23. 7. 2020

Češi zůstávají věrní kamenným obchodům

První týdny po znovuotevření obchodních center ukázaly, že jejich návštěvnost postupně roste. Hlavní motivací pro návrat pro téměř 80 % zákazníků byla potřeba dokoupit věci, které si během karantény nemohli pořídit. Zhruba třetina lidí se v průběhu této doby zdržela nákupu zbytného zboží, jako je třeba oblečení nebo obuv, a vyčkávala na další vývoj situace.

Prodej potravin, drogerie i léků probíhal nepřetržitě, ovšem ve zvýšené míře také v online prostředí. Je zřejmé, že dlouhotrvající nouzový stav měl potenciál výrazně ovlivnit nákupní zvyklosti českých domácností. A jaká je realita? To ukazují výsledky průzkumu společnosti CBRE, která spravuje 10 obchodních center a 12 retailových parků v ČR.

Boom e-shopů

Lidé častěji než dříve nakupovali během nouzového stavu prostřednictvím internetu. Třetina zákazníků – přesně 31 % – začala během karantény využívat e-shopy poprvé v životě a jejich zkušenost byla natolik pozitivní, že v tom chtějí pokračovat i nadále. „Při nakupování přes internet dlouhodobě vítězí elektronika, kterou si takto pořizují dvě třetiny zákazníků. Ani situace během posledních dvou měsíců to nijak neovlivnila. Dále z průzkumu vyplývá, že přibližně každý čtvrtý zákazník, který byl zvyklý nakupovat zboží, které neslouží k uspokojení základních lidských potřeb, třeba oblečení, obuv, hry a podobně, v kamenných obchodech, využil v době karantény nabídky e-shopů,“ říká Klára Bejblová z CBRE a dodává: „Ovšem největší nárůst objednávek v online prostředí patří potravinám a nápojům. I když se značná část zákazníků vrátí s koncem karantény zpět do kamenných prodejen, podíl nakupování přes internet se trvale zvýší. Nakupovat potraviny online plánuje v budoucnu každý čtvrtý zákazník.“

OC jsou zábavná

Navzdory rostoucí oblibě internetových nákupů si klasické kamenné prodejny zachovají ve sféře maloobchodu své nezastupitelné místo. Zákazníci chtějí mít z nakupování zážitek a ani v postkoronavirové době se na tom nic nezmění. „V případě, že si lidé budou moci vybrat mezi návštěvou obchodního centra a online nakupováním, pouze 10 % dotazovaných se omezí jen na druhou možnost. Celkem 76 % respondentů v průzkumu uvedlo, že chce pokračovat v pravidelných nákupech v běžných prodejnách. Do obchodních center je v 77 % nalákají slevy. Lidé neplánují výrazně měnit ani své návyky v oblasti zábavy, gastronomie a služeb. Alespoň jednou měsíčně vyrazí do obchodního centra kvůli návštěvě kina zhruba 25 % dotazovaných a nabídku stravovacích zařízení využije téměř 70 %,“ komentuje nákupní zvyky české populace Klára Bejblová. Gastronomie je přitom u téměř 50 % respondentů třetím nejsilnějším důvodem pro návštěvu obchodního centra. U mužů, „singles“ a mladých lidí ve věku od 18 do 25 let činí tento podíl dokonce 60 %.

Český maloobchodní trh v klasickém provedení byl posledních pět let nebývale výkonný – i přes rostoucí podíl e-commerce se mohl chlubit vysokými obraty. Ani pandemie chuť zákazníků nakupovat v kamenných obchodech výrazněji neovlivnila. „Je zřejmé, že v postkoronavirové éře se obchodní centra budou muset ještě více zaměřit na bezpečnostní a hygienická opatření, ale o pozornost zákazníků se obávat nemusí,“ uzavírá Tomáš Míček, vedoucí správy obchodních center společnosti CBRE.

SF/pb