16. 12. 2013

České stavebnictví: změnu k lepšímu nepřinese ani rok 2014

Ani v příštím roce český stavební sektor neočekává růst objemu zakázek. Naopak – i po pěti předcházejících letech poklesu by se měl v roce 2014 jeho výkon ještě mírně snížit. Problémem tak zůstává přibližně pětina nevyužitých stavebních kapacit. Čtyři z pěti firem již zredukovaly počty svých zaměstnanců a čtvrtina stavebních podniků propouštění ještě na příští rok připravuje. Část společností však současný tlak již neustojí a jak signalizuje sílící trend posledních dvou let, rok 2014 by mohl být z pohledu počtu firem opouštějících české stavebnictví rekordní – tak vidí budoucnost poslední analýza českého stavebnictví, kterou pravidelně publikuje společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG.

Nedostatek zakázek z veřejného sektoru a limitovaní ochota privátních investorů realizovat nové stavební investice vzhledem k nejasnému dalšímu vývoji ekonomiky – to jsou klíčové příčiny pesimistických prognóz ředitelů stavebních společností stran vývoje jejich sektoru v příštím roce. Domácí stavařský management očekává další mírný pokles produkce (o 0,5 %). Tyto obavy potvrzuje i generální ředitel společnosti PSJ František Vaculík: „Při pohledu na situaci na stavebním trhu v roce 2013 se důvody k optimismu hledají těžko. Předpokládám tedy, že i v roce 2014 vykáže české stavebnictví další mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem.“ S tím souhlasí také Pavel Kliment z KPMG: „Stavebnictví dále pokračuje v poklesu, základní důvody – slabá poptávka a nadbytek kapacit nabízených na trhu – zůstávají zatím nevyřešeny. Problém je také v nízkém počtu veřejných zakázek připravených k realizaci.“

Pokles cen o třetinu

Nedostatek práce vytváří enormní tlak na ceny, jak potvrzuje i předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl: „Boj o veřejné stavební zakázky je velice intenzivní, v průměru jsou vysoutěženy za ceny až o 31 % nižší, než jaké rozpočtoval pro investora projektant. Navíc se cenový tlak se zintenzivňuje – v roce 2012 byly ceny nižší v průměru „jen“ o 22 %.

Nedostatek zakázek se samozřejmě také projevuje v nedostatečném vytížení kapacit sektoru – aktuálně není práce pro 17 % z nich. A jak ukazují nejnovější výsledky výzkumu, hlavní redukce počtu firem na trhu nás teprve čeká. Počet hráčů na stavebním trhu rostl i přes krizi až do roku 2011, první pokles byl zaznamenán teprve až v roce 2012, od té doby ovšem pokračuje a v příštím roce by měl dosáhnout rekordních hodnot. „Jde o přirozený úbytek kapacit, které se nemohou na trhu uživit. Stavebnictví klesá již pátým rokem za sebou. Úbytek stavebních kapacit je jen vyrovnáváním poptávky a nabídky,“ vysvětluje Marcel Soural, ředitel společnosti Trigema. Prodlevu mezi počátkem krize a nárůstem počtu odchodů firem ze sektoru vysvětluje Aleš Kocourek, jednatel společnosti Kasten:„Staveb­nictví je specifické svou setrvačností, dlouhodobostí kontraktů. Není tak elastické jak jiné obory, na vývoj reaguje někdy se značným zpožděním.“

Redukce kapacit ohrožuje výkon

Mění se také struktura firem na trhu – firmy se restrukturalizují a jejich velikost se zmenšuje. Počty zaměstnanců klesají bez přestání již od počátku krize – ve srovnání se stavem v roce 2008 to potvrzují čtyři z pěti firem. Navíc, pro příští rok připravuje další propouštění až 26 % stavebních firem, když 16 % ještě není rozhodnuto. „Snižování počtu zaměstnanců kvůli redukci nákladů a zvýšení efektivity, respektive vytíženosti kapacit má ale také vliv na schopnost části firem některé zakázky vůbec realizovat,“ popisuje aktuální stav Jiří Vacek z CEEC Research. Podle něj téměř třetina stavebních společností uvádí, že aktuálně – v důsledku předchozích redukcí kapacit – mají problémy s realizací některých typů stavebních prací a jejich snaha zajistit tyto práce formou subdodávek není vždy úspěšná. Svými vlastními silami dnes firmy realizují 57 % objemu zakázek, zbytek zajišťují subdodávkami.

Zlepšení až v roce 2015

Zlepšení situace v českém stavebnictví se očekává nejdříve v roce 2015, kdy by mohlo dojít ke stabilizaci a velice mírnému růstu produkce sektoru (o 2,2 %). „Směřování českého stavebnictví je přímo vázáno na vývoj veřejných zakázek a s tím spojené priority nové vlády ohledně investic nebo naopak úsporných opatření. Stavebnictví je samozřejmě také propojeno s vývojem ekonomiky, podle jejíhož směřování se rozhodují privátní investoři. Pro příští rok ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by do již téměř pět let vysychajícího rybníka mělo začít přitékat více zdrojů, a proto se začne zvyšovat i počet odcházejících rybářů. Boj o nejlepší místa na trhu bude současně nabývat na intenzitě,“ uzavírá Jiří Vacek z CEEC Research.

(Podrobnější informace najdete v Kvartální analýze českého stavebnictví Q4/2013, která je k bezplatnému stažení na internetových stránkách společnosti CEEC Research – www.ceec.eu)