26. 4. 2011

LEED, BREEAM, SBToolCZ: v médiích neutrálně a bez vášní

Certifikace budov – dnes možná nejaktuálnější téma v developmentu i stavebnictví ve světě i v Česku – žádné velké negativní vášně v médiích v uplynulém roce nevyvolávala, novináři o ní psali převážně neutrálně, když obvykle popisovali certifikační procesy nebo vyjmenovávali a přibližovali jednotlivé certifikáty.

S pozitivním mediálním ohlasem se setkalo ocenění konkrétních budov či pochvalné úvahy o jednotlivých certifikátech (37 % pozitivních příspěvků). Letmo se autor příspěvku „ČVUT bude zkoumat, jak fungují zelené domy“ (E15 29. 12. 2010) pozastavil nad problémem, kterým certifikace v Česku je: „Přestože se někteří stavitelé certifkáty chlubí, zkoušejí se zatím různé zahraniční modely, ale jednotná metodika chybí.“ Celkově bylo o sledovaném tématu podle analýzy společnosti Newton Media během období březen 2010 – březen 2011 publikováno 233 příspěvků.

id19172-02.jpgid19172-03.jpgid19172-04.jpg

Největšímu zájmu médií se těšil americký program, respektive certifikát LEED. Ten je považován za „nejrozšířenější a nejtransparentnější systémový nástroj pro mezinárodně uznávané hodnocení budov“ (Podnikatel 22. 3. 2010), přitom je v USA „nejznámější“ (E15 23. 3. 2010, ASB 1. 4. 2010) atd. Nejvyšší možnou úroveň precertifikace tohoto systému – LEED Platinum – u nás získala např. firma Skanska se svou chystanou kancelářskou budovou City Green Court v Praze (např. Elektro 1. 3. 2011). Daleko nejvíce se však média věnovala ocenění zelené budovy ČSOB v Radlicích (41 % příspěvků o certifikovaných budovách): „Stavba získala zlatý certifikát v mezinárodně uznávaném hodnocení ohleduplnosti k životnímu prostředí LEED již v roce 2008 jako zatím jediná budova v Evropě“, čímž se stala „pravděpodobně nejekologičtější administrativní budovou ve střední Evropě“ (ASB 25. 6. 2010). Celkem 33 % příspěvků tohoto typu bylo věnováno budově Nordica v Ostravě, oceněné evropským certifikátem GreenBuilding (např. E15.cz 27. 5. 2010), když zároveň média konstatovala, že ho získala jako „první v České republice za energetickou úsporu“ (Mediafax 27. 5. 2010). Co se nového českého certifikačního systému SB Tool CZ týká – médii byl sledován postupný vývoj od jeho veřejné prezentace (finance.cz 24. 5. 2010), přes čekání na mezinárodní akreditaci (Technik 10. 6. 2010), jeho posouzení a komparaci s ostatními systémy (Konstrukce 26 .2 2011) až po jeho první použití či aplikaci na rezidenční projekt X-LOFT v pražské Libni (Realit 17. 3. 2011). Celkově se certifikaci budov nejvíce věnovala odborná média, konkrétně časopis Development news, Materiály pro stavbu a Realit. Nejpozitivnější přístup k problematice certifikátu přitom zaujal magazín Stavitel, když shodný počet pozitivních příspěvků na toto téma ve sledovaném období uveřejnil i server konstrukce.cz.

id19172-05.jpgid19172-06.jpg

Grafy: Newton Media

1) Vývoj medializace tématu certifikace budov V grafu je představen vývoj publicity sledovaného tématu, a to za roční období, tzn. 03/2010 – 03/2011. V grafu je zobrazeno hodnotové rozdělení jednotlivých příspěvků.

2) Hodnotové zabarvení příspěvků Graf ukazuje rozdělení medializace, a to s ohledem na hodnotové zabarvení příspěvků.

3) Certifikace budov dle tematického rozdělení Graf zobrazuje témata z produktové i korporátní oblasti, a to dle hodnotového zabarvení jednotlivých příspěvků. Do produktové oblasti byly vyčleněny jednotlivé certifikáty budov, které se v příspěvcích vyskytovaly. Každému příspěvku bylo přiděleno alespoň jedno téma.

4) Certifikované budovy Graf představuje jednotlivé budovy (pouze z českého prostředí), které byly oceněny jedním ze sledovaných certifikátů. Do grafu nebyly zaneseny budovy, které na certifikát teprve čekají nebo ho v budoucnu očekávají.

5) Medializace tématu dle skupin médií Graf nabízí rozdělení sledovaného tématu do jednotlivých skupin médií. Levá část představuje rozdělení příspěvků dle jejich hodnotového zabarvení, pravá poukazuje na procentuelní rozdělení dle celkové medializace. Do analýzy nevstoupily příspěvky Zpravodajství ČTK.

6) Média nejčastěji píšící o certifikaci budov V grafu jsou uvedena média, která se na medializaci tématu podílela nejméně 4 příspěvky. U jednotlivých titulů je zobrazeno hodnotové zabarvení prezentovaných příspěvků.