Pražské kanceláře jsou atraktivní investicí

Podle posledního výzkumu společnosti Savills je aktuální ocenění pražských kancelářských nemovitostí investory přiměřené, a to i navzdory mírnému nárůstu výnosnosti investic do kanceláří v prémiovém segmentu během prvního pololetí tohoto roku. Tento celoevropský posun výnosnosti přispěl k rozšíření průměrného rozpětí mezi výnosy evropských prémiových kanceláři a státních dluhopisů zemí Eurozóny na 325 bazických bodů, což je o více než 100 bazických bodů nad dlouhodobým průměrem.

Kompenzace rizika

Investorovi musí být kompenzováno riziko investic do nemovitostí namísto jejich nasměrování do státních dluhopisů, které jsou takzvaně „bezrizikové“. Riziko investic do nemovitostí zahrnuje budoucí reálný růst nájemného a depreciaci. Analýza výnosů evropských kancelářských nemovitostí provedená společností Savills využívá metodiku, která hodnotí fundamentální ocenění prémiových kanceláří v porovnání s tržním oceněním napříč 23 evropskými trhy včetně Prahy. Poslední analýza výnosů evropských kancelářských nemovitostí, zveřejněná v říjnu, ukázala, že ocenění nemovitostí na většině evropských kancelářských trhů (15 z 23) je na konci druhého čtvrtletí roku 2020 přiměřené, a to i přes omezené vyhlídky na růst nájemného. Současně s tím, jak správci diverzifikovaných portfolií pokračují v navyšování jejich nemovitostní složky, budou rekordně nízké výnosy státních dluhopisů i nadále činit investice do prémiových kanceláří atraktivními.

Bezpečné útočiště

Nízká míra neobsazenosti pražských kanceláří ve výši 6,1 %, pomalé tempo „dodávek“ nových kancelářských prostorů na trh a vysoká likvidita, kterou disponují institucionální investoři, významně snižují riziko. „Tento výzkum jasně ukazuje, že pražské prémiové kancelářské nemovitosti jsou  oceněny přiměřeně i s tím, že by výnosy mohly ještě klesnout. Jak z výzkumu vyplývá, současná výnosnost prémiových kanceláří ve výši 4,10 % je o 22 bazických bodů nad svou fundamentální úrovní. Praha i Česká republika jsou i nadále v rámci regionu bezpečným útočištěm pro kapitál díky silným tržním fundamentům.“ říká Fraser Watson,  ředitel v oddělení investic spol. Savills ČR a SR. Podle něj v éře nízkovýnosových dluhopisů bude rizikově vážená výnosnost pražských kanceláří i nadále přitahovat investory.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři