26. 6. 2020

COVID – 19 akceleruje zájem korporací o zpětný leasing

Zájem velkých korporací o uvolnění kapitálu vázaného v jejich nemovitostech byl v první polovině roku 2020 podle nejnovější studie konzultační společnosti JLL na vzestupu. Zvýšená hospodářská nejistota způsobená koronavirovou pandemií vede majitele nemovitostí, kteří jsou současně jejich uživateli, k aktivnímu vyhledávání nových finančních zdrojů touto cestou a ke zvyšování flexibility jejich realitních portfolií. To na druhé straně tento trend souvisí s rostoucím apetitem investorů po nemovitostech generujících stabilní příjmy.

Zájem o prodej a následnou možnost zpětného pronájmu bude i letos nadále růst v návaznosti na rekordní objemy takových transakcí v roce 2019. Loni odprodej korporátních nemovitostí dosáhl hodnoty 23,1 mld. eur, a to ve více než 460 transakcích v regionu EMEA, tedy v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Oproti předchozímu roku tak došlo k růstu objemu těchto operací o 33 %, přičemž se současně jednalo o pátý po sobě jdoucí rok, kdy celková hodnota korporátních prodejů přesáhla 15 miliard eur.

Podle JLL byla v roce 2019 v tomto ohledu patrná největší aktivita v sektoru kanceláří, maloobchodních objektů a průmyslových, respektive skladových areálů – ty dohromady loni představovaly 76 % z celkové hodnoty prodejů korporátních nemovitostí v regionu EMEA. Tato nemovitostní aktiva přitom byla navíc nejčastěji prodávána spíše než jednotlivě jako celá portfolia.

Ke slovu přijdou i speciální reality

„V době, kdy jsou úvěrové trhy a jiné zdroje kapitálu významně omezeny, vlastníci nemovitostí, kteří jsou zároveň jejich uživateli, často výrazně přehodnocují své obchodní modely a stále více využívají své nemovitosti jako strategické nástroje k uvolnění hotovosti a maximalizaci provozního kapitálu. Vidíme, že stále více firem připravuje své nemovitosti k prodeji, a očekáváme, že tato aktivita bude ve druhé polovině roku ještě viditelnější, jakmile se trhy vrátí k normálu,“ říká Nick Compton z JLL. Podle něj investoři reagují pozitivně, protože reality představují v době všeobecné nejistoty stran dalšího vývoje světové ekonomiky jednu z nejbezpečnějších možností uložení volného kapitálu.

Korporátní odprodeje nemovitostí střední hodnoty (v cenách 50 – 100 mil. eur), jež byly v roce 2019 nakupovány především soukromým kapitálem, budou i nadále klíčové. Za zmínku stojí rostoucí zájem investorů o specializované nemovitosti, jako jsou například areály pro vědu a výzkum nebo komplexní výrobní haly a parky.

Zájem roste i ve střední Evropě

Doposud největší Sale & Lease transakcí, na které se JLL v rámci České a Slovenské republiky podílela (a současně největší transakcí na Slovensku), byl prodej a zpětný pronájem průmyslového komplexu v Trenčíně v hodnotě 90 mil. eur a o výměře 117 000 m2 společnosti původem z Tchaj-wanu.

„Prodej a zpětný pronájem nemovitostí představuje čím dál více využívanou alternativu k standardnímu korporátnímu financování. Společnosti tento kapitál využívají zejména jako strategický nástroj pro financování širších obchodních operací. Konkrétní důvody pro prodej a zpětný pronájem jsou sice specifické pro každou společnost a odvětví, nicméně investory tento typ investic velice zajímá. Svědčí o tom i pravidelný růst celkového objemu těchto transakcí i v našem regionu. Očekávám, že v nejbližším období se kvůli epidemii COVID-19 tento trend bude prosazovat i nadále,“ prognózuje Jiří Horák z JLL.

SF/pb