Smíchovské nádraží: výkop za tři roky?

Pokud se nestane něco neočekávaného, mohli bychom dojít na konec schvalovacího procesu ještě letos. Pak by bylo možné rozběhnout územní řízení k prvním budovám projektu a za dvaapůl či tři roky snad už kopneme do země!“ – tak Leoš Anderle ze Sekyra Group komentuje aktuální a perspektivní stav projektu Smíchovské nádraží. Jde o jednu z velkých lokalit, která je v platných územně-plánovacích dokumentech Prahy spolu s dalšími 14 definována jako „velké rozvojové území“. S trochou nadsázky lze ale dnes konstatovat, že kromě stavební uzávěry se toho v těchto rozvojových územích zatím mnoho nestalo – a smíchovský projekt je přes všechny odklady vlastně nejdále.

„Jde o celkem 40 hektarů území, kde bychom rádi výstavbu kancelářskou, obchodní a rezidenční namixovali v poměru 40: 20: 40,“ popsal L. Anderle záměry developera na včerejším diskusním setkání Stavebního fóra, jehož obsah byl věnován – právě proto, že na rozdíl od jiných „VRÚ“ tady věci dostávají přece jen už trochu praktičtější podobu – zejména projektu zástavby v lokalitě smíchovského nádraží. Jinde – typicky třeba na Strahově – se totiž kromě ojedinělých studií a rozborů neděje víceméně nic. Snad s výjimkou nádraží Bubny, kde už Praha rozhodla zpracovat změnu územního plánu tak aby se v areálu někdejšího nádraží mohlo stavět. „Teď už se snad podaří s touto jizvou na tváři Holešovic něco udělat. A právě proto je nezbytná změna územního plánu, kterou bychom mohli přijmout snad v horizontu dvou let," řekl počátkem roku Tomáš Hudeček, tehdy ještě jako první náměstek primátora. Dnes už jako primátor předpokládá, že tzv. metropolitní plán by mohl být hotov v první polovině roku 2016. I z těchto časových údajů je patrné, jak se VRÚ pomalu a s obtížemi hýbají vpřed. A je na místě zmínit, že počátek smíchovského projektu se datuje k roku 2004.

Nová čtvrť …

„Architekt Miroslav Šik předpověděl, že města jako Praha se budou rozvíjet zejména v návaznosti na vodní toky a železnici,“ říká architekt Jaroslav Wertig z ateliéru A69. Podle územně-plánovacích pražských dokumentů lze tuto prognózu hodnotit jako nanejvýš prozřetelnou a trefnou. Bohužel pro Prahu ale právě jen podle projektů, záměrů, zásad, studií a plánů.

Hlavní partneři

Naši partneři