17. 6. 2014

CPI představuje projekt ZIBA

„Do konce roku bychom rádi získali stavební povolení, pak začneme stavět a někdy na přelomu let 2015 a 2016 by muzeum mělo být otevřeno,“ prognózuje Ladislav Pflimpfl, ředitel projektu ZIBA. Budoucí využití historicky cenné budovy bývalé Živnobanky v Praze tak nabývá na konkrétní podobě. Bude v ní sídlit ZIBA Glass Experience Museum – unikátní expozice moderního českého i světového skla, doplněná mnoha dalšími aktivitami včetně expozice o tvůrci budovy, architektu Osvaldou Polívkovi. Značka ZIBA je přitom odkazem na významnou bankovní historii objektu, kdy tento akronym byl bankovním kódem Živnostenské banky.

Koncept ZIBA Glass Experience Museum počítá s několika výstavními okruhy, rozdělenými do třech podlaží. Stálá expozice s názvem Bohemian Glass Story bude pojata jako příběhová instalace věnovaná modernímu uměleckému i průmyslovému sklu. Dalším výstavním prostorem bude ZIBA Gallery, která představí pravidelné výstavy zaměřené na mezinárodní i českou sklářskou tvorbu. Velkou atrakcí bude také interaktivní expozice Glass Experience by Lasvit, kterou budou tvořit originální, rozměrné instalace světových i domácích autorů, využívajících skla jako hlavního materiálu s prvky kinetiky, interaktivity, světelných zdrojů a dalších technologií. Pro konzultace a uměleckou garanci celého muzea byla ustanovena mezinárodní umělecká rada, mezi jejíž členy se řadí věhlasní architekti Daniel Libeskind a Eva Jiřičná, zakladatelka vídeňského Design Week a ředitelka drážďanského muzea, kurátorka Tulga Beyerle, designérka Eva Eisler nebo vycházející hvězda světového skla Martin Janecký.

id23152-02

Nová funkce pro unikátní budovu

Autorem architektonického návrhu interiérových úprav budovy pro projekt muzea ZIBA je studio DaM. Navržené úpravy vycházejí jak z původní dispozice a funkcí podle stavu z 19. století, tak z potřeb plánované návštěvnosti a nových funkcí veřejného využití budovy. Jiří Havrda ze studia DaM k tomu uvádí: „S vědomím historické hodnoty stávající budovy, která je památkově chráněná, přistupujeme k projektu jak v částech, kde bude provedeno restaurování či repase původních prvků, tak i tam, kde budou nutné zásahy do budovy nezbytné z hlediska funkce budoucích výstavních prostorů. Rádi bychom při tom využili naše zkušenosti z předchozích projektů a staveb v historickém prostředí, kde se jednalo původně o bankovní domy, například z konverze neorenesančního paláce Hypoteční banky království českého na pětihvězdičkový hotel Boscolo na Senovážném náměstí v Praze či přeměnu bankovního paláce ČSOB Na Příkopě v budovu s obchody a kancelářemi.“ Prvním krokem rekonstrukce je právě probíhající rehabilitace částí parteru do ulice Nekázanka a navazující restaurování fasády do ulice Na Příkopě.

id23152-03

Unikátní exponát

Již několik měsíců probíhají mnohá jednání o samotných exponátech galerie ZIBA. Výsledkem je i příslib prezentace unikátní skleněné plastiky Oheň a sklo autorské dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová z roku 1959. Tato umělecky nesmírně cenná dvoudílná tavená plastika nalezne místo ve stálé expozici Bohemian Glass Story. „Jsme rádi, že ZIBA bude prvním muzeem na světě, kde budou moci diváci uvidět skutečný skvost, který doslova formoval umělecké sklo ve světovém kontextu. Pouhých pár let od nadčasových komorních plastik na téma hlava či polibek přichází koncem padesátých let Libenský a Brychtová s monumentálním reliéfem, který se skládá z tavených částí zasazených do cementových bloků. Tento skleněný diptych bude moci veřejnost spatřit v rámci prezentace československého skla,“ říká Maxim Velčovský, hlavní kurátor ZIBA. V budově ZIBA mají nalézt svá místa i další prostory a nabídka pro návštěvníky, například dílna pro děti, multifunkční sál, studio pro představení zajímavých projektů a instalací. Vedle toho budou v parteru obchodní jednotky, k dispozici budou i pronajímatelné konferenční kapacity a kancelářské prostory. Celá budova nabízí úctyhodných 20 000 metrů čtverečních a je zjevná snaha maximálně je využít. Patrné je to i z velké pozornosti, kterou majitel věnuje veřejné prezentaci celého projektu. Co nevidět budou v provozu webové stránky projektu, soutěž na jeho vizuální identitu a logo vstoupila do finální fáze.

„V zásadě počítáme s ekonomicky udržitelným provozem,“říká L. Pflimpfl. Příjmy muzea a dalších prostor budovy by tedy měly pokrýt provozní výdaje. Investice, které se včetně nákupu objektu vyšplhají na zhruba 1,6 mld. Kč, v CPI považuji za náklady na udržení atraktivního investičního instrumentu, kterým nemovitost v centru Prahy nepochybně je.