16. 1. 2018

Kanceláře: poptávka preferuje kvalitu

Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími rozhodování zákazníků při výběru kancelářských prostor jsou – podle výsledků studie zpracované společnostmi CEEC Research a KMPG – lokalita a dostupnost parkování. Stále více nájemců přitom vyhledává vyšší standard a kvalitu, za které jsou ochotni si připlatit. A naopak pouze podle ceny se dnes orientuje jen necelá desetina zákazníků.

Při výběru kancelářských prostor se zákazníci rozhodují především podle lokality nemovitostí. Na stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje faktor maximálně ovlivňující rozhodování zákazníků, ohodnotili v anketě ředitelé developerských společností tuto možnost průměrnou známkou 9,5.

Za velmi důležité je při výběru kanceláří považováno rovněž zajištění parkovacích stání a také cena pronajímaných prostor (8,4, respektive 8,1 bodu z 10). Nejméně zasahuje do výběrového procesu energetická náročnost budovy (5,4 bodu z 10) a míra rozestavěnosti projektu (6,0 bodu z 10). V pražském regionu hraje klíčovou roli pro výběr administrativních budov také síť metra. Právě z tohoto důvodu predikuje osm z deseti (79 %) developerských firem vznik dalších kancelářských center v okolí nové trasy metra D, jejíž výstavba se chystá v jižní části Prahy.

Atraktivní pro klienty i zaměstnance

„Na prvním místě dál zůstává lokalita, ale čím dál více získává na důležitosti i zajímavost daného projektu architektonické řešení, technologické vybavení a variabilita možností využití pro zaměstnance. Stále více firem vnímá atraktivitu svých kanceláří jako důležitý nefinanční benefit pro své zaměstnance a podle toho k projektům přistupuje,“ říká Pavel Kliment z KPMG Česká republika. Podobný názor má Jan Štembera ze společnosti M2: „Stále je samozřejmě rozhodujícím faktorem lokalita, cena a kvalita projektu. Nicméně v poslední době vnímáme větší důraz klientů na architekturu projektu a jeho odlišení od řadových projektů. Jinak řečeno, klienti vnímají, že jsou budovou prezentováni nejen před klienty, ale nově čím dále častěji rovněž před zaměstnanci a kanceláře jim tak mohou přinést konkurenční výhodu.“

Anketa současně ukázala, že v současné době vyhledávají téměř tři čtvrtiny (72 %) nájemců kanceláří vyšší standard a jsou ochotni si za něj připlatit. Pětina respondentů – developerských firem – pak takovou orientaci zákazníků očekává v blízké budoucnosti. Pouze na cenu se podle citovaného výzkumu aktuálně soustřeďuje už jen 7 % nájemců. Ještě před půl rokem to bylo 25 % zákazníků a za vyšší standard bylo ochotno zaplatit jen 56 % nájemců kancelářských prostor.

„Zaznamenáváme i velké poptávky od nájemců, kteří dlouhodobě fungovali v kancelářích kvality B. Nájemci chtějí svým zaměstnancům poskytnout lepší a atraktivnější prostor pro práci,“ ilustruje současné trendy trhu Václav Thoss z firmy GES Real.

Open-space stále vede

Nejvíce preferovanou koncepcí kanceláří je aktuálně podle ředitelů developerských firem open space (50 %), následovaný klasickým uspořádáním kanceláří (30 %), když postupně se začíná prosazovat také tzv. New Ways of Working (12 %), tedy otevřený systém sázející na moderní digitální technologie, sdílení pracovních míst atd.  Jen necelá čtvrtina (23 %) developerských společností zaznamenala v současné době zvýšený zájem o tzv. propojené areály (kanceláře, byty, obchody a sport v jednom).

Více než tři čtvrtiny (78 %) nově plánovaných kancelářských nemovitostí budou vystavěny v nízkoenergetickém standardu, pětina (19 %) projektů bude dokonce splňovat podmínky pasivní budovy. Ve standardním stylu budou naopak postavena pouze 3 % kancelářských budov.

„Naše společnost se zaměřuje stoprocentně na nízkoenergetickou náročnost budov, což prokazujeme certifikací LEED Platinum. V tomto směru se snažíme stále zdokonalovat, ať už při výběru materiálů či komplexním využitím potenciálu prostor, a proto nově cílíme i na certifikaci WELL, která se zaměřuje na vnitřní prostředí,“ říká Iva Dřízhalová ze Skanska Property. Podrobněji situaci rozebírá Jakub Sklenka z Reflecta Development. „Budou se stavět jen energeticky málo náročné objekty, jinak to dnes již nejde. Není to sice základní parametr, ale je to nájemci i vlastníky vyžadováno a je to tak správně. Mnohé budovy jsou ale neefektivní svojí podstatou – protože máme idiotské předpisy. Plno objektů řeší osvícení, třebaže si pak uživatelé zatemní. Také by místo klimatizace šlo větrat, ale to zase narážíme na hlukové parametry. Vše spolu souvisí. Tvrdím, že požadavky norem jsou proti smyslu efektivní ekologické stavby.“

SF/pb