Stavebnictví: dobré výsledky, slušné vyhlídky, ale …

Stavebnictví vzrostlo v roce 2019 meziročně o 2,3 % a jednalo se již o třetí rok růstu. Celková hodnota produkce sektoru je odborníky z ČSÚ odhadována na 550 miliard korun. V dobré kondici je pozemní i inženýrské stavitelství a vývoj v oblasti hodnoty stavebních povolení a zakázek dává naději také do roku 2020. Dech nabrala i bytová výstavba, nicméně za potřebami, a to hlavně v Praze, její rozsah stále zaostává.

Stavební produkce loni navázala na uspokojivé výsledky z předchozích let a reálně meziročně vzrostla o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 2,0 % a k celkovému růstu přispěla 1,4 procentního bodu. Inženýrské stavitelství zaznamenalo o něco rychlejší růst, a to o 3,4 %, ale příspěvek byl s ohledem na menší váhu pouze +0,9 procentního bodu. „Podle dosud známých statistických údajů můžeme předpokládat, že objem stavebních prací se za rok 2019 bude pohybovat kolem 550 mld. korun v běžných cenách,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Stavebních povolení přibývá

Naději na další příznivý vývoj dává statistika stavebních povolení. Jejich orientační hodnota dosáhla loni 414,3 mld. Kč a meziroční růst o 15,7 % byl již pátým v řadě. Dařilo se nové výstavbě i změnám dokončených staveb ve všech kategoriích. „Nejvíce k růstu orientační hodnoty stavebních povolení přispěla nová výstavba bytových budov a opravy dopravní infrastruktury,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda ČSÚ. Trendu zvyšování orientační hodnoty stavebních povolení odpovídal také vývoj stavebních zakázek. Celková hodnota nových zakázek uzavřených v roce 2019 činila 248,5 mld. a meziročně díky inženýrským stavbám vzrostla o 5,3 % Kč. Nové zakázky v pozemním stavitelství zaznamenaly stagnaci, což lze s přihlédnutím k vysoké základně z předchozích let hodnotit kladně.

„Zahájené“ byty podle krajů

(průměr za posledních pět let, v přepočtu na 1 000 obyvatel)

Zdroj: Central Group

Více bytů

V roce 2019 byla zahájena výstavba 38 677 bytů, což oproti roku 2018 představuje růst o 16,8 %. Jednalo se o již šestý růst v řadě, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká. Většinu „zahájených“ bytů tvoří byty v rodinných domech a realizují se převážně mimo hlavní město. V Praze se uplatňují především byty v bytových domech a v roce 2019 jich bylo rozestavěno meziročně dvakrát více. „Dokončování bytové výstavby aktuálně těží z vysokého zahajování v minulých letech. V roce 2019 počet dokončených bytů přesáhl 36 tisíc a přiblížil se hodnotám z období konjunkturních let, kdy bylo dokončováno řádově kolem 40 tisíc bytů,“ uvádí Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Málo bytů pro Prahu

V metropoli stavební úřady loni povolily výstavbu 5 429 nových bytů v bytových domech. Meziročně tak povolení ke stavbě získalo o 2 742 bytů více a jedná se zároveň o nejlepší výsledek od roku 2008. Přesto celkový počet nových povolení za ideálním stavem zaostává. „V Praze je kvůli deficitu z předchozích let potřeba ročně povolit kolem 10 000 jednotek,“ říká Michaela Tomášková ze společnosti Central Group.

Při přepočtu na obyvatele metropole ve bytovém výstavbě za posledních pět let zaostala za Středočeským, Plzeňským i Jihomoravským krajem. Potíže bytové výstavby v Praze byly popsány a zmapovány nesčetněkrát, přičemž poslední dobou se často mluví o potřebách změn daňového systému. „Pro rozvoj města je důležitá i podpora samospráv, tedy v případě Prahy jednotlivých městských částí, které se často nové výstavbě brání. A není divu. Právě ony nesou hlavní zátěž spojenou s novou výstavbou, ale od státu získávají málo peněz na potřebné veřejné investice do občanské vybavenosti a infrastruktury. Obce, ve kterých vzniká nová výstavba, by tedy měly od státu získávat více peněz,“ konstatuje Michaela Tomášková.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři