12. 6. 2012

Méně energie, méně odpadů, více udržitelnosti

Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek přírodních zdrojů potřebných k výrobě jsou hlavními důvody rapidně rostoucí aktivity českých firem v oblasti udržitelného rozvoje. Zároveň náš firemní management – podle průzkumu k udržitelnému rozvoji, který realizovala společnost Henkel ČR ve spolupráci s agenturou GfK Czech – cítí odpovědnost vůči životnímu prostředí i budoucím generacím. Téměř dvě třetiny českých společností proto hodlají do aktivit udržitelného rozvoje v nejbližší době navýšit investice.

„Henkel po celém světě implementuje novou strategii udržitelnosti do roku 2030. Jako společnost aktivně se angažující v oblasti udržitelnosti nás proto zajímalo, jaký názor na celosvětově aktuální téma mají firmy působící v naší zemi,“ říká Jaroslava Haid-Járková, generální ředitelka společnosti Henkel ČR, o důvodech, které stály v pozadí zadání citovaného průzkumu.

Aktivní firmy + pasivní politika

Celkem 71 % firem působících v ČR má dlouhodobou strategii v oblasti udržitelného rozvoje. Drtivá většina respondentů (91 %) dokonce uvedla, že pro nejvyšší vedení jejich firmy je to vysoce aktuální téma. „Udržitelnost je na pořadu dne už i v České republice. Podle průzkumu je to především zásluhou mateřských centrál českých poboček zahraničních firem. V zahraničí jsou hlavními hybateli vývoje zákazníci a politici,“ říká Hana Říhová z GfK Czech a dodává: „Čeští politici jsou naopak podle šetření k problematice udržitelného rozvoje vyloženě rezervovaní.“ To potvrzuje i skutečnost, že jako největší překážku při realizaci strategií udržitelnosti uváděli dotazovaní nejčastěji nedostatečná vládní opatření.

Přitom celkem 79 % firem v posledních třech letech svůj postoj k problematice udržitelnosti změnilo. „Výsledky ukazují, že motorem těchto aktivit jsou obecně finanční důvody. Firmy si chtějí udržet konkurenceschopnost a být stále atraktivní pro zákazníky. A právě ve sféře udržitelného rozvoje vidí příležitost,“ říká Hana Říhová. Mezi hlavními faktory, které ovlivňují chování organizace z hlediska udržitelného rozvoje, respondenti nejčastěji zmiňovali konkurenceschopnost (77 %), rostoucí cenu surovin (55 %) a nebezpečí vyčerpání přírodních, resp. surovinových zdrojů (52 %).

id21350-01.jpg

Zvýšené firemní aktivitě odpovídá i rostoucí objem financí, které jsou nasměrovány do oblasti udržitelného rozvoje. V uplynulých třech letech navýšilo své investice do takových projektů celkem 58 % českých firem. S výhledem do budoucna je to podobné: další růst investic tohoto typu plánuje 55 % firem, když 19 % společností ho nehodlá měnit. Dalších 19 % společností zatím nedokáže odhadnout vývoj a pouze 7 % firem plánuje snížení výdajů na udržitelný rozvoj.

Udržitelné zítřky

Ve vedení tuzemských společností si zároveň uvědomují svou odpovědnost vůči budoucím generacím a životnímu prostředí. Na prvních místech interních směrnic a vnímání tématu se jasně objevilo širší pojetí udržitelnosti, z čehož vyplývá snaha řešit aktuální i budoucí problémy. Podle zmíněného průzkumu se firmy v otázce udržitelnosti nejvíce zaměřují na snižování spotřeby energie (77 %), snižování produkce odpadu (70 %) a zdůrazňování vztahu udržitelnosti k firmě a jejím produktům (59 %) společně s akcentováním tohoto tématu ve vztazích se zákazníky a dodavateli (59 %).

id21350-02.jpg
id21350-03.jpg

„Udržitelnost pro nás znamená především kvalitní život lidí bez využívání zdrojů planety nad její limity. K tomu chceme přispět inovacemi a vývojem moderních produktů při stálé snaze efektivnějšího využívání menšího množství zdrojů a snižování ekologické stopy,“ říká Jaroslava Haid-Járková. Výsledky průzkumu podle ní dobře vystihují současnou realitu: české firmy se chtějí problematikou udržitelného rozvoje zabývat více, než tomu bylo v předchozích letech, mapují své možnosti na tomto poli a snaží se integrovat myšlenku udržitelnosti do svých plánů rozvoje a obchodních strategií. „To je určitě velké povzbuzení a pozitivní trend,“ konstatuje Jaroslava Haid-Járková.