20. 10. 2017

Logistika naráží na deficit pracovníků i dálnic

Český „industriál“ prošel za posledních pět let kompletní proměnou. Celkový objem průmyslových a skladových prostor se u nás v tomto období zvýšil o 66 %, a jak konstatuje průzkum společnosti Colliers Czech Industrial & Logistics Market Barometer Autumn 201, došlo k tomu zejména v důsledku silného růstu e-commerce a maloobchodu.

Průzkum ukazuje pozoruhodný vývoj: objem logistických ploch v České republice se ve druhém čtvrtletí roku 2017 zvýšil na 6,646 milionu čtverečních metrů, a to z 3,998 milionu metrů čtverečních ve druhém čtvrtletí 2012. K velkému nárůstu, tedy v posledních pěti letech, došlo především v Praze a okolí (2,585 milionu metrů čtverečních) a poblíž hlavních dálničních tepen D1 a D5.

Razantní růst

Developeři reagují na snižující se dostupnost volných prostor k okamžitému nastěhování na trhu (-11 % v průběhu pětiletého období) zvýšenou mírou výstavby. Přitom se objem skladových prostor ve výstavbě ve druhém čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o přibližně 144 %. Nájmy se v témže období zvýšily podobně razantně – průměrné nájemné za metr čtvereční dosáhlo v Praze ve druhém čtvrtletí roku 2017 přibližně 4,80 eura za měsíc, ve srovnání s pouhými 2,60 eura před pěti lety.

Roste i zájem investorů

Sektor průmyslových nemovitostí se díky zlepšujícím se podmínkám stává častějším cílem investic. V roce 2016 jejich objem překonal hranici 1 mld. eur s celkovou hodnotou 1,043 mld. eur, ve srovnání s pouhými 36 mil. eur v roce 2012.

„Růst trhu potvrzuje i jeho rostoucí popularita mezi investory, i přesto se ale trh stále potýká s nerovností mezi nákupním apetitem a dostupností produktu. Mnoho developerů v České republice má tendenci spíše ‚vlastnit‘ než ‚prodávat‘. To také odráží silný tržní podíl některých velkých hráčů na trhu,“ říka Ondřej Vlk z společnosti Colliers International pro Českou republiku.

Logistické limity

Rozmach tuzemského trhu s průmyslovými a skladovými nemovitostmi je od druhého čtvrtletí roku 2012 doprovázen prudkým poklesem nezaměstnanosti. Počet lidí bez práce se snížil ve všech krajích České republiky, přičemž v některých regionech, jako jsou Pardubice a Hradec Králové, za posledních pět let klesl o přibližně 50 %. Aktuálně Česko prožívá – s nejmenší mírou nezaměstnanosti v Unii – plnou zaměstnanost. „Nedostatek pracovních sil se stává největším omezením a ohrožením dalšího rozvoje odvětví průmyslových skladů v České republice,“ doplnil Petr Zaoral z Colliers International pro Českou republiku.

Dalším omezením rozvoje segmentu logistiky je silniční síť. Proces povolování a výstavby je v České republice zdlouhavý a za posledních pět let se dálniční síť rozrostla jen nepatrně.

Největší dokončenou komunikací v posledním období byla dálnice D8 do Německa (směr Drážďan), díky níž téměř okamžitě vzrostla poptávka po průmyslových nemovitostech v přilehlém regionu Ústí nad Labem.

Další dálniční úseky stále chybějí, stejně jako výhledy pro jejich dokončení v krátkodobém až střednědobém horizontu: D11 do Polska, R35 jako alternativy k nadměrně používané D1 mezi Prahou a Brnem či jakéhokoli dálničního spoje s Rakouskem.

SF/pb