Chytrá horákyně aneb seriózní návrh novely NSZ

Také se vám to už stalo? Něco jste v dobré víře slíbili a sled následných událostí z vašeho slibu udělal neřešitelnou, nebo velmi obtížně splnitelnou záležitost. Vám se nechce brát slib zpět, ale také víte, že je neuskutečnitelný. To je okamžik pro pohádkové koncepty typu chytrá horákyně či královna Koloběžka. Zkrátka je třeba udělat to tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

NSZ: kdo bude strouhat mrkvičku?

Schválený, odložený, platný, změněný – všechna tato adjektiva na nový stavební zákon (NSZ) pasují bezezbytku. Jen tomu poslednímu nesluší dokonavý vid – správně by bylo „měněný“. Ministerstvo pro místní rozvoj sice zgruntu novou verzi NSZ připravilo v rekordní době tří měsíců, ovšem nyní se vypořádává s tisícovkou připomínek.

Hlavní partneři

Naši partneři