18. 12. 2018

IPR: Praze stále chybí byty

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) jako každý rok v této době představil územní analýzu developerských projektů. Studie sleduje všechny důležité aspekty na trhu s pražskými byty, tedy kde, jakým tempem, za kolik a jaké typy bytů se staví nebo jak se vyvíjí poptávka. Jeden ze závěrů analýzy je potěšující: developeři začínají oproti minulosti pro bytovou výstavbu více využívat bývalé významné průmyslové areály, zejména ve Vysočanech a v Hloubětíně.

„Praha je a vždy bude magnetem pro obyvatele z celé republiky a musí na to reagovat adekvátní bytovou výstavbou. Dostupnost bydlení musí být dlouhodobým cílem, jinak by se vzdělaní a kvalifikovaní lidé začali Praze vyhýbat, a to nechceme připustit. Praha musí být v soutěži o talenty v konkurenčním prostředí měst v našem středoevropském regionu úspěšná,“ říká náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.

Nabídka poptávce nestačí

V září 2018 bylo k dispozici 3 114 volných bytů, což představuje pouze čtvrtinu z celkového počtu 12 502 v analýze sledovaných jednotek, které budou zrealizovány do roku 2021. Průměrná podlahová plocha volného nového bytu dnes činí 80 m2. Volný nový byt stojí v Praze v průměru 7 877 859 Kč, tedy v přepočtu 97 216 Kč na metr čtvereční podlahové plochy. Meziročně se v září 2018 zvýšily ceny nových bytů o 11 %. I přesto, že tento růst zpomaluje, stávající cenová hladina na rezidenčním trhu již vůbec neodpovídá finančním možnostem většiny obyvatel Prahy.

Za hlavní příčiny přetrvávající vysoké poptávky po bytech lze považovat zejména hospodářský růst a příznivou situaci na pražském trhu práce, populační růst, dlouhodobě nízké úrokové sazby a v neposlední řadě silnou úroveň investiční poptávky, na kterou však strana nabídky nedokáže dostatečně reagovat

Praha jako magnet

Za prvních devět měsíců roku 2018 se do Prahy a středních Čech přistěhovalo v součtu téměř 20 tisíc nových obyvatel a tento trend se v příštích letech zřejmě nezmění. Pro metropoli by bylo vhodnější, pokud by se podařilo nově příchozí obyvatele „ubytovat“ v rámci Prahy, nyní ovšem často najdou dostupné bydlení až ve středních Čechách a do města denně dojíždějí.

 „V nadsázce říkáme, že nejvíce nových bytů pro Pražany se staví těsně za její hranicí ve Středočeském kraji. Pokud jde o Prahu, tak nejvíce bytů vzniká v Letňanech, Modřanech a Vysočanech,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč. Právě ve Vysočanech vznikají nové byty především na území bývalých průmyslových areálů. Takových ploch má Praha k dispozici více než 1 000 hektarů. Celkově se nová bytová výstavba koncentruje především do severovýchodní části Prahy. Ve správních obvodech Praha 8, 9 a 18 bylo v září soustředěno 36 % nabídky nových bytů.

Stálá bolest: povolovací řízení

„Největším problémem Prahy v otázce dostupného bydlení je nedostatečná nabídka bytů. Ta je zapříčiněna především tím, že povolování staveb trvá mnoho let a v rámci územního a stavebního řízení nejsou dodržovány zákonné lhůty,“ říká Hana Kordová Marvanová, pražská radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení. A dodává: „Proto je naší okamžitou prioritou výrazné zrychlení povolování bytové výstavby. Podporujeme rychlou novelu stavebního zákona. Zároveň po vzoru Vídně, Mnichova a dalších světových metropolí připravujeme návrh, jak by velké stavby mohly být povolovány na úrovni hlavního města Prahy, čímž se zvýší i odborná kvalita rozhodování,“

SF/pb