SKANSKA 2012: stavařina jako loni, development hůř

„Minulý rok pro nás začal dost dramaticky, když nás ministr Bárta označil za silně problémovou firmu! - konstatoval v úvodu bilance loňských výsledků českého výhonku společnosti Skanska její ředitel Dan Ťok. Posléze se válečnou sekeru, kterou český stát stavařům s třemi hvězdičkami vyhrožoval, podařilo odstranit (Vít Bárta už také dávno není ministrem), nicméně pohled na jejich závěrečné účty za rok 2011 vypadá rovněž dramaticky. Bližší pohled na ně nicméně ukazuje, že o vyslovenou tragedii nejde.

Propad tržeb o 20 %, zisku provozního o 85 % a zisku zdaněného o 91 % vypadá jako pohřební bilance podniku před krachem. „Zásadní pokles zisku není ani tak výsledkem reálných výkonů firmy, ale tvorby opravných položek na některé projekty realizované před rokem 2008,“ vysvětluje D. Ťok neveselá čísla. K hlavním hříchům minulosti patří nekvalitně provedený bazén ve Valašském Meziříčí či regionální centrum v Hradci Králové, v oblasti developmentu (na loňských tržbách firmy ve výši 18,1 mld. Kč se podílel 1,4 miliardy, tedy 7,5 %) zase nerealizovaný bratislavský projekt Viladomy Děvín, který se do účetnictví firmy negativně promítl poklesem ceny nakoupených pozemků.

Stabilní marže

„My jako společnost kotovaná na burze nemůžeme dělat žádné prognózy svých výsledků,“ říká D. Ťok. Čísla o zásobě práce ale o nejbližších perspektivách firmy vypovídají bez zbytečných slov – a Skanska má dnes objednávky za 21,7 mld. Kč, tedy zásobu práce na 14 měsíců.

Další tolik potřebný přísun práce má firmě kromě standardních způsobů zajistit i hlubší regionalizace, která bude mít i jisté organizační dopady. „Nehodláme nijak měnit naši strukturu, ale naši lidé musí být přímo v regionech,“ říká ředitel firmy. Dostatek práce pro společnost má přinést i maximálně široký náběr zakázek. „Neexistuje malá zakázka. Chceme se dostat tam, kde je naše mateřská společnost. O té se říká, že zvládne jak miliardové stavby, tak rekonstrukci koupelny,“ říká s trochou nadsázky D. Ťok.

Hospodářské výsledky firmy přitom už delší čas pozitivně ovlivňuje menší závislost na subdodávkách. „Musíme maximálně využívat naše vlastní kapacity a jinými si vypomáhat jen tam, kde z technologických či jiných důvodů naše síly nestačí,“ vysvětluje D. Ťok. Úsilí je to zjevně úspěšné – podíl subdodávek na realizaci zakázek společnosti se snížil z někdejších 60 % na současných 30 – 35 %.

Na druhou stranu je otázkou je, jak hospodaření firmy ovlivní její často deklarované lpění na skandinávských etických pravidlech podnikání. „Některých tendrů se vůbec nechceme zúčastňovat,“ říká D. Ťok. Zároveň ale optimisticky konstatuje, že korupční praktiky přes všechny potíže postupně slábnou, a to hlavně díky novému zákonu o státních zakázkách. Skanska přitom loni podala ÚHOSu celkem 92 stížností proti průběhu různých výběrových řízení, v některých případech úspěšně.

… a problematický development

„Očekáváme propad prodeje zhruba o třetinu!“ – takto skepticky hodnotí letošní perspektivy developerské sekce Skansky N. Ptáčková. Podle ní bude hodně záležet na celkovém vývoji hospodářské situace i na vývoji investorské poptávky po rezidencích. Zásluhu na očekávaném útlumu prodeje nejspíš bude mít i cenová politika firmy. Skanska – podle údajů už uvedených, byť je jejich vypovídací hodnota limitovaná – svou developerskou produkci loni nijak nezlevnila a letos budou mít její ceny stejný směr. „Od počátku roku jsme všechny naše ceny zvedli o 4 % v reakci na pohyb sazeb DPH,“ říká N. Ptáčková.

I přes tyto velmi dietní výhledy ale firma hodlá pokračovat ve forsírování zelené architektury, byť o ni podle D. Ťoka je v Česku malý zájem. Přesto chce společnost na trh každým rokem uvést 1 – 2 zelené projekty. Nedávno Skanska na tomto poli dosáhla premiéry, kdy zkolaudovala první pasivní bytový dům v pražském projektu Milíčovský háj.

Nepochybně bude zajímavé porovnat tato očekávání s realitou, která nás teprve čeká. České stavebnictví loni vykázalo pokles produkce o 3,1 % a z právě publikovaného průzkum mínění managementu tohoto sektoru ho letos čeká další propad, a to o 9,2 %, což by byl negativní rekord od vzniku České republiky. Naopak na pražský rezidenční trh v tomto roce podle jinak optimistického Evžena Korce z Ekospolu čeká jen mírný meziroční pokles prodeje v rozsahu maximálně 10 %. Opatrná prognóza Hypoteční banky pro trh hypoték počítá s trochu výraznější redukcí – z letošních 117 na 100 miliard korun, tedy 15 %.

Foto a vizualizace: Skanska (Balabenka, Botanica, Jahodnice, Milíčovský háj)

Hlavní partneři

Naši partneři