17. 6. 2020

Architektonické soutěže zvyšují cenu nemovitostí!!!

Zpracování projektu renomovaným architektem může zvýšit atraktivitu projektu po vizuální stránce, ale také budoucí cenu nemovitosti. Jak vyplývá z analýzy zpracované společností CEEC Research, je o tom přesvědčeno devět z deseti dotázaných ředitelů developerských společností, přesně 88 % z nich.

Více než polovina dotázaných developerů považuje soutěže architektů a vypisování soutěží za přínos pro budoucí projekt (55 %), přičemž téměř třetina z nich se také přiklání k tomuto názoru, avšak ne v plném rozsahu (31 %). Pouze 6 % respondentů v architektonických soutěžích nespatřuje žádný přínos, když zbylých 9 % se také spíše přiklání k možnosti, že soutěže pro budoucí projekty žádnou větší přidanou hodnotu nenesou.

Největší přínos vypisování soutěží architektů vidí developeři v kvalitnějším řešení území, další přidanou hodnotu spatřují ve zvýšení atraktivity projektu v očích zákazníka a v řešení veřejného prostoru (obojí shodně 6,5 bodu z 10 možných bodů). Dalšími výhodami jsou podle developerů také vyšší standardy stavby a možnost zapojit zástupce měst do projektu již v průběhu soutěže.

Analýza ovšem ukázala, že jde nejen o přínosy. Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, k tématu dodává, že soutěže architektů ovšem mohou prodloužit dobu realizace projektu: „Pokud se bude při vypisování soutěží investor držet pravidel Komory architektů, přípravu projektů to dále prodlouží. Vedle toho ale lze připravovat také soutěže, kdy se vyzve určitý okruh dopředu vyzvaných účastníků. U nich pak vše samozřejmě trvá o mnohem kratší dobu.“

Součástí ankety CEEC Research mezi developerskými společnostmi byla i otázka, zda oslovení developeři mají zkušenosti s vypsáním soutěže architektů pro nějaký svůj projekt. Závěr? Čím dál, tím více developerů je organizuje. Téměř dvě třetiny dotázaných architektonické soutěže v minulosti vypsalo (63 %) a 31 % developerů jejich vypsání plánuje, takže pouze 6 % developerů zatím soutěž nikdy nevypsalo a neplánují je ani do budoucna.

SF/pb