2. 5. 2018

Jak developeři vybírají stavební materiály

Developerské společnosti při výběru stavebních materiálů – jak vyplývá z nedávno publikované studie společnosti CEEC Research – přihlížejí především k celkové ceně stavby včetně prací, ceně materiálů a jejich akustickým vlastnostem. Aktuální dostupnost materiálu na trhu naopak jejich volbu ovlivňuje jen málo. Materiály použité při výstavbě jsou přitom klíčovým faktorem pro stanovení konečné ceny bytu podle poloviny ředitelů developerských firem.

Při výběru stavebních materiálů se developerské firmy nejvíce řídí celkovou cenou stavby, do které jsou zahrnuty také náklady na práci. Tomuto faktoru na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje vlastnost maximálním způsobem ovlivňující výběr materiálů, přisoudil management developerských společností v průměru známku 8,5.

Dalšími faktory, které výběr materiálů významně ovlivňují, jsou cena a akustické vlastnosti (oba 7,9 bodu z 10), vedle toho také tepelněizolační parametry (7,7 bodu z 10). Nejméně při výběru naopak hraje roli dostupnost materiálu na trhu (6,2 bodu z 10). V názoru, zda materiály, které jsou používány při stavbě (cihla, beton, dřevo, plynosilikát atd.), mají klíčový vliv na výslednou cenu bytu, jsou však developerské firmy rozděleny. Zatímco polovina respondentů ankety CEEC  se domnívá, že použitý materiál je klíčový pro určení konečné ceny, druhá polovina je přesvědčena o opaku.

Kvalitní materiál je základ kvality budovy

„Pro nás je zásadní kvalita, kterou ale určuje nejen samotný použitý materiál a jeho design, ale i způsob jeho využití a vhodná skladba všech materiálů tak, aby se dosáhlo komfortních podmínek – jak akustických, tak tepelných,“ říká Omar Koleilat, generální ředitel skupiny CRESTYL. Podobný názor má Irena Houžvičková ze společnosti SATPO management. „Naše společnost si zakládá na vysoké kvalitě použitých materiálů, moderní technologii a standardu finálního dokončení jak z pohledu exteriéru, tak i interiéru.  Klientovi vždy pečlivě vysvětlíme, které detaily jsou v cenově vyšší kategorii a že z dlouhodobého hlediska představují i výhodnou investicí.“ Další úhel pohledu prezentuje Martin Svoboda z firmy JRD: „Za důležité považujeme, aby použité stavební materiály byly co nejšetrnější k životnímu prostředí a daly se recyklovat. Všeobecně se však dá říci, že vliv stavebních materiálů na cenu není zásadní. Ta totiž není vzhledem ke konstrukčnímu využití až tak rozdílná.“

Akustický komfort především

Akustický komfort (odhlučnění) významně ovlivňuje rozhodování zákazníků při koupi bytu zhruba ve čtvrtině (23 %) případů. Částečně se tento faktor do výběrových kritérií zájemců o bydlení promítá podle ředitelů developerských firem v dalších 50 % případů. Na akustický komfort naopak při výběru bydlení nedbá 27 % zákazníků.

„Ticho, klid pro práci i nerušený spánek jsou základní atributy pohodlného a zdravého domova, a proto se také ochrana před hlukem stává jednou z priorit při rozhodování o výběru nového bydlení, říká Martin Videczký, ředitel SVB, Veletrhy Brno. Souhlasí s ním Alexej Veselý, výkonný ředitel společnosti Trikaya: „Při výstavbě našich projektů používáme relativně novou technologii zdění z vápenopískových cihel, protože tento materiál má velmi dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Je to benefit pro klienty, který jednoznačně ocení – nikdo nepotřebuje slyšet rozhovory a televizi od sousedů. Stavební materiály proto vybíráme tak, aby měly reálný užitek pro budoucí obyvatele domů.“

Foto: Joe Zlomek

SF/pb