13. 2. 2017

Kancelářská Praha – více plochy i architektury

Firmy, které sídlí v Praze nebo se sem teprve chystají, se v letošním a příštím roce mohou těšit na širokou nabídku nových kanceláří. Trochu paradoxní vývoj v loňském roce, kdy bylo v období konjunktury a silné poptávky po nových kancelářích na trh dodáno historické minimum nových prostor, letos nabere zcela odlišný směr. Dnes se ve výstavbě nachází celkem 330 000 m2 nových kanceláří, z nichž by zhruba polovina měla být na trh dodána ještě letos.

Nová výstavba je ovšem na pražském území rozložena nerovnoměrně. Jsou lokality, kde se staví v poměrně velkém rozsahu, jsou i takové, kde kancelářský development skoro neexistuje. Největší trh s moderními administrativními prostory v rámci hlavního města každopádně představuje čtvrtá městská část.

 Trhu dominuje Praha 4

Podíl Prahy 4 na „celopražském“ trhu s moderními kancelářemi je téměř 27 %. Pro tuto část metropole jsou přitom typické rozsáhlé developerské projekty, mezi kterými najdeme i řadu unikátních komplexů jako např. The Park, BB Centrum či zástavbu okolo stanice metra Pankrác.

Aktuálně se na Praze 4 připravuje celkem 82 500 m2 nových kanceláří v rámci pěti projektů, které budou dokončeny v následujících dvou letech. K těm nejrozsáhlejším bude bezesporu patřit Main Point Pankrác (24 000 m2), kompletní rekonstrukce dvou budov BB Centra (A – 21 400 m2 a C – 11 600 m2) či projekt Trimaran / City Deco (18 300 m2). Zajímavou alternativu k velkým projektům nabídne komorní Pankrác Prime (7 000 m2) při stanici metra Pražského povstání.

 Kancelářská Praha: kde se staví

Pramen: JLL

Praha 5: favorit developerů

Aktuálně největší výstavba nových kanceláří (113 600 m2) probíhá v Praze 5, která se svým 16,2% podílem na celkovém trhu tvoří druhou největší „kancelářskou“ lokalitu v hlavním městě. Intenzivně jsou zhodnocovány pozemky okolo stanice metra Radlická, ať už se jedná o druhou budovu sídla ČSOB (30 000 m2) či další části velkorysého projektu Waltrovka (budovy Mechanica 31 100 m2 a Dynamica 13 400 m2). Velkým úspěchem tohoto projektu společnosti Penta je předpronájem Mechanicy společnosti Johnson & Johnson (15 000 m2).

Zajímavou lokalitou v rámci Prahy 5 je také Smíchovské nádraží. Zde směrem k řece Vltavě staví společnost Skanska budovu Five, která se může pochlubit předpronájmem většiny svých prostor farmaceutické společnosti MSD (11 300 m2).

Praha 1: atraktivní centrum

Třetí největší kancelářská lokalita Prahy, s 15,8% podílem na trhu, nabídne v nejbližších dvou letech celkem 27 300 m2 nových kanceláří. Projekty jsou ovšem s ohledem na historické centrum mnohem menšího rozsahu. Jedná se o novostavbu Paláce Národní a čtyři rekonstruované objekty (Šporkovský palác a budovy Albatros, Mango a Omnipol). Šporkovský palác developerské společnosti Sebre se může pochlubit předpronájmy uzavřenými na 80 % plochy.

„Aktuální vývoj na pražském trhu kancelářských nemovitostí je v řadě ohledů podobný vrcholu trhu v uplynulé dekádě, v roce 2007. Tehdejší, stejně jako ten dnešní, hospodářský růst umožňuje firmám expandovat, i když z důvodů opatrnějšího přístupu trvá rozhodovací proces obecně déle. Řada z nich se právě teď poohlíží po nových kancelářích, což dokazuje i rostoucí rozsah pronájmů nových prostor na úkor renegociací, jejichž podíl na nových kontraktech v roce 2016 výrazně poklesl,“ říká Petr Kareš ze společnosti JLL a dodává: „Firmy se snaží změnit kancelářskou budovu po zhruba 10 až 12 letech a zefektivnit a zároveň zatraktivnit pracovní prostředí v souladu s moderními trendy, aby mohly lépe vyjít vstříc měnícím se potřebám svých zaměstnanců. JLL v současné době exkluzivně zastupuje několik společností, které poptávají prostory větší než 5 000 m2 a řeší podobné úkoly. Patří k nim například Deloitte, Honeywell či Prima TV.“

Loňská stěhování

Trh se vrací k normálu

„Ve srovnání s uplynulou dekádou nájemné kvalitních moderních kanceláří mírně roste a snižují se pobídky. Trh se tak vrací zpět k normálu, tedy nájmům bez krizového diskontu,“ říká Eduard Forejt z JLL a vysvětluje to především lepší hospodářskou situací a menším tlakem na snižování nákladů ze strany nájemců, kteří dnes kladou důraz hlavně na kvalitu lokality a budovy samotné. V pozadí je také snaha přilákat snadněji nové zaměstnance. „Hezké a přívětivé pracovní prostředí je dnes standardní součástí firemních benefitů,“ konstatuje E. Forejt a a zdůrazňuje jeden z důsledků změny situace na kancelářském trhu: „Architektura a funkce tak opět získaly na vážnosti. Všechny tyto vnější vlivy tak umožňují stavět promyšlenější a z hlediska architektury ´krásnější´objekty, kde hlavním tématem není úspora, jak tomu po krizi mnohdy bylo.“

Pražský kancelářský trh dnes

SF/pb