15. 4. 2016

Glosář Petra Býma: Praha ležící, spící

Politika selhává ve své hlavní funkci: vytvořit jasný a stabilní rámec pro podnikání a investice! – říká Dušan Kunovský, šéf Central Group, developerské rezidenční jedničky na našem realitním trhu. Zastupitel Ivo Vaněk z Prahy 4 v reakci na jeho slova i na název posledního diskusního setkání Stavebního fóra („Quo vadis, Praho?“) k tomu podotkl: Praha nikam nekráčí, ona bloudí a přešlapuje!

Přidejme k předchozím výrokům výsledky ankety, kterou mezi „realitáři“ provedla na přelomu roku společnost Deloitte a která byla jakousi ideovou páteří zmíněné akce SF. Praha podle jejích respondentů nemá žádnou jasnou a srozumitelnou vizi a koncepci svého rozvoje, stav stavební legislativy v zemi i v Praze (nekonečná kauza PSP!) je otřesný a vzhledem k tomu všechny povolovací procesy katastrofálně dlouhé a k tomu také nepředvídatelné. „Nemáme stanoveny priority, nevíme, co by vlastně Praha měla být!“, shrnul výsledek výzkumu Michal Melč z Deloitte. Skutečnost, že Praha podle respondentů ankety ani nemá žádnou stavbu evropského významu, je pak už jen logickým důsledkem neradostného stavu výstavby v české metropoli a takřka totéž platí pro problematickou dopravní infrastrukturu, byť třeba veřejnou dopravu nám může kdekdo závidět.

Česko-německá shoda

id24584-02 Shodou okolností byly souběžně s posledním seminářem SF publikovány závěry studie německého vědecko-výzkumného Fraunhoferova institutu. Jeho analýza pražského urbanistického vývoje s názvem Morgenstadt: City Lab je co do popisu stávajících poměrů víceméně shodná se zmíněným průzkumem firmy Deloitte. Vedle toho ale obsahuje i doporučení – například oživit historické centrum s pomocí moderních technologií či vytvořit think-tank, který by propojoval město s univerzitami a byznysem při hledání inovativních řešení městských problémů. Samozřejmě a nepřekvapivě a především zmíněná studie konstatuje: zlepšit by se mělo strategické řízení rozvoje města. I němečtí výzkumníci tak přišli na to, že kámen úrazu je v pražské komunální politice. Dlouhotrvající bezvládí na pražském magistrátu je toho více než výmluvnou ilustrací. Neví-li hlava, co dělat, jak to mají vědět údy, tedy městské části. Ty navíc mají stran výstavby hodně samostatnosti, takže nezřídka dnes mají vlastní „urbanistickou“ politiku a poměrně nerušeně ji také realizují, třeba téměř generální stavební uzávěru. Navíc je tu velká neznámá v podobě PSP, které – bez ohledu na jejich definitivní znění – chtějí nejen developeři, ale i architekti a urbanisté. „MMR hodlá stavební předpisy pro celou republiku sjednotit, takže Praha by o své speciální stavební předpisy mohla přijít,“ konstatuje na margo tohoto problému Zdeněk Horáček z Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Míra demokracie a výstavba

id24584-03 Ke vztahu města, jeho jednotlivých částí a rozvojových plánů se nedávno na stránkách Lidových novin zajímavě vyjádřil nestor a legenda městského urbanismu Jan Gehl: „V Londýně měli velmi slabého starostu a k tomu 33 obvodů, které spolu nemluví. Takže to vypadalo tak, že starosta křičel „běžte tudy“ a všechny obvody šly na druhou stranu. V New Yorku měli naopak velmi silného starostu, který řekl „běžte tudy“ a oni šli. V Moskvě měli ještě silnějšího starostu a ten řekl „jdeme tudy“ a všichni tím směrem běželi.“ Jak je to u nás, bůh suď, ale asi spíše sledujeme model britský než ruský. Dánský architekt se k tomu nakonec možná časem vyjádří sám, jedná se o jeho spolupráci s Prahou. Takřka všeobecný „výstavbový“ pesimismus se alespoň na zmíněné akci SF pokusil prolomit architekt Jan Jehlík. Podle něj Praha svůj strategický rozvojový plán má: „ Je to přece územní plán, který se dnes pod názvem Metropolitní připravuje!“ Toto optimistické tvrzení ale sám vzápětí víceméně negoval: „Příprava výstavby v Praze je blokována neochotou zúčastněných ke kompromisní dohodě!“ Závěr je zřejmý. Změny v oblasti urbanistického rozvoje Prahy vyžadují hlavně a především změnu politické kultury! To, že autorem předchozí věty je pražský městský politik, snad jistou naději skýtá.

Prezentace z diskusního setkání Stavebního fóra „Quo vadis, Praho?“, kde přednášeli Michal Melč (Deloitte). Dušan Kunovský (Central Group), Jan Jehlík (ČVUT), Michal Šourek (MS architekti), Ivo Vaněk (MČ Praha 4) a Zdeněk Horáček (Ambruz & Dark Deloitte Legal ), najdete na http://www.sta­vebni-forum.cz/…s-praho.html .

Foto: Giel Op ‚t Veld