3. 10. 2012

MS architekti: (nejen) byty pro Helsinky, Prahu a Lysou

**Rezidence Zåhrada, hotel U Sixtů, South Harbour Helsinky**

Nová rezidenční čtvrť pro středočeskou Lysou nad Labem, přestavba devíti historických domů na luxusní hotel v srdci pražského Starého města, zástavba rozlehlého přístavního areálu v hlavním městě Finska – pro ateliér MS architekti v současnosti stěžejní projekty.

Vedle nich má kolektiv téměř čtyř desítek architektů na svých stolech samozřejmě i další návrhy a projekty, když za zmínku stojí zejména rozvoj výrobního areálu v Českém Krumlově. Společnost MS architekti na trhu architektských prací působí už více než dvě desítky let. Její kořeny sahají dokonce před rok 1989, kdy si architekt Michal Šourek založil vlastní ateliér. Ten se po sametové revoluci postupem doby transformoval do společnosti, působící v řadě oblastí počínaje architekturou a urbanistikou, přes development až po oblast vědy a výzkumu. Architektura nicméně zůstává stěžejní aktivitou firmy. Ta má dnes rozvětvenou holdingovou strukturu, v níž ale ústřední postavení stále má ateliér MS architekti.

Hotel U Sixtů

id21725-02 Záměr přestavby komplexu domů na pražském Starém městě (mezi ulicemi Železná, Kamzíková a Celetná) na hotelové zařízení vznikl už počátkem 90. let minulého století. Stavebně-technická náročnost takového projektu, při jehož realizaci hraje velkou roli otázka památkové ochrany, značný objem potřebných investic a v neposlední řadě i aktivity občanských sdružení jeho realizaci velmi výrazně zpomalily. Vzhledem k problémům, jimiž je výstavba hotelu U Sixtů provázena od samého začátku, se také opakovaně měnil investor i hotelový operátor. Právě letos ale projekt nabral dech a po několikrát opakovaném prodloužení stavebního povolení by se mělo konečně začít stavět – předpokládaná výše investic přesahuje úroveň 1 mld. Kč. Investorem je izraelská společnost Acroterion, autorem projektu je ateliér MS architekti. „Málokterý projekt je tak složitý jako tento. Chápu obavy veřejnosti, ale základem naší práce byl maximální respekt ke geniu loci Starého města a ochrana historických cenných staveb, které se stanou součástí hotelu,“ říká architekt Lukáš Fictum.

id21725-03 Práce na této zjevně prestižní zakázce je další etapou dlouhodobého působení ateliéru v oblasti hotelové výstavby. MS architekti se mj. podíleli na přestavbě českobudějovického hotelu Gomel (Clarion Congress Hotel) pro CPI či rekonstrukci někdejšího hotelu International, dnes Crowne Plaza, pro společnost Austria Hotels.

Revitalizace panelových domů

id21725-05 Cena poroty letošního ročníku soutěže Stavba roku za rekonstrukci domu s pečovatelskou službou v Praze 3 byla dalším z řady ocenění, které MS architekti získali za své revitalizační projekty panelových domů. „Přiznávám, že cítíme velkou satisfakci. Málo platné, za rekonstrukce paneláků se příliš často ocenění nedávají. Takové projekty prostě nejsou žádnou architektonickou senzací, naopak představují obrovské množství trpělivé a nenápadné práce,“ komentoval ocenění Pavel Hřebecký, hlavní architekt ateliéru.

„Projekty regenerace panelových domů vnímáme jako výraznou iniciativu v kontextu probíhajících diskusí o trvale udržitelném rozvoji,“ vysvětluje protagonista ateliéru Michal Šourek a dodává: „Věříme – a poslední dva roky se o tom přesvědčujeme v rámci vlastního výzkumu -, že revitalizace stavební substance staveb, které jsou na hranici morální životnosti, příspívá k ochraně přírody a obnovitelných zdrojů ne méně než aktuálně tolik populární zateplování a energetické štítkování.“

id21725-04 Letošní cena není první, kterou ateliér za podobné projekty obdržel – v roce 2007 získala cenu SFRB nástavba a regenerace domů v ulici Květinková a Pod Lipami, oceněny byly i regenerace domů v Habrové ulici a adaptace parteru panelových domů v ulici Roháčova. Charakteristickým prvkem regeneračních projektů ateliéru jsou střešní nástavby, jejichž investorem obvykle bývá obec, která prodejem „dodatečných“ bytů získává finanční prostředky na projekt samotný i další investice. (viz http://www.sta­vebni-forum.cz/…en-pro-obce/)

Rezidence Zåhrada Lysá nad Labem

id21725-06 „Pro nás je Zåhrada klíčovým projektem,“ říká Michal Šourek. Nová rezidenční čtvrť, která vyroste na místě průmyslové proluky v centru Lysé nad Labem, má také poměrně úctyhodné parametry: jde o 11 bytových domů s celkem 258 byty a budovu Centra služeb. Předpokládaná investice dosáhne jedné miliardy korun. Projekt bude dokončen v roce 2016.

Zåhrada má nejen řadu výjimečných parametrů (např. bez výjimky půjde o nízkoenergetické domy), ale i různorodou architekturu. To je výsledek poměrně neobvyklého postupu investora (MS development). Ten šel cestou architektonického workshopu, kterého se kromě „sesterských“ MS architektů zúčastnily i čtyři další společnosti, jejichž představitelé také hodnotili kvalitu všech návrhů společně s developerem i zástupci města.

id21725-07 Díky tomuto postupu je Zåhrada dílem čtyř skupin architektů (MS architekti, Podlipný Sladký architekti, Projektil a Jiran Kohout architekti). Po zimním přerušení prací byly na jaře opět zahájeny práce na výstavbě 1. etapy, kterou představují dva bytové domy s celkem 37 byty, kavárnou a dvěma prostory pro podnikání. Dokončení etapy je plánováno na červen roku 2013. (viz www.zahradato­jezivot.cz)

Jižní přístav Helsinky

id21725-08 „Dobrá architektura se těžko prosadí bez kvalitního urbanistického plánu,“ říká architekt Michal Šourek. Vzhledem k úzkému sepětí urbanismu a architektury se proto dnes do urbanistických soutěží zapojují vedle urbanistů i architekti, což platí i pro ateliér MS architekti. „K účasti v soutěži na revitalizaci Jižního přístavu Helsink jsme se rozhodli mimo jiné proto, že zadání velmi konvenovalo naší dlouhodobé orientaci na problematiku konverzí – tentokrát v metropolitním měřítku,“ říká M. Šourek. Návrh pražského ateliéru MS architekti se také stal jedním z oceněných projektů v této mezinárodní ideové soutěži. Z celkem 201 soutěžních návrhů porota vybrala 23 do užšího výběru. Z nich pak čtyři ocenila sdílenou 2. cenou a další tři – mezi nimi i práci ateliéru MS architekti – vybrala k zakoupení pořadatelem (tím bylo město Helsinky) k dalšímu rozpracování a využití.

id21725-09 Jižní přístav těsně souvisí s historickým centrem finské metropole. Jde o rozsáhlé území s řadou funkcí (včetně přístavu, parku či tržiště), které je považováno za vizitku Helsinek a klíčový prvek jeho identity. Zájem o soutěž byl proto enormní, o čemž svědčí i účast renomovaných architektonických „značek“ jako Maxwan Architects + Urbanists, LOIDL či Allies and Morrison.

Na projektu Satamakoti (Můj domov v přístavu), práci MS architektů, porota ocenila „silnou a moderní architekturu celkově realistické koncepce“, smysl autorů pro kulturní a historický kontext lokality v rámci města a v neposlední řadě také přátelský přístup k chodcům a cyklistům. „Město Helsinky tradičně klade velký důraz na volný čas a rekreaci svých obyvatel: náš návrh městské plovárny s otevřenými bazény v těsném kontaktu s mořem do této koncepce plně zapadl. Přispěl zřejmě také k jednoznačnému vítězství našeho soutěžního návrhu v hlasování veřejnosti“, dodává Michal Šourek.

Plzeň – plán rozvoje centra města

id21725-010 „Urbanismus se dnes soustřeďuje na veřejný prostor a mix funkcí a typů zástavby,“ říká M. Ševčík. Z toho také vychází soutěžní návrh ateliéru MS architekti v ideové soutěži na rozvoj centra Plzně. Podle M. Ševčíka projekt v soutěži sice nezískal první místo (nejprve byl dokonce z formálních důvodů vyřazen, protože výkresy byly popsány anglicky, v ateliéru totiž působí i zahraniční architekti, ale nakonec mu porota udělila zvláštní cenu), ale prvenství získal ve veřejném hlasování: „To nás přesvědčilo, že srozumitelnost plánu a jeho doplnění kvalitními vizualizacemi jsou pro úspěch klíčové. Dokážou totiž oslovit nejen profesionály, ale i veřejnost – a ukážou, že územní plán není a nesmí být jen jakousi barevnou mapou, ale dokumentem, který rozhoduje o tom, jak dobře nebo špatně se ve městě bude žít v horizontu pěti, deseti a více let. Veřejné prezentace návrhů i nedávná Pecha Kucha Night ukázaly, že lidé se takto podaným urbanistickým návrhem cítí osloveni – a vítají ho.“

MS architekti + MS development

„Není zase takový problém postavit pěkný dům. Problém je uplatnit ho na trhu! Architektonický návrh a projekt nejsou, bohužel, jediné, které o tržním úspěchu rozhodují – ale neměly by rezignovat na své ambice v tomto ohledu,“ říká architekt Šourek. I tento lapidární poznatek – totiž, že největší potíže čekají kvalitní architektonické návrhy při procesu realizace – stojí v pozadí developerských aktivit společnosti. Už v druhé polovině let, kdy se MS architekti stali součástí holdingu MSG (Michal Šourek Group), vznikla v rámci této holdingové struktury developerská divize. K nejvýznamnějším projektům společnosti MS development patří Agora Flora, multifunkční komplex na pražských Vinohradech s 54 bytovými jednotkami a zhruba 18 000 metry čtverečními komerčních ploch (Agora Flora je také jedním z prvních větších projektů konverze nevyužitých průmyslových objektů – je postaven na pozemku někdejší továrny, jejíž objekty byly začleněny do nového komplexu budov). K dalším realizacím společnosti MS development patří rekonstrukce dvojice činžovních domů v pražských Vršovicích, kde dnes MSG holding sídlí. V současné době tým MS development intenzivně pracuje na rezidenčním projektu Zåhrada a připravuje několik dalších projektů.

MSG holding a.s.

Původně autorský ateliér se postupem let rozrostl co do objemu práce, počtu zakázek, personálního obsazení i svými aktivitami a postupně stále více přerůstal hranice architektonické a projekční činnosti. V roce 1991 byl proto ustaven holding, v jehož rámci dnes působí nejen MS architekti, ale řada dalších společnosti, např. MS development, MS plan či MS architektura a design, která je rovněž severomoravskou „filiálkou“ holdingu. Divizí holdingu je také Stavební fórum, vydavatel internetového deníku a organizátor odborných konferencí, který má také samostatnou pobočku na Slovensku. Majoritním akcionářem holdingu je Michal Šourek. Na aktivity holdingu navazuje činnost neziskové organizace Envi A. o.p.s. – ta se zabývá jednak problematikou inkluze romských dětí, na několika základních školách realizuje vlastní program „Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí“, jednak působí na poli teorie, vývoje a osvěty v oblasti udržitelného stavitelství a environmentální architektury. Envi A. se podílela na programu „Vybudování výzkumně-vývojového centra (VVC) environmentálně vyspělých staveb“, který byl financován z unijního Operačního programu Praha adaptabilita. MS architekti v jeho rámci zpracovali řadu odborných studií (viz http://www.sta­vebni-forum.cz/…-novostavba/ http://msarchi­tekti.cz/…ti/in­dex.php?…) Dnes Envi A. společně s MS architekty a Českou zemědělskou univerzitou realizuje program „Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb“.

Kontakt: MSG holding, a.s. Donská 9 101 00 Praha 10 www.msgroup.cz

Ing. arch. Michal Šourek, předseda představenstva MSG holding sourek@msgroup.cz tel. 725 593 156