„Retail“ v proměnách doby

Život v obchodních centrech se během posledních měsíců zpomalil. Podle výsledků nedávného průzkumu poradenské společnosti CBRE, provedený mezi maloobchodními nájemci nákupních center, 75 % společností předpokládá návrat svého podnikání do stejné kondice jako před vypuknutím koronavirové pandemie až v následujícím roce.

„Výsledky průzkumu ukazují na stabilitu českého maloobchodního trhu a zkušenosti etablovaných nájemců. Téměř tři čtvrtiny respondentů neočekávají změny dlouhodobých strategií týkající se diverzifikace trhů nebo dodavatelského řetězce,“ říká Tomáš Míček, vedoucí správy obchodních center v CBRE.

Výsledky průzkumu nicméně ukázaly jisté změny. Čtvrtina dotazovaných se rozhodla pro pozastavení expanze, zpřísnění parametrů pro zhodnocení případné expanze (opět téměř 25 %) a snížení nákladů na vybavení svých prodejen (19 %). K uzavření komerčních prostor nebo ukončení nájemní smlouvy ale došlo u pouhých 4 % maloobchodních nájemců – nejvíce dotčenými sektory byly v tomto ohledu především gastronomie, móda a obuv společně s módními doplňky.

Redukce nájemného i ploch

Hlavní diskuse mezi pronajímateli a nájemci podle ankety probíhala především kvůli snížení nájemného, o které si zažádalo 35 % účastníků průzkumu CBRE. Častý byl také požadavek na nájemní prázdniny nebo přechod na obratové nájemné (17 %), případně tzv. rent-free period (10 %). Pouhá 3 % respondentů žádný dialog s pronajímateli, respektive vlastníky center nevedla.

Naproti tomu 44 % maloobchodních nájemcům pronajímatelé nabídli nějaké úlevy, u 39 % přistoupili na program COVID-nájemné. Celých 17 % respondentů v anketě uvedlo, že jim nebyly nabídnuty žádné úlevy, ale v těchto případech se jednalo především o sektor služeb, potravin a specializovaných prodejen potravin - tyto obchody zůstaly otevřené i během pandemie.

„Celkem 25 % respondentů vnímá dopad pandemie na svoji prodejní síť neutrálně až pozitivně. Na druhé straně 42 % maloobchodníků předpokládá, že v následku pandemie koronaviru budou nuceni upravit svou prodejní síť - buď zmenšit počet, anebo plochu svých obchodů,“ komentuje Klára Bejblová, vedoucí výzkumu maloobchodního sektoru v CBRE. Podle ní je v tomto směru nejvíce zasaženým sektorem gastronomie, kde změny čeká až 80 % respondentů.

Online na postupu

Řada nájemců hodlá dále investovat do rozvoje online obchodů a využívání sociálních sítí pro prodej svého zboží. U jednotek nad 500 m2, které jsou často obsazovány kotevními nájemci, až 50 % respondentů očekává nárůst podílu online prodeje.

Téměř 70 % nájemců považuje digitální prodejní kanály za ideální doplnění kamenných prodejen (podstatu podnikání tvoří pouze u 11 % respondentů). Celkem 8 % dotazovaných zavedlo online nástroje jako novinku v době pandemie s cílem kompenzovat zavření svých provozoven v maloobchodních objektech. Jednalo se především o segmenty gastronomie, módy, obuvi a módních doplňků. Každý třetí maloobchodník v budoucnu předpokládá nárůst podílu online prodejů. Největší taková očekávání má v současné době sektor prodeje elektroniky, kde další růst online obratu předpokládá až 40 % respondentů z toho odvětví.

Citovaný průzkum probíhal od 25. června do 24. července 2020 mezi 64 etablovanými maloobchodními nájemci nákupních center v České republice, z toho 72 % tvořili respondenti z oblasti módy, specializovaných obchodů (např. knihkupectví, kosmetika, optika, dárky, hračkářství apod.), služeb, obuvi a módních doplňků. Zbytek vzorku pocházel z ostatních odvětví, jako je elektronika, gastronomie, nábytek a vybavení pro domácnost, sport a další. Z hlediska velikosti obchodní jednotky mělo 44 % respondentů v nájmu prostory od 51 do 150 m2, 23 % mezi 151 a 500 m2, 23 % pod 50 m2, 8 % od 501 do 2 000 m2 a 2 % více než 2 000 m2.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři