20. 9. 2016

Hypotéky v Praze a v regionech

Domácí banky v prvním pololetí tohoto roku podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj poskytly takřka 54 tisíc hypoték za 102 miliard korun. Pokud ke statistice MMR přidáme ještě data za Expobank, Equa Bank, Air Bank a několika dalších bank (Fio bank, mBank, Oberbank a WSPK), které údaje tohoto typu nezveřejňují, pololetní hypoteční produkce dosáhla hodnoty téměř 110 miliard Kč. Na místě je otázka: kde se hypotékám daří nejvíce? A kolik si půjčují lidé v různých regionech Česka?

Odpovědi lze vygenerovat z dat MMR. Z celkového počtu 53 685 úvěrů byla letos necelá čtvrtina sjednána v Praze (Hypoteční banka ovšem reportuje své výsledky ze Středočeského kraje ve statistikách Prahy, což celkové výsledky trochu zkresluje) a zhruba jednou desetinou se na něm podílely Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Podíly dalších krajů ČR s výjimkou Karlovarského se pohybují mezi 4 – 6 %. V Karlovarském kraji se za první pololetí sjednalo jen 1 310 úvěrů, což představuje zhruba 2,5 % celkového počtu poskytnutých úvěrů.

Intenzitu poptávky po hypotečním financování, a tím i počet sjednávaných hypoték, ovlivňuje kupní síla obyvatel (to je patrné hlavně na poptávce po hypotékách v metropoli), poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením, počet nemovitostí v nabídce a samozřejmě tu hraje nezanedbatelnou roli i počet obyvatel v jednotlivých krajích. Plus je tu jeden významný, už zmíněný faktor – a tím je fakt, že jeden z trojice největších poskytovatelů hypoték v ČR vykazuje úvěry sjednané ve Středočeském kraji společně s výsledky za Prahu.

Hypotéky podle regionů (v počtu úvěrů, za 1. pololetí 2016)

id24940-02.jpg

Kolik si lidé půjčují?

Na podílech v celkovém objemu sjednávaných hypoték se projevuje rozdílná výše úvěrů sjednávaných v jednotlivých regionech. Zatímco v Praze si lidé v prvním pololetí půjčovali v průměru 2,64 mil. Kč, v Karlovarském kraji, který stojí na opačném konci tohoto srovnání, činila průměrná půjčená částka 1,38 milionu. V celkových objemech se tato disproporce projevuje tím, že zatímco na počtu sjednaných hypoték se Praha podílela „jen“ 23 %, v objemech její podíl činí více než 32 %. V horních patrech žebříčku krajů s nejvyšší průměrnou výší hypotéky se podle očekávání pohybuje také Jihomoravský kraj, kde se odrážejí vyšší ceny nemovitostí v Brně a blízkém okolí a Středočeský kraj – tady se na vyšších průměrných částkách pravděpodobně podepisuje větší zastoupení výstavby rodinných domů.

Průměrná výše hypoték v regionech

id24940-03.jpg

Trh je stabilní

Ačkoli v posledních letech prochází hypoteční trh velmi dynamickým vývojem, podíly jednotlivých regionů na celkovém počtu i objemu sjednaných hypoték jsou překvapivě konstantní. Jinými slovy: v žádném z regionů nedošlo v posledních dvou, ale dokonce ani pěti letech k takové změně (nový developerský projekt, nová pracovní místa a s tím související příliv pracovníků, výrazné zlevnění či zdražení nemovitostí), která by dokázala podíly jednotlivých regionů výrazněji přeskládat.