Světová banka se mýlí, povolování staveb je u nás podstatně delší

Světová banka ve své studii vychází z prosté teorie. Sečte délky jednotlivých procesů stavebního povolení tak, jak jsou uvedeny v zákonech, a jejich prostý součet bere za délku povolovacího procesu. „Každý, kdo alespoň trochu zná poměry, tak ví, že v Čechách se takto nepostupuje. Uvádí-li Světová banka, že povolovací proces v České republice trvá ´neuvěřitelně dlouhých´ 246 dní, pak neví, o čem mluví. Lépe totiž délku povolovacího procesu popisuje studie společnosti Deloitte, která jako průměr uvádí 5,1 let. To je pro lepší představivost téměř ještě 8x  déle, než se uvádí ve zprávě Světové banky. A to nemluvíme o rekordmanech, kteří v procesu povolování uvázli na více než 24 let. Pokud bychom navíc vzali v potaz také předprojektovou přípravu, která se v posledních letech neúměrně prodlužuje a prodražuje - především v důsledku politických zásahů, a to i do stabilizovaných území -, pak jsme téměř na sedmi letech!“, říká Tomáš Kadeřábek z Asociace developerů.

V dnešní době bytové krize v Praze (a postupně nejen jí) je přitom velmi důležité analyzovat, o jaký počet bytů vlastně jde. Můžeme k tomu opět využít studie společnosti Deloitte, která uvádí, že jen v Praze v 900 projektech zamrzlo více než 40 000 bytů. Jeden z důvodů, proč je bytů málo málo a proč je u v Praze bydlení tak drahé, mimochodem.

Proto je důležité zdůraznit, že v rámci připravované rekodifikace stavebního práva je jedním z největších úkolů zkrátit proces povolování na možné minimum a zjednodušit jej, ale především zajistit, aby se toto legislativou „zaručené“ teoretikum propsalo do reality. Protože asi všichni stavitelé by uvítali již dnešních 240 dní, pokud by to tak dlouho skutečně trvalo.

„Je nezbytné do celého procesu dát jasné lhůty pro vyřízení žádostí, zodpovědnosti, zamezit možnosti projekt opakovaně obstrukčně napadat, efektivně a jasně oddělit státní správu od samosprávy, zajistit transparentnost a jednoznačnost v celém procesu a také stabilní prostředí s platností pravidel, tedy práv a povinností, pro všechny stejně. Do té doby totiž není tak podstatné, jak vycházíme v jakýchkoli studiích, pokud se neodráží v každodenní realitě,“ zdůrazňuje T. Kadeřábek.

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři