25. 6. 2014

Kanceláře: zaměstnanci chtějí prostor pro práci, zaměstnavatelé nízké náklady

„Pracovní prostředí hraje významnou roli v našem každodenním životě, protože v něm trávíme většinu svého času. Ovlivňuje jak naši produktivitu, tak motivaci,“ říká Omar Sattar, ředitel české pobočky poradenské společnosti Colliers International. A dodává, že například kancelář coby pracovní prostor prošla v posledních desetiletích velkými změnami: v
sedmdesátých letech dominoval buňkový kancelářský prostor, v osmdesátých letech se vývoj posunul k velkým plochám, tedy systému open-space, zatímco v současnost se uvažuje o hot-deskingu, tedy sdílených pracovních místech, zelených či skupinových kancelářích a podobně.

Společnost Colliers International se na toto téma zaměřila a provedla průzkum názorů zaměstnanců i zaměstnavatelů. Obě skupiny v jeho rámci definovali své preference a priority ohledně kancelářského a pracovního prostředí. Do průzkumu mezi zaměstnanci bylo zařazeno celkem 18 kritérií, resp. parametrů, z nichž nejdůležitějším aspektem pro tvorbu ideálního pracovního prostřední pro muže i ženy všech věkových kategorií se ukázal být dostatek osobního prostoru (81,9 %). Zaměstnavatelé napříč všemi sektory pak vybírali z celkem osmi kritérií. Pro drtivou většinu z nich (88,2 %) jsou v tomto ohledu nejdůležitějším faktorem náklady na pracovní prostor. Průzkum byl proveden ve spolupráci se společnostmi Instantresearch.cz a IPSOS na reprezentativním vzorku 500 zaměstnanců a 100 zaměstnavatelů po celé České republice.

Jak to vidí zaměstnanci

O něco více žen (86,5 %) než mužů (77,4 %) zvolilo faktor dostatečného osobního prostoru pro práci jako nejdůležitější parametr kvality pracovního prostředí. Přitom je tento parametr mnohem důležitější pro starší generaci – preferovalo ho 77,9 % respondentů ve věkové kategorii 18 – 26 let, ovšem až celých 90 % v kategorii 45 – 53 let.

Druhým nejdůležitějším faktorem je „přirozené denní světlo na stole/schopnost vidět ven z místa, kde sedíte“, pro který hlasovalo 73,3 % dotazovaných zaměstnanců. „Otevíratelná/u­zavíratelná okna v kanceláři“ byla třetím nejdůležitějším faktorem, který je rozhodující pro 65 % dotazovaných zaměstnanců. Za důležitý ho přitom považují více ženy (75 %) než muži (55,1 %).

Čtvrtým nejdůležitějším parametrem při hodnocení kvality pracoviště je pro české zaměstnance (58,9 %) jeho dopravní dostupnost, což znamená do 30 minut autem nebo městskou hromadnou dopravou od jejich domova. Pátým nejdůležitějším faktorem je pak možnost práce z domova, kterou upřednostňuje 52,4 % zaměstnanců. Takzvané odpočinkové nebo relaxační prostory a kavárny, stejně jako sprchy, stojany na kola nebo přístup k zeleným venkovním prostorám, jsou významné pro přibližně pětinu českých zaměstnanců, přičemž důležitější je takové vybavení pro muže než pro ženy.

Nepopulární open-space

Na druhou stranu, velkoprostorové společné kanceláře (tzv. open-space) nejsou mezi českými zaměstnanci příliš populární. Pouze 7 % dotázaných uvedlo, že by chtěli pracovat v takových prostorách, naopak individuální kanceláře preferuje 38,5 % účastníků ankety. Ochotni pracovat v „open-space“ kancelářích jsou více muži (10,9 %) než ženy (3,1 %). Současně Češi nejsou velcí příznivci ani tzv. hot-deskingu a pracovní flexibility s výběrem a obsazením pracovního místa až poté, co přijdou do práce. Pouhých 7,6 % dotázaných považuje tento systém za přínosný.

id23165-02.jpg

Zaměstnavatelé preferují úspory

Náklady na prostor, jako jsou nájemné a provozní náklady jsou považovány za méně důležité mezi mladými zaměstnavateli (50 % mezi věkovou skupinou 18 – 26 let) než u starších zaměstnavatelů (92,6 % mezi skupinami 27 – 35 a 36 – 44 let), ale každopádně jde o nejsledovanější parametr či kritérium kvality či vhodnosti pracovního prostředí pro všechny zaměstnavatele v České republice bez ohledu na pohlaví či sídlo firmy. Druhým nejdůležitějším faktorem je „možnost zaparkovat zaměstnanecká či firemní auta v budově“, a to pro 65,5 % dotázaných. Tento faktor je přitom považován za méně důležitý v Praze (45 %), kde je dobrá síť městské hromadné dopravy, než v regionech (Morava 72,2 % a Čechy 68,5 %). I zaměstnavatele jsou podle průzkumu citliví na dopravní dostupnost (58,2 % respondentů), ovšem „dobrá“ pro ně znamená vzdálenost 10 minut chůze od stanice metra/tramvaje.

Občanská vybavenost, jako jsou obchody, restaurace, lékař nebo fitness centrum jsou klíčové pro 28,2 % českých zaměstnavatelů. Stejně důležitými (17,3 %) jsou pro ně i následující faktory: rozvržení vnitřního prostoru tak, aby vyhovoval mladším zaměstnancům z generace Y; kanceláře, umožňující systém open-space; kancelářské prostory nebo budovy, které splňují standardy udržitelnosti životního prostředí. Nejméně důležitým faktorem, podle mínění firemního managementu, je zajištění odpočinkových prostor, herních místností a relaxačních či brainstormingových prostor. Toto kritérium vybralo pouze 8,2 % dotázaných.

id23165-03.jpg