Praha – regionální kancelářský přeborník  

Podle analýzy poradenské společnosti JLL za první čtvrtletí roku 2020 hraje město Praha prim mezi zeměmi střední a východní Evropy co do poptávky po kancelářských prostorách. Míra jejich neobsazenosti, tedy plocha volných kapacit k pronajmutí, je v české metropoli nejnižší v celém regionu, když dosahuje pouhých 5,4 %.

Celý svět zasáhla pandemie Covid-19 a její ekonomické konsekvence, které mají dopady i na zájem o kancelářské kapacity. Leckde a leckdo očekává výrazně menší poptávku, pro Prahu to ale přinejmenším dnes neplatí – tady se neočekává ani výrazný nárůst neobsazenosti, ani snižování nájmů.

V průběhu prvního čtvrtletí míra neobsazenosti pražských kanceláří dokonce ještě více poklesla na už zmíněných 5,4 %. „Trh vstoupil do současné krize v dobré kondici. Do konce roku by mělo být dokončeno dalších 151 100 metrů čtverečních kancelářských ploch, z nichž je více než polovina předpronajata, konkrétně je to 52 %. Poptávka nadále trvá, nevymizela, pouze se kvůli nouzovému stavu zpomalil celý proces pronajímání,“ popisuje aktuální poměry Blanka Vačkova, vedoucí oddělení výzkumu ve společnosti JLL. A dodává: „Nepředpokládáme, že by v nejbližších měsících mělo dojít k výraznému nárůstu neobsazenosti, spíše může dojít k mírné korekci.“

Kancelářský trh regionu CEE

(údaje za první čtvrtletí)

Nájmy beze změn

Co se týká výše nájmů v Praze, ani tady analýzy JLL během následujících měsíců neočekávají velké změny, a to hned z několika důvodů, přičemž některé souvisí se současným vývojem v jiných sektorech ekonomiky. „Nadále rostou stavební náklady, ceny energií nebo materiálů. To musí pronajímatelé ve svých nájmech promítnout. Vzhledem k nízké neobsazenosti neočekáváme snížení základního nájemného,“ vysvětluje Štěpán Šatoplet, vedoucí oddělení pronájmů kancelářských nemovitostí JLL. Podle něj k jistým změnám v tomto směru může dojít pouze u konkrétních projektů, které se aktuálně potýkají s vysokou mírou neobsazenosti, tedy malým zájmem nájemců. „U nich mohou pronajímatelé na situaci reagovat například navýšením různých pobídek, základní nájem ale zůstane stejný,“ říká Š. Šatoplet.

„Napříč celým regionem sledujeme, že společnosti jsou daleko opatrnější v rámci svých rozhodovacích procesů ohledně expanzí či relokací, což se promítlo v rámci poklesu objemu uzavřených smluv včetně prodlužování nájmů. Ve srovnání s posledním čtvrtletím 2019 zaznamenáváme pokles objemu nových smluv o 39 %. Nicméně neobsazenost zůstává zatím velmi zdravá, o čemž také svědčí pozitivní absorpce nově dokončených projektů,“ komentuje stav pražského kancelářského trhu Martin Stričko z oddělení výzkumu JLL.

Praha: kancelářské projekty ve výstavbě

Výstavba pokračuje

Přestože celý region zasáhla v březnu pandemie koronaviru, která zcela ochromila ekonomiku, čísla o výstavbě za první čtvrtletí ukazují, že se podařilo dokončit rozestavěné projekty bez výrazného zpoždění. Jen u některých rozestavěných projektů se objevilo mírné zpoždění doručení na trh z důvodu situace na trhu práce a omezeného režimu úřadů.  Nejproduktivnější v tomto ohledu byla Bukurešť, kde bylo dokončeno 78 200 metrů čtverečních kancelářských prostor, hned za ní pak Budapešť, kde bylo předáno 45 600 metrů čtverečních nových kanceláří. V Praze nabídka nových ploch za první tři měsíce tohoto roku vzrostla jen o 20 800 metrů čtverečních.

Zajímavá jsou také čísla rozestavěných projektů, které se budou dokončovat v následujících dvou letech. Nejvíce kanceláří se připravuje ve Varšavě, kde je rozestavěno 770 000 metrů čtverečních, když v Budapešti se aktuálně staví 479 000 metrů čtverečních, v Praze 253 700, v Bukurešti a Bratislavě přibližně 130 000 metrů čtverečních moderních kancelářských budov.

Autor hlavního obrázku: Penta Investments, s.r.o.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři