejich význam oproti letům minulým však velmi výrazně posílil. A co je výsledkem? Rok 2020 sice pro nás byl náročný a přinesl ve sféře realit mnoho nečekaného, zároveň nedopadl ve srovnání s uplynulými lety tak špatně, jak by se mohlo předpokládat. Domnívám se, že jedním z důvodů tohoto pozitivního vývoje bylo průběžné snižování už zmíněné nejistoty. Právě díky kvalitnímu a včasnému informování jak odborné, tak laické veřejnosti, se ceny a výnosy nijak razantně neměnily, v některých segmentech naopak ještě posílily, když ani kancelářské nájemné se zásadně nemění. Jistě, sektory ubytovacích služeb a „high-street“ obchodů dostaly zabrat. Obecně však platí, že zájem o nemovitosti je i nadále vysoký, a to nám všem dává naději do tohoto roku … Jako vždy bude v tomto ohledu do značné míry rozhodující vývoj české i světové ekonomiky, pro stabilitu realitního trhu ale budou mít zásadní význam právě kvalitní poradenské služby.

Autorka je výkonnou ředitelkou konzultační společnosti Knight Frank.

Zdenka Klapalová

Hlavní partneři

Partneři