Praha: hotely v centru jsou v krizi

V médiích se začínají objevovat zprávy o návratu turistů do Prahy a opětnému růstu cen v restauracích ve středu města. Přesto v důsledku pandemie mnoho hotelů v centru hlavního města snižuje stav svých zaměstnanců – podle odhadů o více než 40 %, když do konce roku může výpověď dostat celkem až 65 % zaměstnanců.

Celkový negativní dopad výpadku hotelových služeb v centru metropole do ekonomiky celé země bude jen za letošní rok představovat ztrátu 24 až 36 miliard korun. Vyplývá to z analýzy a ekonomického modelu spolku Centrum žije, který mapuje škody na ekonomice centra Prahy způsobené negativním dopadem pandemie na zahraniční turistiku a zároveň připravuje návrh způsobů jejich řešení. Centru hlavního města hrozí značné ekonomické problémy, jejichž dopad negativně ovlivní ekonomiku celé země.

„Dle našeho předpokladu bude v porovnání s loňským rokem celková obsazenost hotelů v centru Prahy v letošním roce pouze okolo 30 %, přičemž tržby klesnou pravděpodobně až na 20 % úrovně roku 2019,“ říká Michal Chour, předseda spolku Centrum žije, jenž je generálním ředitelem hotelu Alcron. Podle něj se v příštím roce obsazenost podle předpokladů zvýší na 50 % a bude postupně růst až do roku 2024, kdy by se měla dostat zpět přes 80 %, tedy na průměrnou úroveň před nástupem epidemie koronaviru. Sazby za pokoj v této době poklesnou letos v průměru na 60 - 70 % úrovně loňského roku, nicméně se zvyšováním obsazenosti se očekává jejich návrat k původním hodnotám.

Nejde jenom o Prahu

„Zdaleka to není jen o samotných provozovatelích hotelů, restaurací či maloobchodů. Jen hotely v centru Prahy utratí dle odhadů za normální situace každý rok až pět miliard ročně za platby svým dodavatelům, u kterých pracuje dalších přibližně 9 000 zaměstnanců. Negativní ekonomický dopad se tak rozprostře do celé ekonomiky i mimo území hlavního města,“ říká David Mazáček, ředitel Institutu strategického investování Fakulty financí a účetnictví VŠE a člen výboru spolku Centrum žije. Spolek nyní i s dalšími ekonomickými a právními experty pracuje na analýzách a návrzích, jak efektivně provozovatelům pomoci ze strany státu a města tak, aby opatření zbytečně nezatížila státní rozpočet.

„Celkový negativní dopad výpadku hotelových služeb v centru Prahy do ekonomiky celé země bude do roku 2024, kdy se předpokládá návrat na úroveň loňského roku, celkem 46 až 70 miliard korun,“ doplňuje Michal Chour a dodává: „Stávající situace je nejen hrozbou propadu ekonomiky centra Prahy a možného kolapsu některých segmentů podnikání, ale zároveň i příležitostí k restrukturalizaci a zacílení na kvalitnější turistiku. Chceme v centru slušné turisty, nikoliv pouze alkoholovou turistiku.“

Miliardové ztráty

Koronavirová krize způsobila v hlavním městě masivní výpadek sektoru cestovního ruchu s negativním dopadem do ekonomiky celé republiky. Až 62 % všech zahraničních návštěvníků České republiky totiž míří právě do Prahy, kde utratí miliardy korun ročně. Přitom na celkových příjmech sektoru cestovního ruchu v hlavním městě se návštěvníci ze zahraničí podílejí až 88 %.

Samozřejmě nejde jenom o hlavní město. Mezi regiony těžce postižené ztrátou či úbytkem turistů patří například Karlovy Vary nebo Český Krumlov, ovšem Praha je na tom ale zdaleka nejhůře. Bez vhodných opatření se může celkový negativní dopad výpadku turistiky v centru Prahy do ekonomiky země promítnout do ztráty 150 až 200 miliard korun – za příštích pět let, tedy za období do roku 2024, kdy se předpokládá návrat sektorů maloobchodu, hotelnictví a pohostinství do stavu před vypuknutím pandemie.

S hospodářskými dopady pandemie se potýká celá česká ekonomika. O tom, jak si s nimi poradit, budou diskutovat účastníci další akce SF, která se bude konat už tento čtvrtek v pražské kavárně Louvre. Tématu „Česko 2020: hledání cest z krize“ se chopí na slovo vzatí odborníci: Eva Zamrazilová (Národní rozpočtová rada). Josef Kotrba (Deloitte), Petr Hlaváček (Hlavní město Praha), Josef Nouza (Svaz podnikatelů ve stavebnictví) a Radim Passer (Passerinvest Group). Více informací a přihlášku najdete na https://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/cesko-2020-hledani-cest-z-krize/.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři