31. 8. 2021

Moderní technologie a výstavba

Zdroj: adeon.cz

„Je to proces postupný a bolestný, pokud máte pocit, že to zvládnete sami, bez pomoci odborníků na implementaci BIM software.“ – říká Marek Jedlička z developerské společnosti Trigema. A Roman Voráč ze sdružení buildingSMART CZ k tomu dodává: „Potenciální uživatelé zatím nevidí přínosy!“ Řeč je o BIM, tedy digitálním informačním modelu budov a jeho využití ve všech etapách výstavby a užívání domů, a jeho zavádění do české stavební praxe.

Stavebnictví – na rozdíl od jiných oblastí výroby – v minulosti i v současné době nevykazuje žádný závratný růst produktivity. Neznamená to ale, že by inovace tento obor neznal. Dnes se například hodně mluví o zdicích robotech, skrejprech řízených družicemi či 3D tisku celých budov. Hlavní naději stavařských ekonomů a stavebníků vůbec nicméně představuje právě metoda BIM.

Na začátku cesty

„O tom, co je to BIM, bychom mohli mluvit hodiny!“ – zkonstatoval Jiří Jaroš z pražského Institutu plánování a rozvoje v úvodu semináře Stavebního fóra, který se pod názvem „Chytré technologie 21. století“ konal minulý týden.

Velmi jednoduše lze BIM definovat jako systém projektové dokumentace, který ke klasickým dvěma rozměrům přidává třetí, nadto čtvrtý v podobě času a co je možná nejdůležitější – také rozměr finanční, respektive cenový. Proto také využití systému pokračuje i po dokončení stavby. „BIM nejvíce ušetří při správě budov,“ tvrdí M. Jedlička.

Koruna či její úspora je v ekonomice vždy nejpádnějším argumentem, širší implementace systému BIM ale přesto naráží na řadu překážek. U nás se o něm začalo mluvit teprve před pár lety a ještě dnes jsme v jakési přípravné etapě, jakkoli například developerské firmy s BIM už pracují v přece jen širším měřítku. Celkové poměry jsou ale jiné. „V porovnání s vyspělými světem trochu zaostáváme. Jsme teprve ve stadiu tvorby standardů pro stát i trh, metodiky pro projektování i správu, v období edukace, propagace a komunikace s potenciálními uživateli,“ komentuje současnou situaci na tomto poli R. Voráč. A upozorňuje i na značný význam impulzů ze strany státu – třeba veřejné zakázky u nás představují velkou části stavební produkce a ty by od roku 2023 při nadlimitním objemu měly být už projektovány jenom v systému BIM.

Náklady, které se vyplácejí

Diskuse na zmíněné akci SF ukázala, že jakkoli užívání systému naráží i na vyšší pořizovací náklady (BIM projekty jsou podle M. Jedličky oproti „normálním“ projektům o 20 – 30 % dražší), hlavní bariérou je malý počet těch, kteří BIM dokáží ke své práci využít. V těchto souvislostech mluvil R. Voráč hlavně o zhotovitelích (tedy projektantech), specialista na BIM z Trigemy zase o správcích. Personální deficit bude ale asi víceméně všeobecný. „My to umíme! Ale naši klienti mají málo lidí, kteří s BIM umějí pracovat,“ zaznělo v kuloárech zmíněného semináře od ředitele velké projekční firmy.

Čekání na změny

„Bez vás se neobejdeme – elektromobilita je existenčně závislá na výstavbě potřebné infrastruktury!“ Průběh a vyznění posledního semináře SF tento apel Lukáše Hataše z České asociace pro elektromobilitu směrovaný ke stavařům jednoznačně potvrdil. Dekarbonizace automobilové dopravy má pochopitelně řadu významných aspektů a stejně tolik problémů, „obsluha“ aut poháněných elektrickým proudem je ale možná nejdůležitější.

Jestliže BIM je inovací úzce zaměřenou na jeden obor, elektromobilita je inovačním tématem, které zajímá celou českou společností. Dnes u nás jezdí několik milionů automobilů se spalovacími motory, de facto je má každá rodina, vedle toho je využívá hromadná doprava a masivní je také autodoprava v zásobování, ať už jde o zboží k prodeji, nebo materiály pro výrobu. Bruselské výzvy k radikálnímu přechodu na elektromobilitu (a všechny možné či předpokládané dopady takového kroku) proto zatím v Česku vyvolávají spíše rozpačité nebo dokonce kritické reakce – mluví se o „unijní hysterii“, o „ekoterorismu“ a v ekonomické rovině o silné závislosti české ekonomiky na produkci tradičních automobilů.

Tím spíše je třeba promýšlet komfort uživatelů vozů s elektrickým pohonem. Nejčastěji se sice diskutují jiné aspekty, například kapacita českých elektráren či životnost a pořizovací (a také ekologické) náklady baterií, ovšem toho, kdo už v elektromobilu pojede, bude zajímat hlavně to, kde „natankuje“. Což představuje nutnost jednak postavit potřebné množství nabíjecích stanic (také pro nabíjení při parkingu), jednak maximálně zkrátit dobu nabíjení. Ta se dnes v nejlepším případě pohybuje v řádu desítek minut, ale standardně v řádu hodin, což potenciální uživatele samozřejmě odrazuje.

Ekonomické argumenty tady zatím příliš nefungují. „Dnes jsou motorem elektromobility především dotace, ale jsou tu i další možnosti, a to především legislativní!“ říká Vladimír Janypka ze společnosti ABB. Podle něj bude nutné v blízké budoucnosti zavést povinnost všechny nové budovy vybavit zařízením pro nabíjení. „Nový energetický zákon se ovšem připravuje už řadu let a zatím bez výsledku,“ upozorňuje Tomáš Rendla z firmy Flowbox.

Producenti v předstihu

Bez ohledu na ambivalentní veřejné mínění či liknavost zákonodárců ale soukromý sektor už na cestě k elektromobilitě nabírá rychlost. Zmíněná ABB už dnes nabízí nabíjecí stanice různých příkonu pro domácnosti, pracoviště i veřejné „huby“, jejichž stanice v ultrarychlém provedení automobilistu zdrží jen 10 – 20 minut. O zrychlení tohoto procesu uvažují i ve společnosti Škoda Auto, a to včetně možnosti nabíjení nahradit výměnou baterií. V současnosti také firma plánuje podíl elektromobilů na své produkci zvýšit. „Do roku 2030 bude představovat 50 % naší výroby a možná ještě více,“ prognózuje Jan Železný, která má ve Škodovce na starosti právě elektromobilitu.

Toto vše je ovšem tak či onak podmíněno výstavbou nové infrastruktury, tedy tím, aby elektromobilitu a její potřeby respektovali stavaři i stavebníci. V tomto ohledu se zatím žádná revoluce nekoná. Tak například Trigema, firma s výrazným sklonem k hledání nových cest, nyní na pražské Invalidovně staví bytový dům Fragment. V mnoha ohledech je to stavba vysoce inovativní, ať už z hlediska architektonického, či technického a v neposlední řadě i ekonomického (půjde o nájemní byty). „Elektromobilitě tady příliš pozornosti nevěnujeme,“ říká ovšem BIM manažer, Marek Jedlička.

(Prezentace z diskusního setkání najdete na  https://www.stavebni-forum.cz/cs/diskusnisetkani/chytre-technologie-21-stoleti/ )

Petr Bým