18. 8. 2021

Evropa: výstavba kancelářských budov je na vzestupu

Podle společnosti Savills budou firmy, hledající na evropském trhu prvotřídní administrativní prostory k pronájmu, čelit vysoké míře konkurence, a to navzdory skutečnosti, že výstavba nových kancelářských ploch je za posledních pět let nejaktivnější.

Jak se uvádí ve zprávě European Office Development (Výstavba kanceláří v Evropě) společnosti Savills nové kancelářské prostory, které mají být v regionu dokončeny v letošním roce, poskytnou o 26 % více prostor než v roce 2020. Průměrná míra neobsazenosti v mnoha evropských městech – včetně Berlína, Stockholmu, Amsterdamu a Paříže – však zůstane pod hranicí 6 %, což je zařadí mezi trhy s vysokou mírou konkurence z hlediska pronájmu kancelářských prostor.

Pětiletý rekord

Celkově by měla být v letošním roce na 24 trzích v regionu dokončena výstavba kancelářských prostor o rozloze 5,2 milionů metrů čtverečních. Podobný objem administrativních ploch (5,1 milionů metrů) by měl být dokončen i v roce 2022. Jedná se o nejvyšší objem dokončené výstavby za posledních pět let. Analýza společnosti Savills však předpokládá, že vzhledem k tomu, že polovina těchto prostor je již předpronajata (platí to pro 54 % prostor, které mají být dokončeny letos, a 39 % z ploch dodaných v roce 2022), tak budou vzhledem k předpokládané úrovni poptávky všechny nové kancelářské prostory rychle obsazeny.

V Česku je situace obdobná. „Z prostor, které by měly být v Praze dokončeny v letech 2021-2022 je zhruba 44 300 metrů čtverečních již předpronajato. Spekulativní výstavba je odhadována na úroveň 122 000 metrů, což odpovídá 3,3 % současné celkové nabídky,“ říká Lenka Pechová ze Savills.

Poptávka po „hybridních“ kancelářích

Statistiky také potvrzují názory, že přechod na hybridní model práce je největší výzvou, které budou společnosti v příštích pěti letech čelit. „Vzhledem k nízké dostupnosti kanceláří v mnoha lokalitách je lepší začít hledat prostory, které vám budou pro hybridní model práce vyhovovat, raději dříve než později,“ uvádí se v publikaci Impact, kterou Savills vydala nedávno.

Zpráva European Office Development předpovídá, že zvýšení sekundární nabídky by mělo způsobit celkový nárůst průměrné míry neobsazenosti v celé sledované oblasti, nicméně velká část z toho nemusí být atraktivní z hlediska současných požadavků nájemců.

Analytici společnost Savills předpokládají, že objem neobsazených kanceláří bude v průměru tvořit 7,5 % z celkové nabídky evropských trhů.

Na evropských trzích se předpokládá nejvyšší míra neobsazenosti ve Varšavě (11 %), Bukurešti (11 %) a pařížské čtvrti La Defense (13,5 %). „Jen v Evropě letos přibude téměř 1,5krát více moderních kanceláří, než je objem všech administrativních ploch v celé Praze. Vzhledem k tomu, že si již většinu z těchto prostor stihly firmy pronajmout, a to i navzdory nejistotě spojené s pandemií, bylo by mylné se domnívat, že kancelářský sektor je v úpadku. Z čísel je navíc již nyní zřejmé, že příští rok bude z hlediska nabídky a poptávky přinejmenším podobný. I v České republice firmy přecházejí na hybridní model práce, který kombinuje práci z domova a z kanceláře, a tak zájem o moderní a ekologické budovy, které tomuto stylu práce více vyhovují, roste,“ říká Pavel Novák ze Savills ČR a SR.

SF/pb