19. 4. 2017

Logistika dnes a zítra

Zatímco v širším okolí Prahy se „logistická“ výstavba během prvního čtvrtletí soustředila spíše na projekty většího rozsahu, v rámci regionů je realizována výstavba více projektů o menší ploše do 15 000 m2. Celkem u nás bylo v prvním čtvrtletí tohoto roku dokončeno 162 400 m2 skladových a průmyslových ploch v deseti areálech. Přitom pouze 15 % z nich bylo postaveno na spekulativní bázi.

Mezi největší dokončené projekty se řadí nová hala v CTPark Bor o velikosti 40 700 m2, která se stavěla částečně na bázi předpronájmu pro společnost Weltbild, hala v P3 Prague D11 (39 000 m2), částečně předpronajata několika nájemcům, a dále první budova v novém areálu CTPark Planá nad Lužnicí pro společnost Yanfeng Automotive Interiors (24 400 m2).

Směr Německo

Současně probíhá výstavba celkem 396 500 m2 skladových a výrobních prostor, přičemž třetina z nich se nachází v Praze a jejím nejbližším okolí. Přibližně 39 % z celkového objemu prostor, které se aktuálně nachází ve fázi výstavby, by mělo být dokončeno už ve druhém čtvrtletí roku 2017.

Nadále zjevně pokračuje silný zájem investorů o lokality s výbornou dopravní dostupností do Německa, tedy hlavně Plzeňský či Ústecký kraj. Výrazná stavební aktivita je nicméně evidována také v kraji Olomouckém, kde developerská společnost VGP připravuje skladové prostory o celkové rozloze více než 28 000 m2, a částečně i v Moravskoslezském kraji, kde startuje například spekulativní výstavba v rámci CTParku Nový Jičín.

Automatizace a robotizace

Dobrá kondice „industriálu“ samozřejmě akceleruje úvahy o budoucnosti celého sektoru. Tou mají být mj. autonomní vozidla, 3D tisk, automatizace práce v logistických budovách a vertikální logistická řešení – jak tvrdí studie společnosti CBRE, zabývající se současnými inovacemi a nejmodernějšími technologiemi.

Technologie autonomní nákladní dopravy je již aktuálně testována v různých částech světa. V logistice mají samoobslužná vozidla velký potenciál využití pro běžné a rutinní operace. Autonomní nákladní doprava může urychlit celý proces přepravy zboží k finálnímu spotřebiteli a zároveň snížit náklady na distribuci. Kromě úspory v podobě mzdy řidičům je využití autonomní dopravy také časově efektivnější, protože již nebude nezbytné dodržovat zákonem stanovené přestávky řidičů a maximální týdenní limity pro řízení nákladních vozů, jako je tomu při zapojení lidské práce.

„Předpokládám, že nižší náklady na dopravu povedou k dalšímu rozvoji a vzniku nových velkokapacitních skladů, ale v menším počtu, převážně na okrajích měst a v odlehlých, neobydlených lokalitách,“ tvrdí Bert Hesselink, který má v CBRE starosti právě logistiku. Podle průzkumu Eyefortransport (EET) dojde v následujících devíti letech ke snížení počtu nákladních vozů s řidiči o 59 % ve prospěch autonomních vozidel.

Kromě předpokládaného snížení počtu skladů, které budou ale výrazně větší a umístěné v odlehlých lokalitách, lze na trhu logistických nemovitostí a skladů očekávat další dva trendy. Logistické budovy i dodací místa bude potřeba zařídit stanicemi pro nabíjení baterií autonomních vozidel. Nedílnou součástí skladů bude také nádvoří nebo prostor umožňující automatické manévrování.

Nové technologie = omezování nákladů

Další novou technologií, která se sektoru logistiky v budoucnosti uplatní, je 3D tisk. Jeho rozmach ve zpracovatelském průmyslu ale pravděpodobně nebude mít na trh logistických a industriálních nemovitostí nijak dramatický dopad. Nicméně lze očekávat mírné snížení počtu velkých výrobních hal a centrálních hubů a přesun části produkce přímo do „last-mile delivery“ objektů. Dále dojde ke zvýšení poptávky hromadné dopravy, což umožní častější využití autonomních vozidel a celkově zautomatizuje logistický proces.

Právě vývoj technologií, umožňujících automatizaci logistických procesů je další trendem, ovlivňujícím trh logistických nemovitostí. V případě automatizace je celý skladovací prostor propojen vyspělou IT infrastrukturou a softwarem, který přenáší část lidské práce na roboty. Použití automatického logistického řešení a robotických systémů snižuje požadavky na denní světlo nebo limit pro výšku skladovacího prostoru, čímž nahrává trendu vertikálního logistického řešení. Vertikální sklady umožňují maximalizaci obsazenosti celého prostoru, včetně dříve obtížně dostupných míst ve výšce, zároveň snižují vzdálenosti uvnitř skladu a zrychlují celý proces dodávky. A to samozřejmě má pozitivní dopad na celkové náklady.

SF/pb