27. 6. 2018

Kanceláře: nabídka poroste v Praze i v regionech

Nabídka kancelářských prostor v letošním roce poroste zejména v hlavním městě, kde se čeká její zvýšení o 5,5 %. Růst tady ale zaznamená i poptávka, a to odhadem o 4,5 %. V ostatních regionech České republiky přitom bude tempo růstu nabídky oproti hlavnímu městu méně než poloviční (2,4 %), přičemž developerské firmy podle ankety CEEC Research udrží tuto úroveň (2,2 %) i v dlouhodobém horizontu.

„Nabídka v Praze roste zejména díky velkému zájmu firem o rozšiřování svých prostor. S tím, jak se daří ekonomice a firmy nabírají nové zaměstnance, nájemci mají zájem nejen o větší, ale také o kvalitnější prostory s lepší dopravní dostupností. Jsou ochotny akceptovat i zvyšující se ceny nájmů,“ vysvětluje Martina Hloušková ze společnosti TCCM v anketě společnosti CEEC Research. K tomu dodává Omar Koleilat ze společnosti Crestyl, že pro novou výstavbu je klíčová dobrá dopravní dostupnost jak autem, tak MHD, ale i nabídka služeb v okolí budov. Svůj pohled přidává také Jan Skříček z KKCG Real Estate: „Odhadujeme, že plánovaná nabídka nových kancelářských nemovitostí v roce 2018 by měla překročit čísla roku 2017 o více než 20 %. Z pohledu lokality stále převládají tradiční kancelářské oblasti Prahy 4, 5 a 8, které však pomalu narážejí na své kapacitní limity. Dá se tak očekávat, že do budoucna se výstavba přesune do jiných teritorií, zejména pak na Prahu 6, 7 a 9.“

Poptávka po pražských kancelářích poroste v roce 2018 pomaleji než nabídka. Potvrzují to tři pětiny (62 %) ředitelů developerských společností, kteří predikují růst poptávky v hlavním městě o 4,5 %. Stejná situace se očekává i v ostatních regionech ČR. V roce 2019 se naopak bude poptávka zvyšovat rychlejším tempem než nabídka, a to o 6,4 % v Praze a 3,1 % v ČR.

Očekávaný vývoj nabídky v oblasti kancelářských nemovitostí

„Poptávka po kancelářských nemovitostech bude letos silná díky dobré kondici ekonomiky v České republice a Evropě. To povede k rozšiřování stávajících firem a možným fúzím či akvizicím. Existuje zde také dlouhodobá poptávka mezinárodních společností po outsourcingu obchodních procesů a služeb do České republiky,“ říká Tero Loukonen ze společnosti Passerinvest Group.

Vysoká poptávka také povede k navýšení nájemného – pro letošní rok to předpokládá 81 % respondentů další ankety CEEC, v průměru podle nich vzroste o 4,9 %. Na zdražování se nejvíce podílí rostoucí ceny stavebních prací, růst cen pozemků pro výstavbu a příznivá ekonomická situace. Přitom nájmy kancelářských nemovitostí se budou v Praze zvyšovat spíše jen v některých lokalitách. Jejich aktuální úroveň je nadpoloviční většinou developerů vnímána jako odpovídající.

Praha stále na špici

Všichni dotázaní ředitelé developerských společností očekávají největší výstavbu kanceláří v pražském regionu. Nejzajímavějšími městskými částmi přitom budou pro nový development v příštích třech letech oblasti Prahy 5 (tipuje to 81 % účastníků ankety) a Prahy 8 (69 %). Zájem developeři projevují také o městské části Prahy 4 (56 %) a Prahy 7 (50 %). Stranou pozornosti kancelářského developmentu jsou naopak městské části Praha 10 , Praha 2 a Praha 3.

Dobu potřebnou pro získání stavebního povolení aktuálně nejvíc prodlužují dlouhé lhůty pro rozhodování a vysoká administrace. Tyto faktory ohodnotili ředitelé developerských firem na 9,3, respektive 9,2 bodu z maximálních 10, kde desítka představuje problém maximálně prodlužující povolovací proces. Další významnou brzdou je komplikovaná a nepřehledná legislativa (8,8 bodu z 10). Nejméně naopak dobu k získání stavebního povolení prodlužuje nekvalitní infrastruktura (4,5 bodu z 10). Průměrná doba přípravy nového kancelářského projektu od iniciace až po získání stavebních povolení se přitom podle zkušeností ředitelů developerských firem pohybuje na úrovni 72,5 měsíce, tedy šesti let.

„Na konci minulého roku jsme na MMR začali připravovat rekodifikaci veřejného stavebního práva. Chceme totiž docílit toho, aby se úřadovalo rychleji, jednodušeji a v některých případech, aby se nemuselo úřadovat vůbec. Také chceme, aby investor nemusel shánět tolik podkladů a razítek jako dnes. Jsem si vědoma, že samotná novela, která nabyla účinnosti v lednu letošního roku, nestačí a že v této oblasti musí dojít ke komplexnějšímu řešení. Chceme navrhnout i novou strukturu stavebních úřadů, kde by nad všemi stavebními úřady byl jeden hlavní. V rámci rekodifikace bude zjednodušen i proces územního plánování tak, aby došlo ke zkrácení doby potřebné pro pořizování zejména územních plánů a jejich změn,“ říká Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR.

Co aktuálně nejvíce prodlužuje dobu potřebnou pro získání stavebního povolení?

„Novela Stavebního zákona nepřinesla pro vývoj a urychlení legislativních procesů v oblasti developmentu kancelářských budov žádné výrazné zlepšení. Monitorujeme také velkou nervozitu u zaměstnanců orgánů státní správy, kteří se cítí být přetížení a stěžují si, že se v neustále měnící se legislativě obtížně orientují,“ říká k problematice povolovacích řízení  Hana Šantrochová ze společnosti S+B Plan&Bau Prag. Podobný názor má Alexandra Tomášková, hlava firmy Skanska Property: „Být developerem v České Republice je stále velmi namáhavá disciplína. Složitost povolovacích procesů a následně to, že nemůžete stoprocentně předvídat, kdy budete moci projekt zahájit, dělá z developmentu velmi riskantní záležitost.“

SF/pb