15. 2. 2016

Ceny stavebních prací porostou

Dvě třetiny (66 %) českých stavebních společností považují – podle průzkumu společnosti CEEC Research – aktuální ceny, za které realizují své práce, za podhodnocené. I proto pro tento rok avizuje růst cen svých služeb pět z deseti velkých společností a tři z deseti malých a středních firem. Nutí je k tomu zejména nárůst cen subdodavatelských prací a rovněž snaha o zvýšení ziskovosti zakázek. Naopak nejmenší dopad na zdražování budou mít režijní a mzdové náklady, které chtějí firmy držet co nejníže.

Za přiměřené považuje aktuální ceny stavebních prací necelá třetina firem, působících ve výstavbě. A jen naprosté minimum podniků (2 %) má ceny za nadhodnocené. Poměrně velké rozdíly v názorech na ceny stavebních prací a záměry na tomto poli ovšem panuje mezi velkými a malými podniky. Zatímco u velkých společností hodlá navýšit cenu služeb celá polovina, mezi malými a středními firmami k tomuto kroku přistoupí jen přibližně třetina z nich (29 %).

Růst cen subdodávek

Liší se také cenová politika ve firmách z odlišným charakterem činnosti. Ke zvýšení cen se přiklání téměř polovina firem orientovaných na inženýrské stavby (45 %), ale jen třetina společností (29 %) činných v oblasti pozemního stavitelství.

„Výrazné zvyšování cen neplánujeme. Situace na trhu pozemního stavitelství je stále ještě určována silným konkurenčním prostředím. Není zde velký prostor pro zvyšování cen stavebních prací. Jeden z faktorů, ke kterému budeme muset přihlédnout, však bude nárůst cen některých vstupů,“ konstatuje Radim Martinek ze společnosti VCES. „Nízku úroveň cien, či už práce, alebo stavebného materiálu z predošlých rokov, nie je možné dlhodobo udržiavať. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily bude tlačiť ceny stavebných prác smerom hore. Riešením pre stavebné firmy je začať využívať stavebné metódy, ktoré im umožnia redukovať množstvo pracovnej sily a zároveň urýchlia proces výstavby. V oblasti pozemných stavieb sú dobrým príkladom stavebné metódy využívané v škandinávskych krajinách,“ hodnotí situaci Martin Hudec z firmy Peikko Slovakia.

Konec dumpingu?

Hlavním důvodem růstu cen stavebních prací je podle managementu stavebních firem nejen nárůst cen subdodavatelských prací, ale také snaha kompenzovat nízkou ziskovost z předchozích let. „Z dlouhodobého pohledu je nezbytně nutné pro další rozvoj oboru opustit oblast dumpingových cen a zohlednit růst cen vstupů,“ říká Pavel Pilát, ředitel Metrostavu. Jiné stanovisko je v tomto ohledu panuje jen u malých a středních společnosti, které za větší problém než ceny subdodavatelů považují rostoucí materiálové náklady. „Celkovou cenu prací výrazně ovlivňuje cena stavebních materiálů, kde dlouhodobě, zejména v oblasti rezidenční výstavby, vnímáme požadavky na její snižování. Na straně investorů i stavebních firem však neregistrujeme takový tlak na ceny v případě materiálů s vysokou přidanou hodnotou, které přinášejí inovativní a unikátní řešení pro všechny typy staveb. Mám na mysli zejména řešení pro akustiku budov, kvalitu vnitřního prostředí nebo světelné pohody v interiérech,“ vysvětluje Tomáš Rosák ze Saint-Gobain Construction Products CZ.

Vlastně „proti“ růstu cen působí také postupné zavádění efektivního řízení výstavby prostřednictvím systému BIM. „K celkové optimalizaci nákladovosti zakázek dnes BIM výrazně přispívá a stává se tak prakticky nezbytností u většiny z nich. Přitom přináší velké úspory pro všechny účastníky životního cyklu stavby, a to počínaje například projekční přípravou, detekcí kolizí, lepší koordinací mezi stavbou a projektantem, plánováním výstavby s harmonogramem času a nákladů, až po samotnou správu budovy,“ konstatuje Miroslav Kohout z firmy GRAITEC.