Praha a rozvoj dopravy

V hlavním městě neustále roste tzv. automobilizace, tedy počet osobních automobilů v přepočtu na obyvatele. Na tisíc obyvatel Prahy aktuálně připadá 652 aut – což je nejvíce v historii.

Praha a automobily

Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2017, TSK

Doprava je i proto prioritou pro novou radniční koalici ve složení Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu. Zaměřit se chce na Pražský okruh, kde je z plánovaných celkových 82 km hotova jen necelá polovina. Dalším jejím cílem je dobudování vnitřního neboli Městského okruhu, kde by měl na tunelový komplex Blanka navázat další tunel s názvem Vlasta.

MHD: tramvaje posilují, metro je jedničkou

Počet osob využívající k přepravě po Praze tramvaje se v posledních letech konstantně zvyšuje. Mezi roky 2013 a 2017 v souvislosti s tím také vzrostl podíl tramvají v konkurenci ostatních druhů přepravy o čtyři procentní body na 29,48 %. Naopak podíl metra na městské dopravě v posledních letech klesá, způsobeno to ale bylo hlavně rekonstrukcí několika jeho stanic. Jinak je metro stále prostředkem hromadné dopravy číslo jedna. Navíc se plánuje výstavba nové linky D.

Praha a hromadná doprava

(podíly jednotlivých typů dopravy na celkové přepravě osob, v %)

Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, TSK

Loni pražští radní schválili Strategii rozvoje tramvajových tratí - výhledově by tak v naší metropoli mělo vzniknout až 30 nových úseků. Už v nejbližších pěti letech by tramvaje měly jezdit do Libuše, Slivence a sídliště Na Dědině. Důležitým dokumentem pro rozvoj pražské dopravy je Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – ten nahrazuje někdejší zásady dopravní politiky Prahy z roku 1996. Zmíněný plán přitom obsahuje přes dvě stovky různých opatření a projektů za více než sto miliard korun. Po plánovaném schválení pražským zastupitelstvem bude pro metropoli závazný, pro Středočeský kraj bude mít povahu doporučení. Pro dopravu v Praze bude samozřejmě klíčový i nový územní plán, dnes nazývaný Metropolitní plán. Nyní probíhají práce na zapracování připomínek, jichž přišlo v řádu desítek tisíc. Nový územní plán by Praha měla mít nejpozději 1. ledna 2023.

O prosazujícím se strategickém uvažování vedení Prahy svědčí i i rekonstrukce veřejného prostoru okolo Národního muzea. V předstihu tady už byly položeny tramvajové koleje, které sice zatím nejsou napojeny na stávající kolejovou síť, ale v budoucnu se stanou její důležitou součástí. Počítá se totiž s návratem tramvají na Václavské náměstí a dojde také k propojení úseků Vinohradská - Muzeum - Hlavní nádraží.

Čekání na signál

Užitečnou novinkou pro všechny automobilisty je rozšíření rádiového vysílání v tunelech komplexu Blanka, kterého denně využije až devadesát tisíc řidičů. Od 1. listopadu 2018 jde v tunelu kromě ČRo Radiožurnál naladit ještě další tři stanice. „Možnost poslouchat radiostanice při řízení a možnost jejich výběru vnímáme také jako zvýšení základního komfortu pro řidiče, nejen jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Praze skrze dopravní zpravodajství bez nutnosti stanice přelaďovat,“ řekl pro server TSK Praha generální ředitel městské společnosti Operátor ICT Michal Fišer.

Pozadu nezůstává v tomto směru ani metro. Od října letošního roku je mobilním signálem pokryta linka C v úseku Muzeum – Roztyly, v roce 2019 je v plánu pokrytí dalších 21 stanic, které patří k těm nejvytíženějším. Signál je možno chytit také v tunelech na lince A mezi Bořislavkou a Nemocnicí Motol.

Tomáš Kafka

Hlavní partneři

Naši partneři