Výstavbu mají obce regulovat územním plánem

Pražské městské části v těchto dnech přišly s návrhem pravidel, jak spolupracovat s investory, kteří na jejich území chtějí stavět nové budovy. Přestože konkrétní podoba návrhu ještě není známá, podle deklarace Svazu městských částí hlavního města Prahy jde hlavně o sjednocení podmínek, za jakých radnice jednají s developery. A jako vždy i tady jde v první řadě o peníze.

„Pravidla ošetří i výši finančního příspěvku, který investor poskytne městské části na stavbu dopravní infrastruktury a zajištění občanské vybavenosti v nově vznikající zástavbě,“ píše se v tiskové zprávě Svazu. Vlastní pravidla pro spolupráci se soukromými developery připravuje i pražský magistrát. Jakékoliv sjednocení pravidel a nastavení jasných a vymahatelných podmínek je užitečné. Současný stav, kdy každá městská část při povolování staveb na svém území postupuje jinak, je neudržitelný. Pokud ovšem budou nějaká celopražská pravidla nakonec opravdu přijata, je nutné zajistit jejich vymahatelnost.

Problém politických změn

Už nyní totiž s jednotlivými městskými částmi, na jejichž území plánujeme postavit bytový projekt, uzavíráme smlouvy o spolupráci či memoranda. Někdy přispíváme městské části přímo, jindy nepřímo například vybudováním sportovišť, dětských hřišť či převedením pozemků nebo bytů. Výše našeho příspěvku záleží na velikosti daného bytového projektu. Problém však nastává ve chvíli, kdy se vedení radnice po volbách či politickém převratu změní. Naše zkušenosti jsou takové, že pokud se změnilo vedení radnice, tak téměř vždy docházelo ke snahám o revizi uzavřené smlouvy. Riziko pro investora je tedy v tom, že takové dohody se při změně politického vedení zcela přehodnotí. Nové vedení obce, zvlášť pokud přichází z opozice, vždy v těchto dohodách hledá sebemenší kličky k tomu, aby ji nemuselo plnit, a snaží se nedodržet sjednané závazky.

Bohužel žádná smlouva u nás není jednoduše vymahatelná – to je na soudech, které trvají mnoho let. Navíc jen těžko půjde investor do soudního vymáhání smlouvy, pokud tu nebude vůle nové politické reprezentace původní dohodu splnit. Existence jasných pravidel platných pro všechny by mohla tento nešvar vymýtit.

Stavební úřady mají být nezávislé

Hlavní problém ale vidím jinde. A to je zcela nepřípustné zasahování do nezávislého schvalovacího procesu. Velice často jsme svědky toho, že vedení radnice tlačí na stavební úřad, aby investorský záměr co nejvíce blokoval a komplikoval. Což je ostatně v rozporu se zákonem. Týká se to hlavně těch městských částí, kde vyhráli politici, jejichž jedinou agendou je svéhlavý boj proti jakékoliv nové výstavbě.

Ve zmiňované tiskové zprávě to ostatně připouští i svaz městských částí: „Chceme poskytnout investorům jasné zásady na počátku příprav jejich záměru a tím celý proces zjednodušit. Zrychlíme průchod řízením a dáme mu transparentní rámec, kde mohou investoři s městskými částmi jednat.“ Městská část je přitom v postavení běžného účastníka řízení a proto nemá pravomoci urychlovat povolovací proces - pokud tedy pomineme nezákonný tlak na stavební úřad. Ten má být na radnici nezávislý, protože v přenesené působnosti vykonává státní správu. Ve skutečnosti to tak bohužel není.

Rozhodující je územní plán

Vedení městských částí navíc vstupuje do povolovacího procesu v době, kdy už je pozdě. Hlavní role samospráv se má odehrát při přípravě územního plánu, kdy mohou ovlivnit budoucí podobu dané lokality. Tedy určuje, co se kde postaví, a stanoví, co je na daném místě možné postavit (například formou omezení počtu podlaží či hrubé podlažní plochy). Samospráva by tedy měla určit strategii rozvoje území danou územním plánem, ale do vlastního procesu povolování stavby, pokud je v souladu s územním plánem, by vůbec neměla zasahovat. Poté už je na tahu investor, který chce realizovat svůj záměr. Pokud je tento záměr v souladu s platným územním plánem, což v Praze posuzuje odbor územního rozvoje na magistrátu, tak by měl povolení získat bez jakýchkoliv prodlev v souladu se správním řádem.

Dokud se toto nezmění, budeme i nadále bojovat s podjatostí stavebních úřadů a nedostatkem nových bytů. Jediným systémovým řešením je co nejrychlejší přijetí nového stavebního zákona.

Autor je generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol.

Evžen Korec

Hlavní partneři

Naši partneři