16. 3. 2011

Jak na platbu daně z nemovitostí?

U většiny daní se uplatňuje pravidlo – podej přiznání a ve stejné lhůtě daň rovněž zaplať. A pokud jsi již platil zálohy, tak doplať případný nedoplatek. Z této řady vybočuje daň z nemovitostí. Veškeré změny v rozsahu vlastnictví majetku (nabytí či zcizení) či ve struktuře nemovitého majetku (např. změny účelu užívání či nové přístavby, nástavby a podobně), které nastaly v uplynulém kalendářním roce, je nutné promítnout do přiznání podávaného nejpozději do 31. ledna. K tomuto datu však není nutné daň platit.

Splatnost daně z nemovitostí či splatnost její první zálohy je u nás odsunuta o čtyři měsíce, a to až na konec května. Do 31. května musí zaplatit daň všichni poplatníci, to znamená i ti, kteří přiznání podali již v předchozích letech, a letos jim povinnost podat přiznání nevznikla.

Žádné změny sazeb pro rok 2011

V roce 2010 došlo ke skokovému růstu většiny sazeb daně z nemovitostí, které se navýšily na dvojnásobek. Pro rok 2011 se sazby nemění. Konečná výše daně může ale být dotčena změnou místních koeficientů, které vyhlašuje obec, na jejímž katastru se nemovitost nachází. Změna koeficientů nevyžaduje podání nového či dílčího přiznání a většina poplatníků by je nemusela ani zaznamenat. I když to zákon o dani z nemovitostí nepředpokládá, ani neukládá, zaběhnutou praxí finančních úřadů a ředitelství je, že poplatníkům před termínem splatnosti rozesílají poštovní poukázky a informaci o výši platby daně očekávané finančním úřadem.

Malé překvapení pro hotovostní platby

Zatímco v předchozích letech vkládaly úřady do obálek takzvanou daňovou složenku, letos se v obálkách objeví standardní poštovní poukázka. V čem že je rozdíl? Daňová složenka byla „bezplatná“. Tedy alespoň pro poplatníka, který jejím prostřednictvím převáděl z přepážky České pošty svou hotovost na účet finančního úřadu. Ale protože ve skutečnosti nic zadarmo není, podíleli se na úhradě solidárně všichni poplatníci. Poplatky České poště za převod byly hrazeny z rozpočtu státní správy. Letos při platbě u přepážky zaplatíte České poště poplatek 22 Kč, případně 33 Kč, pokud Vaše daň z nemovitostí převýší 5000 Kč.

Projekt daňových složenek prosadil bývalý ministr financí a současný horký kandidát v březnové volbě předsedy ČSSD Bohuslav Sobotka. Deklarovaným smyslem projektu bylo usnadnit poplatníkům platby v hotovosti, a to nejen na pokladnách finančních úřadů. Současná vláda v rámci úsporných opatření rozhodla o zrušení daňových složenek. Platby s nimi bylo možné provádět pouze do konce roku 2010. V době elektronického bankovnictví je nutné se ptát, zda měl smysl projekt podporující platby v hotovosti. Daňové složenky byly nejvíce využívané právě pro platbu daně z nemovitostí. Vysvětlení, které je prosté, poplatníci dostávali složenky vyplněné a nemuseli ztrácet čas vyplňováním příslušných informací. Pro platbu ostatních daní, byly daňové složenky využívány již podstatně méně.

Pro mnohé poplatníky byly daňové složenky a budou i poukázky České pošty pouze podkladem pro zadání bankovního příkazu. O tom, že opisování údajů ze složenky není úplně hladký proces, svědčí návody bank, jak postupovat a na co nezapomenout. Tyto návody nejsou na webu rozhodně ojedinělé.

Jak správně zaplatit

Pokud máte pochybnosti o výši částky, kterou máte na daň z nemovitostí zaplatit, je nejsnazší cesta kontaktovat vašeho správce daně. Oddělení daně z nemovitostí či jednotliví správci mají také informace o případných změnách koeficientů, které nebývá vždy jednoduché dohledat na webových stránkách příslušné obce či z jiných zdrojů. Čísla bankovních účtů finančních úřadů je možné nalézt na stránkách Ministerstva financí či na stránkách pro podnikatele. Stačí zadat do vašeho vyhledávače frázi „jak správně zaplatit daň“.

Pokud jste si až při čtení těchto řádků vzpomněli, že jste měli podat přiznání k dani z nemovitostí, pak se už nevyhnete pokutě. Tu od 1. ledna upravuje nový daňový řád, který nahradil původní zákon o správě daní a poplatků. Pokuty za pozdní podání přiznání jsou nyní automatické. Až dosud udělení sankce za podání přiznání po stanovené lhůtě záleželo na uvážení správce daně. Pokud se s podáním přiznání zpozdíte o více než pět dnů, zaplatíte 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. Pokud by pokuta činila méně než 500 Kč, zaplatíte minimálně tuto částku. Maximální výše pokuty je pak stanovena na 5 % vyměřené daně.