Svoboda & Williams Market Report: Konec nákupní euforie?

Ideál vlastnického bydlení, který sdílí většina české populace, se vlivem rychlého růstu cen pomalu rozplývá; nejkvalitnější byty v Praze za poslední tři roky podražily o 30 %; průměrná výše nájmu „prémiových“ bytů činí 34 088 korun za měsíc; domácí nájemci vyplňují „mezeru“ po expatech. Takové informace a leccos dalšího zájemce najde v publikaci realitní kanceláře Svoboda & Williams s názvem Market Report.

První vydání Market Reportu bylo odborné veřejnosti představeno v srpnu, přičemž záměr vydavatele je dění v prémiovém segmentu pražského rezidenčního trhu mapovat a analyzovat pravidelně, a to v půlročních intervalech.

„Dlouho jsme zvažovali, jak nejlépe naložit s množstvím dat o realitních transakcích, která naše aktivity generují. Nakonec jsme se v zájmu otevřenosti rozhodli méně senzitivní část těchto dat pravidelně zveřejňovat formou Market Reportu. Vedle dat samotných tu čtenáři samozřejmě najdou i naše interpretace a komentáře – celkově tedy jde o jakýsi pohled na realitní trh očima Svoboda & Williams,“ říká Prokop Svoboda, Managing Partner RK Svoboda & Williams.

Aktuální, respektive premiérové vydání studie je věnováno jistému ochlazení poptávky v prémiovém rezidenčním segmentu, vývoji prodeje nových i „second-handových“ nemovitostí, dopadům restriktivních kroků centrální banky na oblast bydlení a oživení zájmu o nájemní bydlení. Nechybí ani podrobná analýza vlivu kulturní a gastronomické scény na výstavbu, respektive development v Praze 7.

Nedostatkový luxus

Za pozornost stojí i analýza klientely „autora“, tedy RK Svoboda & Williams, jež se od svého vzniku specializuje na luxusní nemovitosti. Zatímco v období před rokem 2009, tedy před globální hospodářskou krizí, její převážnou část tvořili cizinci, dnes je tomu naopak. Podle loňských čísel 80 % realizovaných prodejních kontraktů připadlo na české občany a jen pětina na zahraniční klienty. Za zmínku jistě stojí i to, že 12 % prodaných nemovitostí koupili občané členských zemí EU, zbývajícím 8 % dominují zákazníci ruské národnosti. Užitečnou doplňující informací k těmto údajům je poměr novostaveb a „second-handových“ nemovitostí – v prodejním portfoliu RK Svoboda & Williams v tomto ohledu dlouhodobě převládají přeprodeje bytů (v loňském roce jich bylo 63 %). A dlouhodobou záležitostí je i slabá nabídka tzv. trofejních nemovitostí, tedy výjimečně luxusních bytů a domů v nejprestižnějších lokalitách hlavního města, typicky v historickém centru nebo ve vilových čtvrtích typu Hanspaulky či Ořechovky.

Čísla i komentáře

Market Report bude vycházet dvakrát za rok, vždy v české a anglické verzi, přičemž každé vydání bude mapovat uplynulé dva kvartály. Značná pozornost bude i nadále věnována trhu s nájemním bydlením, který v posledních letech prochází významným oživením. V zájmu přesnější interpretace vývoje nájemního trhu používá RK Svoboda & Williams analytický nástroj Index cen nájmů S&W + VŠE, vyvinutý ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Market Report pracuje výhradně s daty, která vycházejí z realizovaných, nikoli nabídkových cen.

Realitní kancelář Svoboda & Williams, která je na pražském rezidenčním trhu již řadu let etablována jako specialista na jeho nejvyšší segment, tak prostřednictvím Market Reportu obohacuje statistickou matérii, kterou má hlavní město ohledně svého rezidenčního trhu k dispozici. Na rozdíl od „konkurence“, která se obvykle soustřeďuje na novou výstavbu, Svoboda & Williams trh a zvláště jeho prémiový segment monitoruje jako celek a také statistická čísla – stejně jako směřování celého trhu – komentuje. „S trochou nadsázky lze říci, že směr dalšího vývoje realitního trhu je dnes do značné míry v rukou světových politiků a centrálních bankéřů,“ konstatuje v prvním čísle Market Reportu Prokop Svoboda. V příštím vydání se dozvíme, zda aktuálně patrný útlum poptávky je jen krátkodobým výkyvem trhu nebo příznakem dlouhodobého trendu.

Svoboda & Williams Market Report | H1 2018 ke stažení (pdf)

SF/pb

Hlavní partneři

Naši partneři