14. 12. 2011

Kvalitní architektura si rozumí i s průmyslovými objekty

Areál firmy Sipral v Jirnech u Prahy, vodní elektrárna v Železném Brodě, vinařství Sonberk, pekárna v Lanškrouně nebo komplex výrobních budov společnosti Bosch v Jihlavě – to je jen zlomek z objektů představených na výstavě „Současný český industriál“ s podtitulem Podoby soudobé průmyslové architektury, která je k vidění v pražské Galerii Jaroslava Fragnera až do 22. ledna 2012. Vybrané realizace spojuje vedle zařazení mezi tzv. průmyslové stavby především sázka na kvalitní architekturu.

id20470-02 Pestré typologické určení – od vodní elektrárny, přes výrobní halu až po distribuční centrum – se odráží i ve velmi odlišném přístupu architektů, jemuž je však vždy vlastní kvalita a originalita. Pod čtyřmi desítkami na výstavě představených staveb jsou také podepsáni přední domácí architekti a ateliéry – AP ateliér Josefa Pleskota, D3A, OK Plan, DaM, Kamil Mrva, ADNS, Jan Jehlík nebo Ivan Kroupa.

Dědictví I. republiky

id20470-03 „Jistě, každý architekt je natolik dobrý, nakolik mu to umožní jeho investor. Myslíme, že u příkladů vybraných na výstavě k tomuto prolnutí došlo ve všech případech,“ vysvětlují kurátoři Dan Merta a Petr Volf. „Každá ze čtyř desítek realizací také svým způsobem navazuje na období první republiky, za které vznikaly kvalitní průmyslové stavby, jimž se obdivujeme i po desítkách let. Spojnicí představených realizací je mimo jiné to, že mnohé z nich vzešly z architektonických soutěží a investory byly výhradně soukromé subjekty.“

id20470-04 Podle obou kurátorů je zavádějící redukovat průmyslové výstavby pouze na necitlivou zástavbu předpolí většiny tuzemských měst, bez jakékoliv estetické hodnoty, kultury prostředí nebo vztahu ke krajině. I když právě tyto objekty („krabice“) jsou v povědomí veřejnosti zakořeněny jako hlavní „typ“ dnes budovaných průmyslových staveb, výstava podává přesvědčivý důkaz, že tento segment nabízí i daleko zajímavější kreace. „Jsem přesvědčen, že některé budovy obstojí i v konkurenci opusů od světově uznávaných architektů, jako je Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, UN Studio či Querkraft,“ doplňuje Dan Merta. Vybrané realizace výstavy Současný český industriál spojuje kromě vysoké architektonické kvality také důraz na ekologickou udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí, vyjádřený například souzněním s okolní krajinou, využitými materiály nebo nízkou energetickou spotřebou. Několik staveb je rekonstrukcí nebo konverzí starších objektů.

Nejde jen o exteriér

id20470-05 Mnohé z vystavených staveb se vyznačují vysokou kulturou a kvalitou pracovního prostředí – investorům a architektům tedy nešlo jen o vnější „slupku“ budov. Podle samotných investorů i odborníků na personalistiku se tento přístup vyplácí: zaměstnanci jsou pozitivně motivováni a zvyšuje se i jejich loajalita. V tomto ohledu je možné nalézt analogii v soudobé architektuře kancelářských prostor, jejichž podoba a členění rovněž procházejí značnou obměnou. Stále více společností preferuje před strohým a neosobním (byť ekonomicky nejvýhodnějším) modelem open-space kreativnější pojetí s kvalitním a dostatečně dimenzovaným zázemím pro pracovníky.

id20470-06 Kvalitní architektura se ale jako nikoli nevýznamný faktor uplatní i v obchodu a marketingu – firma sídlící v kvalitním, zapamatovatelném stavebním objektu získává novou konkurenční výhodu. „Čím známější architekt se zapojí do procesu vzniku třeba nové továrny, tím větší věhlas to pro budoucí stavbu přináší, protože se stává nositelem kvality. Samotná architektura pak ve své podstatě představuje další, a to velmi podstatný marketingový nástroj firmy,“ vysvětluje Petr Volf.

id20470-07 „Bylo by možná nespravedlivé spojovat kvalitu českého industriálu pouze s obdobím první republiky, jakkoliv například Zlín je i evropským fenoménem. Řada hodnotných staveb vyrostla i v druhé polovině 19. století. Osobně ale považuji za podstatné, že množství současných podnikatelů a průmyslníků nechává proniknout kvalitní současnou architekturu nejen do svého životního stylu, ale i podnikání. Tím se snad blížíme do stavu, kdy nejzajímavější architektonické kreace budou opět jako první vznikat právě v segmentu industriálních staveb,“ soudí Dan Merta.

Výstava Současný český industriál – Podoby soudobé průmyslové architektura probíhá v Galerii Jaroslava Fragnera, otevřeno denně mimo pondělí 11–19 hodin. Výstava poputuje také do Jihlavy a poté do Ostravy. Velký zájem o prezentaci soudobé průmyslové architektury projevily i zahraniční galerie a Česká centra. Více informaci na www.gjf.cz.

Fotografie:

  1. Logistický terminál Písek
  2. Malá vodní elektrárna Železný Brod
  3. MMCité
  4. Plzeňský prazdroj – varna
  5. Sipral
  6. Vinařství Sonberk
  7. Víno Hort