8. 2. 2011

KOMA – Industry staví parkovací dům ve Slaném

Závěr roku 2010 byl pro společnost KOMA – Industry neobyčejně úspěšný, a to zejména v oddělení automatických parkovacích systémů. V září 2010 byla vyhlášená veřejná zakázka na výstavbu parkovacího domu ve městě Slaném navrženém za využití technologie APS pro parkování vozidel. KOMA – Industry se tohoto výběru zúčastnila a v tvrdé konkurenci uspěla s vysoce progresivním řešením, které výrazně překročilo i očekávání zadavatele a investora.

Rozhodnutí výběrové komise pak bylo v prosinci 2010 potvrzeno i zastupitelstvem města a mohlo být přistoupeno k podpisu smlouvy, ze které vyplývá závazek pro KOMA vystavět tento parkovací dům do konce roku 2012. Co tomu předcházelo? Zejména dlouhotrvající problém s nedostatkem parkovacích míst v historickém centru města Slaný. Stávající kapacity parkovacích ploch jsou tady dennodenně využity do té míry, že místním obyvatelům ani jejich rezidentní parkovací karty nezaručují vždy nalezení vhodného místa k parkování.

Při rozhodování o volbě vhodného řešení a umístění parkovacího domu pak bylo nutno přihlížet zejména k těmto aspektům a požadavkům:

 • Architektonické dopracování vnějšího vzhledu parkovacího domu do památkové zóny
 • Zajištění odpovídajícího ekologického řešení parkování tak, aby nárůst počtu vozidel nezvýšil tvorbu škodlivých emisí z výfukových plynů
 • Řešit uživatelskou jednoduchost a bezpečnost parkování
 • Zajistit odpovídající parkovací kapacity pro rezidenty a hotelové hosty přilehlého Hotelu Grant.

id18698-02 Budoucí parkovací dům KOMA Parking se bude nacházet na křižovatce ulic Třebízského a Palackého. Jde o nadzemní šestipodlažní budovu s jedním podzemním podlažím, která bude poskytovat 149 parkovacích míst. Realizace bude zabezpečena ve spolupráci se společností PSJ, která bude zajišťovat stavební část objektu.

„Zpracování nabídky nebylo jednoduché“, říká David Kotajný, vedoucí oddělení APS KOMA Parking. „Museli jsme se přizpůsobit velmi členitému provedení obvodového pláště budovy. To v konečném důsledku mělo za následek různý počet parkovacích míst na jednotlivých patrech. Předmětem zadání přitom byla i rozčlenění obsluhovaných automobilů –  první patro je určeno pro parkování vyšších vozidel typu SUV.“

Nový produkt: KOMA Residence

id18698-03 Za druhý loňský úspěch společnosti se dá považovat dokončení vývoje nového produktu a jeho uvedení na trh – KOMA Residence je efektivním a sofistikovaným řešením dnes tak často diskutovaného problému nedostatku parkovacích míst ve městech. Ten trápí především jejich centra a také sídliště, která jsou přehlcena statickou automobilovou dopravou.

Výhody systému KOMA Residence spočívají nejen v úspoře parkovací plochy (navýšení na dvojnásobek), ale i v parkování bez časově náročného hledání volného místa. Vůz je také chráněn před povětrnostními vlivy i vykradením či poškozením, navíc automobil nemusí při parkování popojíždět, čímž se redukuje množství vypouštěným emisí. A je třeba zmínit i nízké provozní náklady.

V současné době KOMA spolupracuje s několika městy v ČR na přípravě výstavby projektu Residence, který se ze stran bytových družstev i občanů, kteří si mohou za atraktivní ceny pronajmout či koupit parkovací místo, setkal s velmi pozitivním ohlasem.

id18698-04 KOMA – Residence je poloautomatický systém parkování s uložením automobilů na palety nad sebou. Systém vychází z konceptu parkování KOMA Lift uspořádáním jednotlivých parkovacích jednotek Lift do samostatného parkovacího objektu. Jedná se o modulární systém s možností současného vícenásobného umístění parkovacích objektů vedle sebe anebo jejich pozdější dostavby.

Každý automobil může být parkován nezávisle na ostatních a má své vyčleněné místo. Parkovací objekt je proveden z ocelové konstrukce zaručující min. padesátiletou životnost. Vzhled parkovacího objektu může být variabilně řešen dle požadavků zákazníka. Objekt může být střežen bezpečnostními kamerami a osazen bezpečnostní branou či závorou k zamezení vstupu neoprávněných osob.

Obsluha systému je velice jednoduchá – řidič při parkování najede na předvolenou paletu umístěnou do pozice pro vjezd, uzamkne auto a vystoupí. Při vyparkování řidič navolí svou pozici a příslušný výtah v parkovací jednotce ustaví polohu auta do pozice pro vyjetí.

KOMA – Industry nabízí komplexní řešení od projektové přípravy, výstavby, následného kvalifikovaného záručního a pozáručního servisu.

Co jsou APS?

Automatické parkovací systémy (APS KOMA Parking) nabízí bezpečný a inteligentní způsob hromadného parkování automobilů na principu sofistikovaného řešení manipulace a skladování. Jsou určeny zejména pro parkování osobních vozidel, umožňují však realizace také pro dodávková či nákladní vozidla. Řeší situace s nedostatkem parkovacích míst a nedostatkem volné plochy pro realizaci standardního plošného parkování, zejména na sídlištích, v centrech měst, u administrativních celků, hotelů, letišť, nádraží a záchytných parkovišť typu P&R. Potřebná parkovací plocha pro 1 automobil je až o polovinu menší oproti parkování na volné ploše. APS KOMA Parking je ryze český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání parkovaných automobilů. Jeho základními výhodami jsou:

 • Minimalizace parkovací plochy
 • Komfort
 • Bezpečnost
 • Nízké provozní náklady
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Flexibilita
 • Možnost komerčního využití
 • Řešení šité na míru.