Na firmy se valí povinné energetické audity

Velké výrobní podniky, obchodní řetězce, potravinářské koncerny a další firmy budou muset k 5. prosinci 2015 poprvé zpracovat energetický audit nebo se vydat cestou certifikace podle norem ISO 50001 nebo ISO 14001. A jak vyplývá z šetření společnosti Bureau Veritas, která se zabývá certifikaci energetického managementu, dvě třetiny firem o nové povinnosti, dané novelou zákona o hospodaření energií, vůbec nevědí nebo jsou o ní informovány nedostatečně.

„Letošní jaro přineslo dvě významné energetické novely – zákon o hospodaření energií a energetický zákon. Skoro 66 % procent firem má ale problém zorientovat se v tom, co jim který zákon ukládá. Patrné je to zvláště u novely zákona o hospodaření energií. Třetina firem o nové povinnosti vůbec neví a zcela se ztratila v legislativní smršti. Druhá třetina podniků je informovaná nedostatečně či zmatečně a zároveň vylučuje, že je možné novým zákonným povinnostem ve stanové prosincové lhůtě dostát,“ upozorňuje Jakub Kejval, generální ředitel společnosti Bureau Veritas.

Šetřit musí hlavně velcí

Smyslem novely zákona o hospodaření energií je ukázat podnikatelům možnosti pro energeticky úsporná řešení, která povedou ke snížení výdajů vynakládaných za energie, a zvýšení konkurenceschop­nosti. „Energie jsou zásadní položkou a ve velkých podnicích tvoří 30 až 50 % variabilních nákladů. Zákon vlastně pobízí podniky k racionálnějšímu uvažování v této oblasti. Vztahuje se na firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců a jejich aktiva, potažmo majetek, přesahují korunový ekvivalent částky 43 milionů euro nebo mají obrat vyšší než 50 milionů euro,“ informuje Jakub Kejval.

Audit nebo certifikace

Firmy mají na vybranou jednu z tří možných cest, jak dostát požadavkům zákona. Pokud preferují jednorázové řešení, zvolí energetické audity. Jestliže dají přednost systémovému řešení, vyberou si zavedení a certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. Nutnost zpracovávat audity jim tak odpadne. Další možností je certifikace podle předpisu ISO 14001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky. „Tuto alternativu ale osobně nepovažuji za příliš šťastné řešení a kombinaci jednorázového vstupního auditu s tříletým cyklem ISO 14001 nedoporu­čuji,“ říká Jakub Kejval.

Nic není zadarmo

Energetický audit či implementace a certifikace ISO 50001 trvá řádově několik týdnů až jednotek měsíců a podnik za něj zaplatí řádově jednotky stovek tisíc korun (podle velikosti energetického hospodářství). Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či nechat si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015. Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období tří let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna. „Při nesplnění se firma dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce,“ uzavírá J. Kejval.

Hlavní partneři

Partneři