Otto Dvořák, Discovery Group: Kolem každého většího projektu je nutné vybudovat široký konsensus

V Česku se dost dobře nerozumí, a často ani nechce rozumět užitečnosti pozitivního vztahu soukromého a veřejného zájmu - říká architekt Otto Dvořák, strategický a urbanistický poradce developerské společnosti Discovery Group, jejímž vlajkovým projektem je v současné době revitalizace severní části žižkovského nákladového nádraží.

V jakém stadiu je váš projekt zástavby žižkovského nádraží? Rád bych nejdříve vysvětlil úplný kontext tohoto projektu. Vývoj severní části nákladového nádraží Žižkov řídí Discovery Group pro skupinu českých a zahraničních investorů, která celý pozemek vlastní. První etapa výstavby o rozloze zhruba sedm hektarů při ulici Želivského a Basilejském náměstí má oproti jižní části, kterou vlastní České Dráhy a Sekyra Group, platný územní plán a program, který rozvíjíme v souladu s územním plánem. Obecný regulační plán, doplněný koeficienty, výškami a odstupy, vypracovaný architektem Sedlákem pro celé uzemí nádraží a schválený zastupitelstvem Prahy 3, je pro nás dalším důležitým dokumentem a východiskem koordinace našeho programu s veřejným zájmem.

Narazil jste na nějakou takovou výjimku? Vzhledem k tomu, co jsem před chvíli řekl, to bude znít trochu paradoxně, ale my s našimi hlavními partnery z veřejného sektoru vycházíme více než dobře. Radnice Prahy 3, pro nás nejdůležitější partner, našemu projektu rozumí, akceptuje ho a její postoj je vstřícný. Zastupitelstvo si je zjevně vědomo toho, co náš projekt jen v oblasti dopravy, služeb, rekreace, pracovních míst a celkové revitalizace dnes nezdravého území obci přináší. A společné jmenovatele jsme našli i s občanským sdružením „Tady není developerovo“. Ta skupina to myslí dobře a jsou to zasvěcení, přesvědčení a vzdělaní partneři, ale všimněte si už toho názvu. Oni sice říkají, že to nelze vykládat jako nějakou nesmiřitelnost a nepřátelství, ale přece jenom – vytváří to negativní náladu, konfrontační atmosféru.

Shodu jste nicméně našli?! Dokonce bych řekl, že bez problémů. Sdružení i Straně zelených jde hlavně o důstojné a dostatečné veřejné prostory, samozřejmě také o parkovou zeleň i vyvážený charakter výstavby. My jsme v našem projektu vycházeli z toho, že velké zelené plochy jsou pro Žižkov typické, táhnou se od Vítkova přes Olšany až na Židovské pece. Tento zelený pás bude přes naše území pokračovat v šířce 60 metrů, ostatně v celém projektu bude zeleň představovat 50 – 60 % celkové plochy. Řekl bych, že to pro sdružení bylo příjemné překvapení – že nám nemusí nijak lámat ruce, abychom v našem projektu se zelení počítali. My ale přece potřebujeme, aby náš projekt přinášel vysokou kvalitu životního prostředí, aby v něm lidé chtěli pracovat i žít – a to mimo jiné znamená respektovat genius loci. Tam si rozumíme. Zájem veřejný a náš soukromý v tomto ohledu je v podstatě totožný.

Architekt Otto Dvořák, poradce developerské společnosti Discovery Group, bude jedním z aktivních účastníků konference Křižovatky architektury, která se bude konat 15. září 2011 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze. Třetí ročník této konference se zaměří na téma celospolečensky aktuální – veřejný prostor městský či příměstský a jak architektura ovlivňuje život společnosti. K diskusi budou přizváni zástupci komunální sféry, státní správy, akademické obce, dále architekti, urbanisti a developeři. Bližší informace o konferenci a jejím programu najdete na www.krizovatky­architektury.cz.

Hlavní partneři

Naši partneři