Rok 2020 v prognózách developerů

Nelze říci, že by v prognózách ekonomů či politologů byl právě nastavující rok vnímán jako období euforické radosti a hvězdných úspěchů. Skutečností nicméně je, že i ti největší skeptici pro letošek předvídají přinejmenším stabilitu a klid. Co od roku 2020 očekává domácí development, na to odpověděla naše malá anketa.

 

Marcel Soural, Trigema

Co čekáte od tohoto roku stran celkové situace ve výstavbě?

Očekáváme rok zalitý slunce, krásou a harmonií. Vše se změní. Politici pochopí, že stavění je znakem prosperity a blahobytu každé společnosti a dají pokyn úředníkům k bleskovému povolování nových staveb. Samozřejmě hlavně rezidenčních. Soudy se probudí ze své dlouhodobé letargie a budou vyřizovat stavební kauzy na počkání, aktivisté si uvědomí svoji historickou roli a odjedou na místa zasažená katastrofami, kde je planeta a naše civilizace potřebují nejvíce. Všech čtrnáct imigrantů bude přeškoleno na pracovníky ve stavebních profesích a vyřeší tak nedostatek pracovníků ve stavebnictví. Stavební výroba se tím pádem rozjede na plné obrátky a již koncem roku budou obyvatelé naší země sklízet plody práce našich osvícených politiků a do roztrhání pracujících rozhodných úředníků. Do roku 2021 pak vstoupíme jako společnost o poznání bohatší, plná optimismu a očekávání v ještě lepších let, než bude úspěšný rok 2020.

Věříte, že se letos podaří schválit nový stavební zákon a že skutečně přinese změny, které by výstavbu akcelerovaly?

Pokud bych tomu nevěřil, tak bych si už dávno otevřel v Nových Butovicích v podchodu metra stánek se zmrzlinou, kde bych osobně vyráběl ty nejlepší originální české zmrzlinové speciality.

Co čeká vaši firmu a vás osobně v profesním životě??

S vysokou mírou pravděpodobnosti, pokud Bůh dá a úředníci připustí, by naše skupina měla v letošním roce zdvojnásobit svůj konsolidovaný roční obrat a dostat se tak přes dvě miliardy korun. Já osobně bych rád udělal sérii přednášek o rezidenčním developmentu na Stavební fakultě ČVUT.

 

Omar Koleilat, Crestyl

Co čekáte od tohoto roku stran celkové situace ve výstavbě?

Očekáváme, že vzroste zájem stavebních firem o rezidenční výstavbu. Důvodem je to, že stavební firmy mezitím rostly a potřebují v růstu pokračovat. Mělo by to pomoci stabilizovat ceny staveb.

Věříte, že se letos podaří schválit nový stavební zákon a že skutečně přinese změny, které by výstavbu akcelerovaly?

Osobně nevěřím, že se podaří v tomto roce nový stavební zákon schválit a že bychom se mohli těšit na zrychlení povolovacích procesů.

Co čeká vaši firmu a vás osobně v profesním životě??

Z toho negativního pohledu se obávám, že si i letos budeme při řešení povolovacích procesů připadat jak při jízdě na horské dráze, což samozřejmě nemá dobrý dopad na plánování našich aktivit. Na druhou stranu se opravdu těšíme, že letos již začne růst naše nová čtvrť Hagibor na konci Vinohradské ulice u metra Želivského. A všichni, kdo pracují nebo bydlí v našem projektu DOCK, se mohou těšit na dokončení hektarového parku přímo uprostřed tohoto našeho projektu na břehu slepých ramen Vltavy.

 

Evžen Korec, Ekospol

Co čekáte od tohoto roku stran celkové situace ve výstavbě?

Nic se nezmění. Dlouhodobý systém chyb, na kterém se podepsalo mnoho generací politiků, bude bohužel přetrvávat. I nadále se budeme potýkat s kritickým nedostatkem pozemků vhodných pro bytovou výstavbu. Stávající územní plán hlavního města se už dávno vyčerpal, a přestože se v už roce 2010 měly podle původních plánů připravit nové rozvojové plochy, nestalo se tak. Stejně tak bude platit současná stavební legislativa, kterou pro její komplikovanost přezdívám Legislativním Kocourkovem. Současný stavební zákon se už více než třicetkrát novelizoval, ale k zásadnímu zlepšení nedošlo. Neočekávám ani, že by se nějakým zázrakem odblokovaly projekty zaseknuté mnoho let v povolovacím procesu.

Věříte, že se letos podaří schválit nový stavební zákon a že skutečně přinese změny, které by výstavbu akcelerovaly?

V letošním roce se nový stavební zákon podle mě schválit nepodaří. To je ohromná škoda, protože zákon předkládaný ministerstvem pro místní rozvoj je velkým krokem ke zlepšení současného tristního stavu. Zcela zásadní jsou v něm hlavně dva nově zaváděné principy. Jednak jde o takzvanou fikci souhlasu, jednak o takzvaný institut automaticky vygenerovaného rozhodnutí o povolení stavby elektronickým informačním systémem stavebního úřadu, který se má podle předkládaného zákona používat v prvním stupni rozhodování. Tyto dvě změny mohou zkrátit povolovací proces o několik let. Důležitá je též změna spočívající v tom, že stanoviska dotčených orgánů státní správy by už nemusel získávat investor, ale vyžádal by si je sám stavební úřad. Tak to dlouhá léta úspěšně funguje například v sousedním Německu. Předkládaný stavební zákon je prvním radikálním tahem, jak změnit současný zablokovaný proces povolování nových staveb. Netýká se to jenom bytových domů, ale všech stavebních investic včetně například dálnic, železnic či různých obchvatů měst.

Co čeká vaši firmu a vás osobně v profesním životě?

Pokračujeme v přípravě 16 projektů s celkem 7 000 byty v hodnotě kolem 30 miliard korun. Většina projektů je střední velikosti od 150 do 300 bytů, tři projekty jsou pak hodně velké. Jeden z největších projektů nejen v historii Ekospolu, ale celé Prahy, plánujeme vybudovat na Zličíně - zásadním způsobem změní tvář městské části nejen proto, že tam postavíme přes 2 000 moderních bytů, ale vznikne tam také potřebná infrastruktura. Kromě developmentu se budu věnovat také svým největším koníčkům – tedy táborské zoologické zahradě a své chovatelské stanici Korec Corso.

 

Radim Passer, Passerinvest Group

Co čekáte od tohoto roku stran celkové situace ve výstavbě?

Naneštěstí se situace ve výstavbě prozatím nemění, a tudíž očekávám setrvale nepříznivý stav jak z pohledu povolování výstavby, tak nedostatku pracovní síly při její realizaci. Vláda na letošní rok navýšila rozpočet SFDI o dalších 4,7 miliardy Kč, je tedy zřejmé, že ani inženýrské stavitelství nezaznamená útlum, který by mohl přinést uvolnění pracovní síly směrem k pozemnímu stavitelství. Jejich nedostatek  bude tedy i v letošním roce klíčovým faktorem pro – přinejmenším – setrvání vysokých cen staveb, potažmo cen koncového produktu, ať už formou prodejní ceny, nebo výše nájmu.

Věříte, že se letos podaří schválit nový stavební zákon a že skutečně přinese změny, které by výstavbu akcelerovaly?

Z mého pohledu není otázkou, zdali se podaří nový stavební zákon schválit, ale v jaké podobě se schválí. Jeho neschválení si jako země nemůžeme dovolit, tedy pokud nehodláme pokračovat v destrukci naší ekonomiky. Doufám proto, že se nový stavební zákon schválí, neboť je to v principu správné, a především velice potřebné. Zdali zákon skutečně přinese změny, které budou akcelerovat výstavbu, zaleží na tom, jestli se budou politici chovat odpovědně. Přistoupí-li k připomínkování a úpravám tohoto zákona s cílem zlepšit stav i potenciální rozvoj naší země, tak jistě zákon přinese nutné zlepšení. Stane-li se ale tento zákon prostorem pro osobní půtky a nízké politikaření, musíme se obávat nevalného výsledku. Věřím však, že politická reprezentace vnímá kritický stav stavebnictví a jeho dopadů na společnost a bude schopna v tomto klíčovém případě se povznést nad každodenní hašteření. Musím však ještě dodat, že schválením nového stavebního zákona všechny problémy ve stavebnictví nezmizí, stále se budeme například potýkat s nedostatkem pracovní síly, který je nutno řešit na státní úrovni.

Co čeká vaši firmu a vás osobně v profesním životě??

V předchozích otázkách jsem musel být oprávněně kritický, proto vítám tuto, řekněme odlehčující otázku, kde mohu být pozitivnější. Osobně v profesním životě věřím, že se i letos budu těšit ze společnosti dlouhodobě spolupracujících kolegů. Malá fluktuace ve společnosti je mě důležitý signál, že naše hodnoty dávají lidem ve firmě smysl a práce je i přes všechna úskalí této doby naplňuje. Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu za to, že nás vede při výběru zaměstnanců a jsem díky tomu obklopen lidmi, na které se mohu spolehnout. Osobně mě naplňuje radostí i dokončení společenského centra v Sedlčanech, které bude sloužit zejména pro duchovní účely a s nimi spojené akce. Z pohledu firmy nás čeká další rok práce - věřím, že především dokončení rekonstrukce budovy B v našem BB Centru a jejího bezprostředního okolí přinese radost jak nám jako vlastníkovi a developerovi, tak především všem uživatelům. Mimo Budovu B pokračujeme na přípravě dalších projektů tak, abychom dále rozvíjeli jak lokalitu BB Centra, tak Nových Roztyl – tady plánujeme rozsáhlý volnočasový park s již realizovanými cvičebními hřišti, dvě administrativní budovy a zhruba 600 bytů jak ke koupi, tak k pronájmu. V BB Centru letos zahájíme výstavbu rezidenčního projektu Oliva a multifunkčního centra Olivka, které rozšíří nejen bytovou funkci v BB Centru o 72 bytů, ale i o další školku, obchodní funkci a rozsáhlý, veřejnosti přístupný model vláčků, na kterém již několik let pracujeme.

Petr Bým

Hlavní partneři

Naši partneři