Glosář Zdenky Klapalové: Realitní trh reaguje na pandemii

Společnosti, které zastupujeme, se v současné době nejvíc potýkají s aktuálními omezeními a obecně s velkou nejistotou, vyplývající z nynější situace. V takové době není lehké cokoliv plánovat a dělat jakákoliv strategická rozhodnutí.

Konkrétní dopady pandemie se různí v závislosti na vybraných segmentech trhu. Zásadně postižena je oblast hotelnictví, gastronomie, kongresů, veletrhů a kulturních akcí. Škody utrpěl také segment butiků a obchodů s luxusním zbožím, neboť je částečně závislý na turistickém ruchu. Sledujeme také nárůst úspor a odkládání spotřeby, vyplývající z obavy domácností z případného nepříznivého makroekonomického vývoje. Naopak logistika je i přes zpomalení automobilového průmyslu žádaný sektor s velice nízkou neobsazeností. Zájem roste především o skladové a logistické areály v blízkosti konečného spotřebitele.

Silná investiční poptávka

V oblasti investic je trh živý, od začátku roku se k dnešnímu dni realizovalo zhruba 35 obchodů. Aktivní jsou domácí investoři, zejména z řad investičních fondů - očekávají výhodné nákupy. Poptávka je silná, ale naráží na nedostatek kvalitních nemovitostí. Poměr nabídky a poptávky tedy zatím větší tlak na majitele a slevy nevytváří. Za zmínku stojí i rozdíl mezi výnosy státních dluhopisů, které jsou na velice nízké úrovni, a výnosy z nemovitosti. V tomto srovnání se nemovitosti jeví jako bezpečná a přitom výnosná investice.

Stabilní kanceláře

V oblasti kancelářského trhu je situace stabilizovaná, pozorujeme však velkou opatrnost. Společnosti nyní pečlivě zvažují, zda měnit svá sídla, a z tohoto důvodu oblast pronájmů ztrácí svou obvyklou dynamiku. Zavedená bezpečnostní omezení, která zahrnují práci z domova, rotaci týmů, a také zájem o úspory vede některé společnosti k úvahám, zda neuvolnit část svých kancelářských ploch k podnájmům, kvůli čemuž narůstá na trhu objem ploch k dispozici. Ovšem s ohledem na velice dlouhé schvalovací procesy a s tím související neúměrně dlouhý developerský cyklus není na trhu nadbytek nových moderních kancelářských projektů.

Změny firemní kultury

Otázkou je, jak se tlak na práci z domova projeví na výkonu společnosti. Práce z domova by měla zůstat benefitem, nikoliv trendem. V cele řadě profesí je osobní kontakt, spolupráce a týmová soudržnost základem pro vznik hodnot. Kolegové mají komunikovat, setkávat se a sdílet. A také oddělovat čas na práci a čas pro osobní volno. V této souvislosti řada společností zvažuje modernizace a úpravy stávajícího pracovního prostředí a vytvoření koncepčně nových a inspirativních pracovišť. Proto jsme založili a rozvíjíme oddělení, které se zabývá změnami firemní kultury a pracovního prostředí.

Autorka je prezidentkou ARTN a ředitelkou poradenské společnosti Knight Frank.

Zdenka Klapalová

Hlavní partneři

Naši partneři