21. 9. 2017

100% kancelář – jak má vlastně vypadat?

Odpověď na otázku v titulu je jednoduchá a zároveň složitá. Zaměstnavatel chce samozřejmě kanceláře hlavně levné. Ale také odpovídající renomé firmy i jejím praktickým potřebám. Zaměstnanci mají představ spoustu. Začíná to dobrým dopravním spojením a končí tělocvičnou na pracovišti. A protože nájemné ve firemních nákladech nepředstavuje ani zdaleka největší položku kvalitních pracovníků je jako vždycky málo, jejich představám v poslední době dává značnou váhu mnoho firem.

Skutečností je, že sladit požadavky obou stran není nijak snadné, ale také zase nikoli nemožné. Dobrá hospodářská situace v ČR tomu nahrává, takže nejenže se významným způsobem zkvalitňují všechny nové kancelářské kapacity, ale začíná být prostor i pro tak specifické požadavky, jako jsou třeba  terasy na pracovišti – nebo třeba také historická hodnota budovy, kde jsou kanceláře umístěny.

Novorenesance, baroko nebo secese?

Historické budovy čím dál více mění svůj původní charakter a rekonstruují se na luxusní kanceláře. Je o ně totiž zájem. „Firmy si uvědomují, že reprezentativní kancelář je důležitou součástí byznysu,“ říká Filip Veselý ze společnosti OFFICE HUNTERS. Zapnout počítač v místnosti, kterou navrhoval velmistr řádu Křížovníků, či významný secesní architekt Matěj Blecha, prostě má své kouzlo.

Nabídka kanceláří s historickou „přidanou hodnotou“ ovšem není široká. Zajímají se o ně zejména advokáti, konzultanti nebo investiční firmy. „Jedná se o konzervativně laděnou klientelu, která má v plánu zůstat v nových prostorách déle, alespoň deset let. Proto je trh s historickými budovami poměrně stabilní,“ dodává F. Veselý. Tyto atraktivní budovy mají ovšem i slabiny – jde zejména o nedostatek parkovacích míst, malou flexibilita vnitřních prostor a potíže s instalací moderních technologií.

Dobrá adresa

Nájemci na umístění kanceláří v centru Prahy nejvýše hodnotí prestiž lokality. „S centrem Prahy se chce spojovat specifická typologie nájemců, kterým jde o vynikající a prestižní adresu a také snadnou dostupnost pro klienty. Patří k nim zejména právní a poradenské společnosti, stejně jako centrály velkých obchodních firem,“ vysvětluje Lenka Šindelářová z BNP Paribas Real Estate.

Další výhody dobré adresy, tj. bez výjimky lokality s vyspělou infrastrukturou, spatřují zaměstnanci v kvalitním stravovaní, široké spektrum obchodů s exkluzivními značkami a odpočinkovými plochami. Například v Nákupní Galerii Myslbek pravidelně nakupuje pětina z několika set zaměstnanců sousední administrativní části a dalších objektů v okolí. „Pronájem budov v centru je ovšem speciální disciplínou. Samotné prime centrum tvoří z pohledu kanceláří v zásadě několik málo ulic, která naplňují termín prestiž. Vévodí jim právě ulice Na Příkopě. Vedle adresy jsou pro identitu prémiové kanceláře nutností kvalita architektury, dostupnost MHD i auty a především kvalita lokality z hlediska služeb a další nabídky,“ dodává Eduard Forejt ze společnosti JLL

Zelené kanceláře

Podle průzkumu společnosti J&T Real Estate, realizovaného v souvislosti se stavbou kancelářského komplexu Rustonka, je pro téměř polovinu zaměstnanců (42 %) důležité, aby kanceláře „jejich“ firmy splňovaly ekologické standardy. Zaměstnanci si uvědomují, že zelené kanceláře mají příznivý vliv nejen na životní prostředí, ale i na jejich zdraví, a proto pro ně při hledání nového zaměstnání představují jeden z důležitých aspektů rozhodování.

„V Praze se dnes ekologickou certifikací pyšní 13 % kancelářských budov. V Ostravě a v Brně je to 5 %. Certifikaci mohou dodatečně získat i starší budovy, musí ale splňovat veškeré stanovené standardy. To pro vlastníky nemovitostí většinou znamená investici do jejich rekonstrukce,“ vysvětluje Petr Markvart z J&T Real Estate

Developeři v posledních několika letech nové budovy bez výjimky nechávají certifikovat. Z kancelářských budov, postavených v posledních pěti letech, jich bylo certifikováno 77 %, a to zejména v nejlepších lokalitách, kde je vysoká konkurence kancelářských ploch, například v Karlíně či na Pankráci.

Na zelené standardy nicméně mohou dosáhnout i starší budovy. U těch ale budou nezbytné větší rekonstrukce a výměna technologií stávajících budov. „I budova po rekonstrukci může snadno získat obdobnou úroveň certifikace jako nově postavená. Hybatelem zlepšení vlastností kanceláří nicméně bude také evropská legislativa,“ říká Daniel Štys z CBRE.

Terasa, fitko, kulečník

Atraktivní prostory pro práci nebo společné aktivity. Čím dál více roste mezi firmami poptávka po kancelářích s terasami. „Je o ně značný zájem, ovšem kanceláří s terasami je v Praze velký nedostatek,“ konstatuje Filip Veselý. Podle něho teprve před pár lety developeři pochopili, jakou přidanou hodnotu terasy představují.

Disponovat únikovou zónou na vzduchu je pro firmy stále lákavější. Terasy proto nově vznikají při rekonstrukcích a přestavbách historických budov, když u novostaveb jsou standardem. Podle společnosti OFFICE HUNTERS však ani to zdaleka nestačí na uspokojení zájemců. „V nabídce jsme nedávno měli 49 kanceláří s terasami z celkového počtu 2 119 kanceláří, což představuje pouhá 2,31 %,“ dodává Filip Veselý.

Hon na dobré a kvalifikované pracovníky vede špičkové firmy k dalšímu obohacování kancelářských prostor. V těchto společnostech mohou zaměstnanci k odreagování a načerpání energie využívat například kulečníkový stůl, odpočinkovou zónu, kantýnu, bar, místnosti na spánek atd. „Díky současnému trendu investic českých firem do inovování jejich pracovního prostředí se jeho úroveň v České republice přibližuje úrovni západní Evropy,“ dodává Radek Procházka ze společnosti Prochazka & Partners.

Nároky rostou

Takřka tři čtvrtiny dotazovaných pracovníků by uvítalo příležitost prohlédnout si své pracovní místo před tím, než podepíší pracovní smlouvu. „To koresponduje se všeobecným míněním, že zaměstnanci mají velmi dobré povědomí o svých právech a možnostech a že svému pracovnímu prostředí věnují náležitou pozornost,“ říká Petr Kareš z JLL. A co lidé chtějí? Třeba prostorné a flexibilní kancelářské pracoviště s dostupností tzv. ‚oddělených tichých zón‘ pro individuální práci. Vedle toho je pro pocit pohody na pracovišti nezbytný také účinný systém klimatizace a ventilace a dostatečný přístup denního světla.

Klíčová je stále lokalita

A stejně jako všude jinde, kde se jedná o reality, rozhodujícím faktorem při výběru zaměstnavatele je pro 80 % lidí pracujících v hlavním městě lokalita kanceláří. Naprostá většina zaměstnanců dává přednost širšímu centru města před centrem samotným. Dvě třetiny pracujících jsou přitom ochotní cestovat do zaměstnání maximálně 45 minut – jak ukázal průzkum společnosti J&T Real Estate.

Proto se také společnosti se vracejí zpět do širšího centra, a to z periferie, kam je „vyhnala“ nutnost ušetřit v průběhu posledních krize,  „Firmy si dobře uvědomují, že Češi neradi cestují do práce příliš dlouho, a pokud chtějí získat dobré pracovníky, musejí se jim přizpůsobit. Lokalitu kanceláří zohledňují zejména mladí lidé, kteří většinou nevlastní auto a navíc si mohou zaměstnavatele více vybírat než příslušníci ‚dosluhující generace‘,“ říká Eduard Forejt z JLL.

Výhodou jsou daleko větší plochy na parkování. Bonusem je ale také rovněž blízkost lesů a přírody. „Někteří z klientů volí takovou lokalitu kanceláří také kvůli tomu, že si mohou zaběhat v lese. Patří to k současným trendům. Někdo zase nechce pracovat v rušné ulici a touží po klidu,“ zdůvodňuje Filip Veselý.

Svět práce se mění

Z průzkumů JLL vyplynulo, že jako nejvíce negativní faktory vidí zaměstnanci hluk, dlouhou cestu do práce, nekvalitní klimatizaci a v neposlední řadě i nedostatek světla a nepříjemné toalety.  Váhu denního světla potvrzuje také to, že polovina Čechů by – podle ankety Erste Group Immorent  – za žádných okolností nepracovala v místnosti bez oken, a pokud ano, tak více než polovina z nich by pak požadovala od zaměstnavatele významné zvýšení platu.

Co z toho všeho plyne? Hlavně to, že komfort zaměstnanců je stále důležitější, jak ukazuje i průzkum společnosti JLL Employee Well-being and Workplace Survey 2017. Jeho výsledky ukázaly, že to, jak se zaměstnanec cítí v práci, značně ovlivňuje jeho produktivitu a tím i profit celé firmy. „Svět práce už není takový, jako dřív. Vydělávání peněz již není jediným benefitem, na který potenciální zaměstnanci slyší. Musíme se proto přizpůsobit demografickým výzvám a společenským změnám a uzpůsobit pracovní prostředí tak, aby lidé chodili do práce rádi,“ říká Kevin Turpin z JLL.

Petr Bým